Pelléova vila

Pelléova, 160 00, Praha 6, Tel.: +420 724 737 352, info@villapelle.cz
Praha 6/Muzea / Galerie - Praha 6
Dnes sídlí v Pelleově vile galerie, vystavující sbírky rodiny grafika Anderleho. V expozicích jsou k vidění africké plastiky a výtvarná díla tohoto umělce. Africká sbírka čítá několik desítek exponátů a rozkládá se na ploše více než 300 čtverečních metrů.

Novorenesanční objekt v rezidenční části Prahy 6, obklopený unikátní historickou zástavbou, umístěný v klidové zóně a zároveň výborně dostupný, je ideálním prostorem pro kulturní a společenské události rozmanitého charakteru. Ve čtyřech zrekonstruovaných podlažích rozlehlé vily se konají akce, které nezávisle na sobě a zároveň v propojení uspokojují kulturně-společenské potřeby návštěvníků různého věku a zaměření. Villa Pellé je nové kulturní a společenské centrum s nadstandardní programovou nabídkou. Slouží nejen zábavě, ale také vzdělávání a poznávání a v neposlední řadě i rozvoji kreativity. Vila v Pelléově ulici prochází další rekonverzí – směrem k živému a mezioborovému využití.

Vilu postavil v letech 1889–1890 architekt Rudolf Koukola na zakázku pro Marii Knoblochovou. Objekt s bohatou sgrafitovou výzdobou fasády a se zbytky zachované štukové dekorace vnitřních prostor, patří mezi nejznámější vily v rezidenční oblasti, která se rozkládá od křižovatky Špejchar až ke Královské oboře. Vila vystřídala množství majitelů a nájemců, mezi nimiž byl bezesporu nejznámějším obyvatelem francouzský generál Maurice César Joseph Pellé, náčelník francouzské vojenské mise v ČSR, který zde žil v letech 1919–1920. Význam Pellého tkví v jeho zásadním vlivu na vytváření československé armády. Maurice Pellé zrušil dobrovolnický charakter vojska, vytvořil pravidelnou armádu s pevným vojenským řádem, zavedl organizaci generálního štábu a ministerstva národní obrany a založil v ČSR vojenské školství. V roce 1919 obdržel hodnost československého armádního generála a stal se náčelníkem hlavního štábu československé armády. S Čechami ho pojila nejen vojenská služba a diplomatická činnost, v roce 1921 se oženil s Jarmilou Braunerovou, neteří malířky Zdenky Braunerové, s níž měl dceru Marishku Pellé. Generál zemřel v roce 1924. Vila později přešla do majetku obce a v letech 1978 až 2001 zde sídlila mateřská školka, jejíž provoz znamenal množství úprav, které zasáhly do původní architektury objektu. V roce 1994 proběhla první rekonstrukce, o rok později byl dům opatřen pamětní deskou věnovanou M. C. Pellému. Od roku 2003 zde sídlila obecně prospěšná společnost Pelléova vila a Galerie Anderle. Novým provozovatelem je od září 2014 spolek Porte.

Africká sbírka

Najdete tu kolekci africké plastiky, hlavně figury, figurální sousoší, fetiše, masky a hudební nástroje.

Tvorba Jiřího Anderle

Jedná se o stálou expozici celoživotní tvorby tohoto významného grafika a malíře.

  Otvírací dny Čas
Leden - Prosinec Út – Ne 10:00 – 18:00

Pozn.: zavřeno v pondělí

Plné 90 Kč
Snížené 60 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz