Muzeum romské kultury

Bratislavská, 602 00, Brno, Tel.: +420 545 571 798, sekretariat@rommuz.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Vedle stálé expozice se do Muzea romské kultury můžete zajít podívat i na celou řadu krátkodobých výstav. Konají se tu i přednášky, křty knih a hudebních CD, videoprojekce nebo dny otevřených dveří. Muzeum má speciální program pro děti, kterým jsou animační programy k výstavám v dětském klubu.

Po několika letech v provizorních prostorách se muzeum v roce 2000 přestěhovalo do pětipatrové budovy v brněnské romské čtvrti a v roce 2005 se stalo státní příspěvkovou organizací.

Muzeum romské kultury (MRK) se nachází v brněnské čtvrti Zábrdovice v Bratislavské ulici (v místě, jemuž se říká Brněnský Bronx). Bylo založeno roku 1991 romskými aktivisty jako nevládní nezisková organizace, deset let fungovalo v provizorních prostorách, v roce 2000 se přestěhovalo do budovy na Bratislavské ulici 246/67. V roce 2005 se pak muzeum stalo státní příspěvkovou organizací.

Pravlast Romů - Indie/ Khatar sam?

Přibližuje pravlast Romů – Indii. Objasňuje jazykovědná, historická a kulturní bádání spojená s nejranějšími dějinami Romů. Výkladové texty jsou doplněny množstvím originálních exponátů: řemeslnými výrobky, šperky, oděvy a vybavením interiéru.

Na cestě/ Bare dromeha

Nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Popisuje kočovná řemesla a profese, ve kterých se ve středověku Romové uplatňovali. Ústředním motivem druhého sálu je kočovnický vůz s vybavením a rekonstrukce romského tábořiště. Archivní dokumenty vystavené ve 2. sále nastiňují rovněž perzekuci tehdejších romských obyvatel Evropy.

Hledání domova/ Kaj amaro than?

Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů od poloviny 18. století do roku 1938 v československém kontextu. Představuje řemesla a profese usedlých i kočovně žijících Romů. Zvláštní pozornost je zde věnovaná hudbě. Návštěvník má možnost nahlédnout do tradičního obydlí či cirkusového šapitó.

Holocaust Romů/ Romengro murdaripen

Pojednává o osudech Romů za druhé světové války, zejména na území Protektorátu Čechy-Morava, na Slovensku a v Německu. Téma romského holocaustu je prezentováno podrobnými výkladovými texty, fotografiemi, vzpomínkami pamětníků a dobovými úředními listinami. Stálý doplněk výstavy tvoří projekce filmu „…to jsou těžké vzpomínky“ s výpověďmi pamětníků.

Romství po válce/ Romipen pal o mariben

Předposlední sál se zaměřuje na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989. Seznamuje s tvorbou romských výtvarníků a autorů literárních děl. V této části expozice je představen vnitřní svět romské komunity a způsob, jak se během čtyřiceti let měnil. Popisuje také vliv romské kultury na kulturu majoritní. V této části expozice je možné shlédnout audio-vizuální záznamy o současné romské kultuře.

Romové v médiích 1989-2005

Přináší nekomentovanou mozaiku současného mediálního obrazu vývoje vztahu mezi romskou minoritou a majoritou od roku 1989 do roku 2005. Centrálním prvkem sálu je pohyblivé kolo s novinovými titulky navozující neustálý pohyb současného dění kolem každého z nás.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Romština
Poslední návštěva: 17:15 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí, sobota, svátky

 

Út-Pá, Ne 10:00 - 18:00
Plné vstupné 80 Kč
Zlevněné vstupné 40 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz