Farní muzeum Zábřeh

Farní, 789 01, Zábřeh, Tel.: +420 583 414 531, farni.muzeum@email.cz
Zábřeh/Muzea / Galerie - Zábřeh
Farní muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky z řad mládeže ve farnosti Zábřeh v roce 1996. Snahou lidí angažovaných v činnosti farního muzea je zprostředkování hodnot a kulturního bohatství církve a celé společnosti nejen místním, ale také návštěvníkům Zábřeha.

Hlavním cílem bylo vyčistit zvonové patro věže, provést konzervaci trámů zvonové stolice, zvonových závěsů a zvonů a umožnit široké veřejnosti vstup do těchto prostor, které se časem staly místem instalování několika stálých expozic i výstav.

V roce 2004 byl rozšířen prohlídkový okruh nad klenbu kostela. Ve stejném roce byla zpřístupněna také věž filiálního chrámu sv. Barbory, kde jsou umístěny dvě expozice.

Chrám svatého Bartoloměje byl na místě původního zábřežského kostela vystavěný podle plánů Domenica Martinelliho ve druhé polovině 18. století. Za zmínku z jeho vybavení stojí cenný obraz Poslední večeře a vyřezávaná kazatelna.

Do věže kostela svatého Bartoloměje se mohou návštěvníci podívat vždy o Velikonocích, Noci kostelů, o zábřežských hodech, ve Dnech evropského dědictví (EHD), o zábřežském podzimním jarmarku a také o vánočních svátcích, kdy zde bývá výstava betlémů.

Zájemci mohou vystoupat nahoru také každou neděli ráno společně se Zvoníky od sv. Bartoloměje a sv. Barbory v rámci jejich ručního zvonění. Sraz k prohlídce je v 8:00 hodin před vchodem na věž.

Po předchozí domluvě jsou individuální či hromadné návštěvy možné kdykoliv, průvodcovskou službu spolu s péčí o farní muzeum zajišťují Zvoníci od sv. Bartoloměje a sv. Barbory z řad mládeže zábřežské farnosti.

Depositum Liturgiae

Expozici tvoří liturgické předměty, např. liturgická roucha, svícny, kadidelnice, kanonické tabulky, které byly dříve používané při bohoslužbách. Představují soubor památek uměleckého řemesla. Nejcennějším exponátem této stálé výstavy jsou barokní kleště na pečení hostií z roku 1729.

Farní chrám sv. Bartoloměje - historie a současnost

Výstava interaktivně propojená s budovou kostela. Od počátku až po současnost.

Poklad mincí pod lavicemi

Expozice o více než 1340 mincí, které byly nalezeny při opravě lavic, jenž zpracoval numizmatik Aleš Pátek. Kolekce dokládá vývoj měnových období na našem území od roku 1800, nejvíce mincí pochází z doby vlády Františka Josefa I. Nejcennější mincí je jednohalíř vydaný v roce 1899.

Historie zvonů

Tato expozice je věnovaná k historii chrámových zvonů. Seznámí návštěvníky s původními renesančními a barokními zvony chrámu i s ničivými dopady válečných rekvizic v obou světových válkách 20. století. Součástí jsou fotografie z obnovy zvonového souboru na sklonku 20. století. V expozici jsou také původní hlavy, které sloužily k zavěšení zvonů zrekvírovaných ve světových válkách.

Zvonové patro se zvonovým souborem

Zvonová stolice byla pořízena po požáru roku 1793. Nejstarším zvonem je umíráček z roku 1781. V roce 2000 byla dokončena obnova zvonového souboru sloužícího ke společnému vyzvánění. Zvony znějí v akordu fis1 – a1 – h1 – cis2. Největším zvonem souboru je sv. Bartoloměj pořízený městem Zábřeh (hmotnost 1070 kg, ladění fis1).

Lapidárium

Kamenné fragmenty dokládající využití maletínského pískovce v regionu. Nejstarším exponátem je renesanční reliéf z portálu tvrze v Nemili, který pochází z doby přestavby budovy kolem roku 1610. Dále je zde k vidění část kamenné balustrády barokní sochy sv. Jana Nepomuckého (1734) nebo původní dlažba kostela z roku 1764.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Celoročně Neděle 8:00 - 8:30

Vstupné dobrovolné určeno na činnost farního muzea.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz