Národní zemědělské muzeum Praha

Kostelní, 170 00, Praha 7, Tel.: +420 220 308 200, nzm.praha@nzm.cz
Praha 7/Muzea / Galerie - Praha 7
Počátky Národního zemědělského muzea sahají do roku 1891. Ovšem jako samostatná instituce vzniklo Zemědělské muzeum až v roce 1918.

Funkcionalistická budova, která je významnou památkou novodobé české architektury, byla postavena v letech 1937 - 1939. Nachází se v těsném sousedství budovy Národního technického muzea. Obě muzea byly postaveny podle projektu architekta Milana Babušky.

Dalších více než padesát let však sloužila zcela jiným, než původním účelům. V současné době je budova NZM Praha postupně upravována tak, aby se vrátil její původní styl a bylo umožněno představit nové a moderní expozice.

Národní zemědělské muzeum Praha pořádá krátkodobé výstavy, tématické akce (např. Letenské prase, Letenská husa a Košt Svatomartinského vína), každoročně se účastní Pražské muzejní noci.

Muzeum organizuje přednášky pro veřejnost a připravuje lektorské programy pro školy.

NZM v Praze spravuje další čtyři pobočky v České republice. Jsou jimi Muzeum českého venkova Kačina, Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí Valtice a Muzeum zemědělské techniky Čáslav.

Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 na popud pořadatelů Jubilejní výstavy v Praze. Základ sbírek muzea tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě Praze, od roku 1902 do roku 1938 v tzv. jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně a Opavě, proto v polovině třicátých let 20. století vzniklo úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné.


Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise dočasně uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory.

Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum přesunulo své sbírky na lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část prostor na zámku Lednice na jižní Moravě.

Na přelomu 80. a 90. let získalo muzeum další výstavní a depozitní prostory ve Zdechovicích, Valticích a na Janově hradě. V roce 2001 byly vyklizeny prostory v Lednici, v letech 2002 - 2003 proběhlo stěhování sbírek ze Zdechovic do areálu v Čáslavi, který je pro veřejnost otevřen od roku 2004.

Do své původní budovy v Praze se Národní zemědělské muzeum vrátilo až roku 1994. V současné době muzeum usiluje o navázání na tradice z doby první republiky, kdy pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě.

Jede traktor

Expozice představuje dvacítku nejdůležitějších předmětů (traktory, stabilní motory mlátičky, motorové mlátičky a stroje ke sběru brambor) ze sbírky historické zemědělské techniky NZM (jejich hlavní část je uložena v NZM Čáslav). Celá expozice je koncipována jako příběh, který provází návštěvníka dějinami mechanizace náročné práce zemědělců. Má interaktivní charakter a její součástí jsou i elektronické hry, herní konzole, vzdělávací a výukový lektorský program pro školy.

Venkov v proměnách staletí

Tato stálá expozice přináší pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů. Nachází se ve velkém sále v 1. patře.

Od věku sloužím člověku

Výstavní expozici „Od věku sloužím člověku“ vznikla za spolupráce NZM Praha a EKO-KOM, a.s. Naleznete ji ve 3. patře budovy NZM Praha. Je věnována historii obalů, recyklaci, transportu potravin a obalové technice a je tematicky rozdělena do dvou částí.

Muzejní dvůr

„O stromech a o lese“ je interaktivní venkovní expozice, která je umístěná na muzejním dvoře. Nabízí možnost seznámení s různými druhy stromů a dřevin.

“Malá muzejní farma” (chov živých domácích zvířat) byla bohužel z technických důvodů pozastavena. Všechna zvířata, která zde po léta poskytovala radost malým i velkým návštěvníkům NZM Praha již dostala své nové majitele.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: 16:50 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 9:00 - 17:00
Vstupné na všechny expozice 70 - 110 Kč

Pozn.: Volný vstup je na muzejní dvůr expozice „O stromech a lese“.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz