Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Betlémské náměstí, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 497 500, naprstek@nm.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Návštěvníkům je k dispozici rovněž veřejná knihovna, která nenabízí jen knihy a periodika, ale i další kolekce, z nichž mnohé založil již Vojta Náprstek. Je to sbírka historických fotografií, stereoskopických obrázků, dobové grafiky, výstřižkových knih a nyní i gramofonových desek.

Je možné domluvit se na komentovanou prohlídku historickým interiérem knihovny (e-mail: tereza_zbankova@nm.cz, tel. 224 497 511).

K dispozici jsou rovněž rozsáhlé archivy rodiny Náprstkovy, cestovatelů a Čechů žijících v zahraničí. Muzeum se snaží všechny své sbírky postupně zveřejňovat a zpřístupňovat.

V budově je k dispozici přebalovací pult a dětský koutek.

Můžete navštívit muzejní obchod, kde zakoupíte katalogy, odborné publikace, suvenýry či kopie sbírkových předmětů.

Objekt je částečně bezbariérově přístupný. Do všech expozic a výstav se návštěvníci dostanou pomocí výtahu či plošiny. Objekt nedisponuje speciálně uzpůsobenými toaletami.
Bližší informace na tel: 224 497 503

Náprstkovo muzeum je jedním z objektů Národního muzea.

V roce 1826 zakoupili staropražský dům U Halánků s pivovarem a vinopalnou manželé Fingerhutovi, aby jej pak jejich mladší syn Vojtěch za několik let proslavil doslova po celém světě.Vojta Náprstek (1826-1894) založil původně České průmyslové muzeum. To se stalo centrem české inteligence. V muzeu se shromažďovaly také sbírky etnografické a umělecké, které přiváželi Náprstkovi přátelé a cestovatelé z celého světa. Po jeho smrti se muzeum stalo národopisným a po r. 1946 bylo jeho zaměření orientováno výhradně na neevropské kultury.

Mnoho jeho sbírkových předmětů pochází z darů jak od zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, tak od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Muzeum má velmi obsáhlý sbírkový fond, z něhož je pro veřejnost zpřístupněna pouze jeho malá část.

Kultury Austrálie a Oceánie

Roku 1877 navštívil tehdejší České průmyslové muzeum, které se později stalo Náprstkovým muzeem, Jindřich Malý a daroval do sbírek dřevěný kyj ze souostroví Fidži.

Tento předmět se stal základem pozdější rozsáhlé sbírky. Až do konce 19. století byla sbírka rozšiřována především dary soukromých sběratelů a cestovatelů, po vzniku Československého státu již i převody a odkazy pozůstalostí.

Od 50. let 20. století začal být naplňován záměr učinit z Náprstkova muzea jediné muzejní pracoviště v republice specializované na mimoevropské kultury, na základě čehož započala jednotlivá regionální muzea s předáváním svých mimoevropských kolekcí do jeho sbírek. V pozdějších letech došlo k významným akvizicím také nákupy ucelených sbírek od soukromých sběratelů od nás i za zahraničí.

Za více než 130 let se Náprstkovu muzeu podařilo shromáždit z oblastí Austrálie a Oceánie více než 6000 sbírkových předmětů.

NIAS - ostrov předků a mýtů

Expozice přibližuje svébytnou kulturu indonéského ostrova Nias, tak jak ji poznal cestovatel Pavel Durdík na konci 19. století.

Pavel Durdík vytvořil za svého dlouhodobého pobytu jedinečnou sbírku obsahující 1100 exponátů, ze které bude na výstavě zahrnuto na 250 sbírkových předmětů. Tato sbírka je jedna z největších a nejucelenějších sbírek niaské megalitické kultury na světě.

Návštěvník pozná různorodé aspekty života místních obyvatel, od každodenních činností spojených s obživou, výchovou dětí, výrobou předmětů denního užití a nástrojů, až po válečnické záležitosti a náboženské rituály.

Výstavní sál je rozdělen do tématických okruhů – architektura, strategie obživy, všední den na Niasu, kult předků, válečnictví, zpracování materiálů a výroba předmětů (práce se dřevem, hlínou, barevnými kovy, tkaní, použití textilií, pletení a výroba tapy).

Vojta Náprstek

Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea.

Texty jsou doplněny dobovými ilustracemi, fotografiemi a kopiemi archiválií.

Expozice amerických kultur je v současnosti rekonstruována.

Možnost průvodce: ne
Popisky v jiném jazyce: Aj
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Po zavřeno
  Út 10:00 - 18:00
  St 9:00 - 18:00
  Čt 10:00 - 18:00
  10:00 - 18:00
  So 10:00 - 18:00
  Ne 10:00 - 18:00

 

Celé muzeum 70 - 100 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz