Národní galerie v Praze - Schwarzenberský palác

Hradčanské náměstí, 118 00, Praha 1, Tel.: +420 223 081 713, m.pokorna@ngprague.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Od roku 1910 sloužil palác výstavním účelům – nejprve jako Technické a později jako Vojensko historické muzeum. Po dokončené rekonstrukci objektu byla v březnu 2008 v jeho třech podlažích otevřena  stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, nazvaná „Baroko v Čechách".

Návštěvník se v prvním patře paláce může seznámit s výtvarným uměním nejvýznamnějších umělců v rozpětí od renesance do konce 18. století. Díla slavných umělců, jako je Karel Škréta nebo Petr Brandl, jsou k vidění v nejreprezentativnějších prostorách paláce.

Barokní sochařská díla si můžete prohlédnout v přízemí v rámci trvalé a samostatné expozice „Baroko v Čechách“.

V suterénu se potom umění chtivý divák pokochá díly sahajícími od manýrismu až po klasicismus.

Dnes trojkřídlá budova byla postavená mezi lety 1545-1567 pod vedením Agostina Galliho (zvaného též Augustin Vlach), jako městský palác Jana mladšího Popela z Lobkovic na spáleništi několika středověkých domů. Jedná se o výraznou, a také poměrně ranou renesanční stavbu, jejíž fasády jsou řešeny pomocí bohatě utvářeného sgrafitového dekoru. Charakteristické je použití mohutných, z větší části podvojných oken s tesanými renesančními ostěními, mohutné lunetové římsy i etážových, bohatě členěných a zdobených renesančních štítů. V interiérech se dochovaly cenné renesanční nástěnné malby z doby kolem roku 1580.

Roku 1590 získal palác Jiří Popel z Lobkovic, jemuž byl roku 1594, spolu s celým majetkem, zkonfiskován pro urážku majestátu. Rudolf II. poté palác vyměnil s Petrem Vokem z Rožmberka za nedaleký palác Rožmberský. V pobělohorském období byl palác opět zkonfiskován a Ferdinand II. jej věnoval Janu Oldřichovi z Eggenberka.Roku 1710 zde zemřel 3. kníže z Eggenbergu a vévoda krumlovský Jan Kristián I. a během následujících sedmi let vymřel roku 1717 nečekaně celý rod Eggenberků. Palác proto přešel do vlastnictví vévodkyně-vdovy Marie Arnoštky, která jej spolu s Krumlovským vévodstvím a přiléhajícím majetkem v Čechách odkázala svému synovci Adamu Františkovi ze Schwarzenbergu. Od roku 1719 tak palác vlastnili Schwarzenbergové, kteří k němu v roce 1811 připojili sousední Salmovský palác.

V první čtvrtině 18. století byl palác, především v interiérech, barokně upraven, ovšem tyto, zřejmě poměrně výrazné úpravy, značně setřela puristická rekonstrukce na konci 19. století.

Od roku 1909 pronajímali Schwarzenbergové prostory paláce Národnímu technickému muzeum. Roku 1940 však byla na všechen majetek JUDr. Adolfa Schwarzenberga pro jeho protinacistické postoje uvalena gestapem nucená správa. Po roce 1945 nebyl JUDr. Schwarzenbergovi, který uprchl s rodinou do USA v roce 1940, umožněn návrat do vlasti a roku 1947 byl celý jeho majetek v Československu protiústavně vyvlastněn včetně Schwarzenberského paláce. Po komunistickém puči roku 1948 byl palác následně přeměněn na Vojenské historické muzeum.

Roku 2002 přešel palác do vlastnictví Národní galerie v Praze. Poté proběhla celková rekonstrukce objektu a od roku 2008 slouží jako stálá expozice Národní galerie (sbírka umění renesance, manýrismu a baroka v českých zemích).

Baroko v Čechách

Rudolfínské umění (H. von Aachen, B. Spranger, A. de Vries...), Barokní sochařství (J. J. Bendl, M. B. Braun, F. M. Brokof...), Barokní malířství (K. Škréta, M. L. Willmann, P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, N. Grund...). Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (suterén paláce).

Císařská zbrojnice

Expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Doteky baroka

Hmatová expozice odlitků barokních soch v suterénu paláce. Exponáty jsou opatřeny popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

Archeologická expozice

Expozice v suterénu paláce.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, Fr
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

celoročně

Út - Ne

10:00 - 18:00

Celá budova 80 - 150 Kč


Podobná místa
náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56, Telč
Alšovo nábřeží, 110 00, Praha 1
Pražský Hrad, II. nádvoří, 110 00, Praha 1
Štěpánská, 11000, Praha 1

Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz