Správa Pražského hradu – Kultura na Hradě

Pražský hrad, 119 08, Praha 1, Tel.: +420 224 372 434, obrazarna@hrad.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Pražský hrad se v uplynulých dvaceti letech stal centrem národní kultury. Probíhají zde výstavy, hudební vystoupení nebo divadelní představení. Záběr kulturního života Pražského hradu je však mnohem širší a zaměřuje se především na prezentaci České republiky jako svrchovaného státu.

Návštěvník si může poslechnout historické souvislosti v rámci komentovaných vycházek. Za zmínku stojí jistě i sbírka korunovačních klenotů v depozitáři. Správa Pražského hradu připravila několik stálých expozic. Mezi ně patří například „Příběh pražského hradu“ či výstava s názvem „Obrazárna Pražského hradu“. V expozici věnované svatovítskému pokladu se návštěvník seznámí s tím, jak se toto bohatství české státnosti postupně rozrůstalo.

Obrazárna Pražského hradu - výběr nejkvalitnějších uměleckých děl ze sbírek Pražského hradu

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. V jejích zajímavých osudech se odrážejí pohnuté události střední Evropy od 16. století do současnosti: proslulá galerie císaře Rudolfa II. se stala válečnou kořistí, nová habsburská sbírka byla z prostor Pražského hradu vystěhována nebo rozprodána, cenná plátna posloužila jako běžná dekorace. Nejkvalitnějším kusům ze zachráněného historického souboru, společně s obrazy českého baroka a 19. století z nových nákupů, se teprve v polovině dvacátého století dostalo zasloužené pozornosti a po náročných přestavbách a úpravách se sály Obrazárny otevřely roku 1997 veřejnosti.

Příběh Pražského hradu

Stálá expozice Příběh Pražského hradu je situována do jedněch z nejstarších a nejpřitažlivějších hradních prostor - gotického podlaží Starého královského paláce. Představuje nejen historická fakta a průřez vývoje Pražského hradu, ale prostřednictvím různorodých předmětů nabízí poutavou mozaiku všedního, každodenního  života a precizního dobového umění a řemesel.

 

Svatovítský poklad

Do bývalé dvorní kaple sv. Kříže se po 21 letech vrátila stálá expozice Svatovítského pokladu. Zahrnuje zhruba 140 děl nejvyšší umělecké kvality z rozsáhlé chrámové sbírky, vznikající při kostele, později katedrále sv. Víta, už od 11. století. Největšího rozkvětu se Svatovítský poklad dočkal v době Karla IV., který katedrále daroval rozsáhlou sbírku ostatků světců, pro něž přední zlatníci a stříbrníci vyráběli drahocenné schránky. Impozantním dílem mezi nimi je zlatý relikviářový kříž, nazývaný též korunovační, který se skutečně používal při korunovacích. Zaujme i o něco menší kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky, zdobený rytinami zobrazujícími Karla IV. a jeho syna Václava IV.

 
Prašná věž - expozice Hradní stráže


Tato výstava mapuje nejen devadesátiletou historii Hradní stráže jako takové, ale jak sám název napovídá, nabízí pohled do starší historie vojenství, spojené s obranou a vojenským střežením Pražského hradu. Návštěvník výstavy navíc uvidí i ojedinělou ukázku pozdně gotické fortifikace, kterou samotná Prašná věž, někdy zvaná též Mihulka spolu s přilehlými hradbami bezesporu je.

Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž

Velká věž katedrály stojící na jižní straně je vysoká 96,6 m. S její stavbou začal Petr Parléř roku 1396 a po jeho smrti až do roku 1406 pak pokračovali jeho synové. Do dnešního stavu věž dostavěl architekt Bonifác Wohlmut. Jsou na ní hodiny z roku 1552, přestavěné v roce 1688 hodinářem Petrem Naumannem, a největší zvon v Čechách, zvaný Zikmund, dílo Tomáše Jaroše z Brna z roku 1549 zdobený plastickými portréty Ferdinanda I. a Anny Jagellonské.

 

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, Fj, Ij, Šj, Rj
Popisky v jiném jazyce: ano
Poslední návštěva: 60 min před uzavřením
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Leden, Únor, Březen

Listopad, Prosinec

Po–Ne 9:00 – 16:00
Duben-Říjen Po–Ne 9:00 – 18:00
VÝSTAVY    
Leden-Prosinec Po–Ne 10:00 – 18:00
Expozice Plné Sleva Rodinné
Obrazárna 100 Kč 50 Kč 200 Kč
Příběh Pražského hradu 140 Kč 70 Kč 280 Kč
Svatovítsky poklad 300 Kč 150 Kč 600 Kč
Prašná věž – expozice Hradní stráže 70 Kč 40 Kč 140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž 150 Kč - -Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz