Muzeum Policie České republiky

Ke Karlovu, 120 00, Praha 2, Tel.: +420 224 923 619, sekretariat@muzeumpolicie.cz
Praha 2/Muzea / Galerie - Praha 2
Muzeum mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti.

Muzeum se skládá ze čtyř základních částí. V první z nich se lze seznámit s historií četnictva v době první republiky. K vidění tu jsou stejnokroje, výbava, ale i dobové fotografie a dokumenty. Zájemci tak mohou poznat strukturu četnictva, jejich hlavní úkoly a mohou zakusit atmosféru četnické stanice.

V druhé části, chronologicky navazující na tu první, lze zhlédnout vybavení a dokumenty o pohraničních útvarech Sboru národní bezpečnosti či informace o vzniku a vybavení prvního pohotovostního pluku SNB.

Třetí část pokračuje dobou komunistické normalizace. K vidění je operativní technika StB nebo technika používaná při ochraně hranic naší republiky.

Poslední kapitola ukazuje reorganizaci a přeměnu Policie ČR v době po sametové revoluci. V této expozici je akcentována změna uniforem bezpečnostního sboru. V dalších prostorách muzea jsou k vidění technické sbírky policie. Mezi nimi jsou i dobové motocykly.

Samozřejmostí je i expozice ze současnosti policie. Všech pět sálů si lze virtuálně prohlédnout na stránkách muzea, které se nachází v blízkosti Nuselského mostu v Praze.

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti  tedy nejméně od roku 1785. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů.  Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi. Cílem  je prezentace  policejních složek v demokratickém právním státě  a prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje.

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Pouze v sálech kriminalistiky – infopanely v Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: 15.30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 10:00 - 17:00
Prohlídka expozice 10 - 50 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz