Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží, 500 03, Hradec Králové, Tel.: +420 495 512 391, info@muzeumhk.cz
Hradec Králové/Muzea / Galerie - Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

muzeum-5.jpg
Muzeum v Hradci Králové nabízí k vidění více 3 000 000 jednotlivých předmětů několika samostatných sbírkách. Mezi ně patří archeologická sbírka, přírodovědecká sbírka a historická. Mimo stálé expozice připravuje muzeum několikrát do roka i další akce. Mezi ně lze zařadit například tématické výstavy. Samotná historie muzea, které je mimochodem největší svého druhu v Královéhradeckem kraji, spadá do konce 19. století.
Mapa - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží, 500 03, Hradec Králové

Telefon: +420 495 512 391
E-mail: info@muzeumhk.cz
Web: http://www.muzeumhk.cz


Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů, včetně předmětů zařazených do doprovodné dokumentace.

 

Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno v roce 1880. Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově budovaného muzea. Jeho součástí se staly také cenné městské památky uchovávané dosud na radnici - tzv. Eliščin pás a gotické lžičky, ciborium, nástroje z královéhradecké mučírny a sbírka vzácných hudebních rukopisů bývalých královéhradeckých literátských kúrů.
Eliščin pás
Ciborium
Stanovy městského muzea byly schváleny 6. srpna 1880. V červnu 1881 vydal muzejní odbor provolání o tom, že obec předává své sbírky muzeu a veřejnost se žádá o věnování památek do dvou oddělení muzea – archeologického  a průmyslového.

Poprvé byly sbírky otevřeny veřejnosti 1. února 1885 v kapli sv. Václava v domě čp. 33 na Žižkově náměstí. O jejich uspořádání se zasloužil náměstek starosty Ladislav Jan Pospíšil, známý hlavně svými zásluhami o zrušení královéhradecké pevnosti. Původní dvě oddělení se v roce 1896 rozdělila na dvě samostatná muzea - historické a průmyslové pro severovýchodní část Království českého.
Stará expozice
Mamut
Muzejní fondy byly rychle rozšiřovány. Při boření pevnostních hradeb a výstavbě nových budov bylo získáno mnoho archeologických nálezů. Na konci 19. století byl proveden systematický archeologický výzkum i v okolí města (Svobodné Dvory, Plotiště, Kukleny), podařilo se získat poměrně ucelený soubor památek z války roku 1866, velkou přízeň projevovali svými dary také královéhradečtí měšťané.

Na počátku 20. století bylo muzeum roztroušeno v několika budovách, sbírky mohly být vystaveny jen z malé části a špatné podmínky nedovolovaly důsledně rozvinout ani přednášky a výstavy. Situaci se podařilo vyřešit v letech 1909 až 1912, kdy byla postavena na labském Eliščině nábřeží nová speciální muzejní budova podle návrhu architekta Jana Kotěry (1871-1923), jednoho ze zakladatelů moderní české architektury.
Budova muzea - návrh Jana Kotěry
Budova muzea

Stavba budovy, která byla určena pro obě městská muzea, byla dokončena ještě před vypuknutím první světové války, v jejímž průběhu však byla činnost velmi omezena na několik výstavních akcí. Největší rozkvět muzea, jeho sbírek i odborné a publikační činnosti je spojen s osobou městského tajemníka Ludvíka Domečky, který spravoval sbírky v letech 1895 až 1937.

V meziválečném období vznikla v Hradci Králové další muzea (např. župní pedagogické) a především v roce 1939 přírodovědecké, v roce 1936 byla zpřístupněna městská galerie.

Po druhé světové válce byla všechna muzea sloučena v jediný ústav. Ten se v roce 1959 stal krajským muzeem, které poté několikrát změnilo svou organizaci, náplň práce i název  a od roku 1974 (po sloučení s obdobným pardubickým pracovištěm) působilo jako Krajské muzeum východních Čech. Od roku 1991 (po opětovném osamostatnění Východočeského muzea v Pardubicích) nese současný název Muzeum východních Čech v Hradci Králové. V devadesátých letech 20. století působilo muzeum jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, od roku 2001 je zřizováno Královéhradeckým krajem.
 
V roce 1993 se stal součástí muzea Památník bitvy 1866 na Chlumu.

V expozici jsou představeny nejstarší dějiny královského města od pravěku až do poloviny 18. století. Jedním z hlavních unikátů  je nový model podoby města před rokem 1420. Další zajímavostí je model z let 1908-1916 zachycující podobu vojenské pevnosti v roce 1865 od Františka Žaloudka a model města z roku 2000, který dokumentuje zejména období tzv. Salonu republiky.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 6
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Pronájem prostor, doprovodné programy.
  Otvírací dny Čas
celoročně Út - Ne 9:00 - 17:00
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 20 - 100 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz