Národní muzeum – Národní památník na Vítkově

U Památníku, 130 00, Praha 3, Tel.: +420 222 781 676, nm@nm.cz
Praha 3/Muzea / Galerie - Praha 3
Národní muzeum – Národní památník na Vítkově

narodni-pamatnik-vitkov-nm13-1.jpg
Památník v Praze na Vítkově je dnes pietním místem, kde se konají pravidelné vzpomínkové akce. V interiéru památníku se nachází muzeum věnované české moderní historii. K vidění jsou nejdůležitější okamžiky z dějin českého státu. Nechybí tu ani expozice věnované temnějším stránkám naší minulosti. Na návštěvníky tu čekají například dopisy, které z vězení psala JUDr. Milada Horáková před svou popravou nebo balzamovací komora Klementa Gottwalda.
Mapa - Národní muzeum – Národní památník na Vítkově

U Památníku, 130 00, Praha 3

Telefon: +420 222 781 676
E-mail: nm@nm.cz
Web: http://www.nm.cz


Národní památník na Vítkově je pobočkou Národního muzea.

V budově je k dispozici dětský koutek, šatna, obchod se suvenýry a kavárna.

Objekt je plně bezbariérově přístupný s výjimkou vyhlídky. Pomoc při zdolávání několika schodů v interiéru poskytnou proškolení pracovníci muzea.
Bližší informace: 222 781 676

Památník byl jako Památník Národního osvobození vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů; znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války, protože bylo nutné připomenout druhý protifašistický odboj.

Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda.

Památník postupně začal upadat do zapomnění. Po roce 1989 byli všichni pohřbení odsud odvezeni, ale dlouho se hledalo konkrétní využití.

V roce 2001 se Národní památník na Vítkově stal součástí vládního usnesení o rehabilitaci a rekonstrukci některých památek spjatých s československými dějinami 20. století. Dostal se do správy Národního muzea, které začalo připravovat jeho rekonstrukci a rehabilitaci.

Po více než dvouleté rekonstukci je památník od 29. 10. 2009 otevřen veřejnosti.

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova umístěná před Památníkem se nacházela ve velmi špatném stavu a tak byla zrestaurována.

Křižovatky české a československé státnosti

Expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu. Vzhledem k prostoru, který není příliš rozsáhlý, bylo vybráno pět důležitých mezníků:

- vznik ČSR v roce 1918
- období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939
- obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později
- vznik československé federace v roce 1968
- pád komunismu v roce 1989

Architektonicky je expozice řešena tak, aby co nejlépe zapadla do historického prostoru Památníku.

Laboratoř moci

Expozice v podzemních prostorách Národního památníku na Vítkově, které byly vybudovány v 50. letech 20. století jako zázemí pro péči o mumifikované tělo Klementa Gottwalda, připomíná nejen samotnou osobu Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na mauzoleum, ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let ve svých nejhorších totalitních projevech.

Národní muzeum Národní Památník na Vítkově rehabilitovalo, vrátilo mu původní účel symbolu demokratické republiky, Památníku čs. legií, vybudovalo v něm expozici o křižovatkách naší moderní státnosti. Expozice Laboratoř moci pak představí stinnou stránku existence Památníku, který byl zneužit komunistickou propagandou.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 17:30 hod.
Doba prohlídky: 90 - 120 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano

Vnitřní prostory

  Otvírací dny Čas

listopad - březen

Čt - Ne 10:00 - 18:00
duben - říjen
 St - Ne  10:00 - 18:00

Vyhlídka

  Otvírací dny Čas

listopad - březen

Čt - Ne 10:00 - 16:00
duben - říjen
 St - Ne  10:00 - 18:00
Celý objekt (expozice, výstava, vyhlídka) 80 - 120 Kč
Výstava a expozice 60 - 80 Kč
Vyhlídka 50 - 80 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz