Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova, 339 01, Klatovy, Tel.: +420 376 326 362, muzeum.klatovy@tiscali.cz
Klatovy/Muzea / Galerie - Klatovy
Každé pondělí a středu je pro zájemce otevřena studovna muzea, v níž mohou prezenčně studovat knihovní a archivní materiály týkající se nejen Klatov, ale i regionální historie jihozápadních Čech i dalších rozličných oblastí lidské činnosti.

Dnem 1. ledna 2003 klatovské muzeum přešlo do zřizovací pravomoci Plzeňského kraje a v souvislosti s vydáním nové zřizovací listiny užívá od 3. června 2003 nový název – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Od 1. října 2012 byla organizace přejmenována na Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace.

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj. Výrazným projevem sílícího kulturního cítění v tomto období bylo založení muzea v Klatovech.

V červenci roku 1882 zemřel v Klatovech František Jung, bývalý mlynář a krupař, který od roku 1861 sbíral starožitnosti a kuriozity se vztahem ke Klatovům a jejich okolí, což se stalo základem sbírek muzea.

Prvním správcem Městského muzea v Klatovech se stal tehdejší praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Sedláčka a pozdější klatovský starosta (1912 – 1919), výrazná osobnost politického i kulturního života města, JUDr. Karel Hostaš.


Po smrti JUDr. Karla Hostaše roku 1934 došlo k zásadním úpravám v řízení muzea. Do jeho čela byl jmenován František Plánička, dlouholetý Hostašův spolupracovník na poli muzejní práce sběratelské, soupisové, archivní a propagační.

Největší ranou ve válečném období bylo vytypování budovy muzea jako vhodného objektu překladiště archivních materiálů a písemností určených k odsunu z okupovaného území v rámci německé taktiky spálené země. Na podzim 1944 byl dán příkaz k vyklizení budovy. Během necelých dvou měsíců musely být všechny sbírky zabaleny, uloženy do krabic a převezeny do bývalé synagogy a na další čtyři místa v Klatovech.


V roce 1960 v rámci oslav 700. výročí založení města králem Přemyslem Otakarem II. byl v zahradě u muzea zpřístupněn nový výstavní pavilon postavený v akci „Z“. V počátcích sloužil k výstavám klatovských karafiátů, později v něm vystavovalo také muzeum.

V roce 1990 byla pro muzeum získána barokní panská sýpka v Chanovicích u Horažďovic, sloužící dnes částečně jako depozitář, částečně jako výchozí základna pro realizaci letitého záměru pracovníků muzea – Expozice lidové architektury.


Dne 19. května 1994 byla hlavní budova po náročné dlouhotrvající rekonstrukci konečně zpřístupněna již netrpělivé klatovské veřejnosti. Od znovuotevření v roce 1994 tedy klatovské muzeum nabízí návštěvníkům kromě stálé expozice také výstavy tematické z muzejních sbírek nebo výtvarné umělců, jejichž život nebo dílo má vztah ke Klatovům nebo regionu.

Historie Klatovska

Výklad historie regionu na základě vybraných dokladů hmotné kultury, písemných pramenů či reprodukovaných reálií z terénu jihozápadních Čech. Tato expozice představuje reprezentativní výběr předmětů z bohatého sbírkového fondu, který má počátek již v 60. letech 19. století.

Barokní lékárna U Bílého jednorožce

Tato lékárna sloužila běžnému provozu až do roku 1966, kdy byla vyhlášena za památku, pro provoz uzavřena a přešla pod správu klatovského muzea.

Na přelomu roku 2009 a 2010 prošlo celé vybavení první místnosti zásadními restaurátorskými zásahy. Nábytku byla navrácena původní barevnost z doby svého vzniku.

Expozice lidové architektury v Chanovicích

V roce 1990 získalo tehdejší Okresní muzeum v Klatovech v Chanovicích barokní stavbu panské sýpky. V současné době je na původních místech rozebráno 13 památek lidového stavitelství, některé z nich jsou již znovu postavené v areálu expozice: roubená kůlna se stodůlkou usedlosti Měčín čp. 9, roubený špýchar usedlosti Petrovice čp. 6 a další.

Expozice lidové architektury je zatím volně přístupná pro exteriérovou prohlídku, po předchozím objednání i s průvodcem.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, znaková řeč
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 11:00, 16:00
Doba prohlídky: 45 - 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Leden

Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Únor  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Březen  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Duben  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Květen  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červen  Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červenec  Út - Ne 

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Srpen  Út - Ne 

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Září   Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Říjen  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Listopad  Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Prosinec Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Historie Klatovska 20 - 50 Kč
Barokní lékárna U Bílého jednorožce 30 - 60 Kč
Expozice lidové architektury v Chanovicích 20 - 40 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz