Oblastní muzeum v Mostě

ul. Československé armády, 434 38, Most, Tel.: +420 476 442 110, reditel@muzeum-most.cz
Most/Muzea / Galerie - Most
Muzeum nabízí ke koupi turistické známky (v recepci muzea). Zakoupit si můžete i další upomínkové předměty.

Budova muzea je bezbarierové přístupná.

Městské muzeum bylo založeno roku 1888, zaměřovalo se především na německou část obyvatel města - jejich dějiny, vlastivědu i folklór. 2. ledna 1894 vznikl Spolek přátel muzea v Mostě na podporu zájmů mosteckého muzea. Jedním z mnoha výsledků spolku bylo přestěhování muzea do Řeznické (později Švermovy) ulice č. p. 187 (bývalé piaristické gymnázium).

Roku 1938, kdy docházelo k obsazování pohraničí, došlo ke zrušení Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek do správy Městského muzea v Mostě. Když roku 1944 procházelo Mostecko obdobím intenzivního bombardování chemických závodů v Záluží, přesunuly se exponáty do sklepů zámku v Milešově, odkud se většina z nich vrátila po konci války.

V první polovině padesátých let došlo k rozdělení muzea a vzniku dvou samostatných institucí: Městského muzea v Mostě a Městského archivu v Mostě. Rok 1964 přinesl další sloučení, tentokrát se k mosteckému muzeu připojilo litvínovské a ustanovilo se Okresní muzeum v Mostě. Sídlem muzea bylo stále bývalé piaristické gymnázium. Přírodovědné pracoviště nalezlo útočiště v budově bývalého valdštejnského zámku v Litvínově. Roku 1965 převzalo muzeum sbírky zrušeného muzea v Hoře Svaté Kateřiny.

Následná likvidace Starého Mostu kvůli těžbě hnědého uhlí si vynutila dvoje stěhování v rámci města, nakonec se muzeum ukotvilo v dnešní budově bývalého německého reálného gymnázia v ulici Československé armády č. p. 1360. Zrekonstruovanou stavbu krematoria na městském hřbitově převzalo muzeum v roce 2000, kam byl umístěn Památník obětem II. světové války v Mostě a dnes se tu vystavuje expozice Mostecka v letech 1938-1945.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblastní_muzeum_v_Mostě

Historický nábytek 17. - 19. stol.Vystavený historický nábytek je chronologicky seřazen a tvoří vývojovou řadu nábytku městského charakteru počínaje manýrismem, pokračuje barokem, rokokem, klasicismem, empírem, biedermeierem a historismy, jako druhým rokokem a novorenesancí konče. Expozice je instalována v hlavní budově Oblastního muzea v Mostě.


Baronka Ulrika von Levetzow (1804 - 1899)Expozice je věnována stručné biografii baronky Ulriky von Levetzow, její nejbližsí rodině, zámku v Třebívlicích a osudům její pozůstalosti.

Do dějin se tato původem meklenburká šlechtična zapsala jako poslední velká láska Johanna Wolfganga Goetha.


Mineralogie KrušnohoříExpozice tvoří součást stálé přírodovědné muzejní expozice. Jednotlivé lokality jsou prezentovány jednak aktuální fotodokumentací, geologickými mapami, stručnou charakteristikou historické těžby rudných nerostů a vybranými ukázkami typických hornin a minerálů.


Geologická minulost MosteckaExpozice zachycuje geologickou historii od karbonu po recent. Vedle typických hornin je v prvních vitrínách vystavena karbonská flóra z antracitového ložiska u Brandova v Krušných horách a mořská fauna ze svrchní křídy. Nechybí ani specifická surovina Mostecka ze stropu křídy, diasové křemence.


Přírodou severozápadních ČechExpozice živé přírody je zaměřena především na ukázky fauny žijící v oblasti severozápadních Čech, zároveň představuje návštěvníkům i místní flóru. Témata ve vitrínách a na výstavních panelech jsou věnována hlavním typům ekosystémů našeho regionu.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Út - Pá

12:00 - 18:00

   So - Ne, svátky 10:00 - 18:00
Celé muzeum 15 - 30 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz