Ostravské muzeum

Masarykovo náměstí, 702 00, Moravská Ostrava, Tel.: +420 596 114 449, jirina.kabrtova@ostrmuz.cz
Moravská Ostrava/Muzea / Galerie - Moravská Ostrava
Muzeum je řazeno mezi přední vlastivědné instituce, z toho vychází i obsah jeho sbírek.

Ve věži Staré radnice visí 22 zvonů, nejlehčí z nich váží 6 kg a nejtěžší 234 kg. Zvony jsou pojmenovány po osobnostech, které byly důležité pro rozvoj Ostravy, jen největší zvon nese jiné jméno, a to Urbis in motu, což znamená „město v pohybu“.

Zajímavostí je, že v období od května do října funguje pro veřejnost v přízemí muzea houbařská poradna.

Uměleckohistorické sbírky

V části, věnované uměleckohistorickým sbírkám, jsou vystaveny nejvzácnější exponáty Ostravského muzea. Setkáme se zde se starými tisky, vzácnými dřevěnými plastikami, obrazy i sochami.

Řemeslná výroba

Řemeslnou výrobu představují předměty z cínu, hodiny a hodinky, sklo a porcelán.

Sbírka militarií

Samostatná místnost je věnována sbírce militarií – zbraně lovecké, vojenské, orientální, chladné i terčovnice, pistole a revolvery.

Historie města

Historii města, od jeho založení v roce 1267 po předělový rok 1989, provází data důležitých událostí, které se ve městě udály. Zachycují je dobové fotografie a unikátní sbírkové předměty. Nejstarší minulost připomínají archeologické nálezy z centra Moravské Ostravy, zrod průmyslu symbolizuje mimo jiné širokoúhlé plátno Otty von Bollhagena nazvané Vítkovice, roku 1911. Dále je zde představeno dění v Ostravě v 19. a 20. století – období obou světových válek i město po roce 1945, jeho politický a společenský život, architektura, kultura, školství a osvěta, sport a volný čas.
Film v 3D projekci nabízí pohled na současnou Ostravu a 23 městských obvodů.

Expozice etnografie

Pestrá je expozice etnografie. Mimo historické sbírky lidového umění, jsou prostřednictvím audiovizuální techniky zachyceny svátky a obyčeje, které se v našem městě a blízkém okolí udržují dodnes.

Expozice hornictví

K historii města se váže také expozice hornictví s unikátní sbírkou důlních lamp a měřičských přístrojů. Zajímavá je mapa města z roku 1928, na které jsou zachyceny věže všech šachet, v té době velmi rozvinutého těžebního průmyslu.

Přírodovědná část

Přírodovědná část stálých expozic představuje živou i neživou přírodu Ostravska.

Expozice živé přírody a krajiny Ostravska

Expozice živé přírody a krajiny Ostravska (zemědělská krajina, lužní lesy v povodí Odry, lesy Ostravska, řeky, rybníky a louky, městská krajina), s exponáty botaniky, zoologie a entomologie, je svou moderní instalací velmi přitažlivá a svým audiovizuálním vybavením vysoce interaktivní.

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: v němčině, angličtině
Popisky v jiném jazyce: Angličtina
Poslední návštěva: 16.30 hod
Doba prohlídky: 60 min
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Leden - Prosinec Po – Pá 9:00 – 17:00
Leden - Prosinec So 9:00 – 13:00
Leden - Prosinec Ne 13:00 – 17:00
Vstupné 30 - 120 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz