Muzeum Vysočiny Jihlava Hrad Roštejn

Doupě, 588 56, Doupě, Tel.: +420 567 243 738, rostejn@cmail.cz
Doupě/Muzea / Galerie - Doupě
Hrad Roštejn leží v příjemné krajině, ukryt na okraji rozsáhlých lesů kolem nejvyššího vrcholu Vysočiny Javořice (837m.nm).

Okolní malebný kraj je protkán spletí turistických i cykloturistických stezek, které vás dovedou k mnohým přírodním a stavebním zajímavostem.

Kromě těchto značených tras mohou dobrodružnější povahy využívat i množství dalších lesních a polních cest a pěšin a objevovat kam je dovedou.

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží (48 m), který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m n.m. v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou (31,8 ha). Od hradu vede do obory značená okružní stezka dlouhá 2 km.

Dalšími majiteli hradu Roštejn byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě. Na hradě Roštejn jsou vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Stálá expozice dokumentující nejen samotnou historii hradu

Ve vstupní hale, která svou výzdobou připomíná funkci hradu jako strážného a loveckého objektu, jsou návštěvníci seznámeni s historií hradu a jeho okolí.

V hradní Obrazárně jsou umístěny obrazy rakouských a českých malířů z konce 18. a začátku 19. století.

Velmi zajímavou místností je Erbovní sál se stěnami pokrytými nástěnnými malbami zhruba sedmi stovek erbů. Předlohou této pozdně renesanční fresky byla pravděpodobně Kronika Kostnického koncilu.

V Hodovní síni je k vidění ukázka stolování 18. a 19. stoletína loveckém hrádku i v podhradí. Jsou zde prezentovány i cínové užitkové předměty zhotovené jihlavskými cínaři.

Expozice kamenictví vypovídá o historii zpracování zdejší velice kvalitní žuly.

K vybavení loveckého hrádku neodmyslitelně patří Pracovna lesního správce. V místnosti je zachována rozměrná nástěnná freska - kůň ve skoku, která mohla sloužit jako učební pomůcka v době josefovské.

Jedinečnou nástěnnou výzdobou se pyšní Biskupský sál. Stěny sálu jsou zdobeny vlysy polá s vyobrazením biskupských znaků. Sál je vybaven dobovým nábytkem a je často využíván ke svatebním obřadům.

Z oratoře je možno nahlédnout do renesanční kaple, původně zasvěcené sv. Eustachovi – patronu lovců. Za kaplí následuje Velký ochoz, který je nyní vybaven loveckými zbraněmi, trofejemi zvěře i obrazy s loveckými motivy.

Dalším přístupným sálem je sál Botanický. Je vyzdoben unikátními velkoplošnými nástěnnými malbami představujícími 492 rostlin z různých podnebných pásem.

Z nádvoří je přístupna hradní černá kuchyně, která je částečně vylámána v žulovém přírodním skalním bloku a díky klenutému stropu je rozdělena na dvě poloviny - samotnou černou kuchyň s otevřeným ohništěm a přední pracovní místností, v současnosti sloužící jako pokladna hradu.

Sedmiboká pozdně gotická kamenná strážná věž (48 m) vyhořela v roce 1915 a opravena byla v roce 1926.

Z oken věže je nádherný výhled do okolní krajiny. Za dobré viditelnosti je dokonce vidět část Alp, konkrétně Schneeberg vzdálený 150 km od Roštejna a cca 80 km od Vídně.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne (k zapůjčení text v Aj a Nj)
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva:

16:30 hod. (Duben, Květen, Září, Říjen)

17:30 hod. (Červen - Srpen)

Doba prohlídky:

Trasa A - 40 min.

Trasa B - 20 min.

Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Pořádání společenských a kulturních akcí, svatebné obřady.
  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Květen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červen Út - Ne 9:00 - 18:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Říjen Út - Ne

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Expozice a prohlídky 20 - 150 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz