Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim

Zámek, 258 01, Vlašim, Tel.: +420 317 842 927, muzeum-vlasim@iol.cz
Vlašim/Muzea / Galerie - Vlašim
Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim

Vlasim-Muzeum-Podblanicka.jpg
Muzeum Podblanicka má celkem tři expozice na třech samostatných místech. Výstava se zaměřuje nejen na historii Podblanicka, ale například i na vývoj palných zbraní nebo na průřez historií žití na Podblanicku. Můžete sem zajít i na výstavu o okrasných parcích v okolí a i jinde v České republice. V prvním patře západního křídla zámku je prezenčně zpřístupněna badatelská knihovna. V severním křídle zámku je obřadní síň Městského úřadu a pro prezentaci výstav jsou zde využívány tři na sebe navazující sály - největší upoutá rokokovými nástěnnými malbami a nejmenší, tzv. kulatý salónek, je zdoben bílým renesančním štukem s loveckými motivy. Druhé patro nás uvítá pohledem na Velký Blaník se spícími rytíři, malebnou ukázkou lidové tvořivosti, prací pana Kupsy z Rataj z třicátých let 20. století.
Mapa - Muzeum Podblanicka – zámek Vlašim

Zámek, 258 01, Vlašim

Telefon: +420 317 842 927
E-mail: muzeum-vlasim@iol.cz
Web: http://www.muzeumpodblanicka.cz


V prvním patře západního křídla zámku je prezenčně zpřístupněna badatelská knihovna. V severním křídle zámku je obřadní síň Městského úřadu a pro prezentaci výstav jsou zde využívány tři na sebe navazující sály - největší upoutá rokokovými nástěnnými malbami a nejmenší, tzv. kulatý salónek, je zdoben bílým renesančním štukem s loveckými motivy. Obdobný štukový dekor se nachází i v pokladně muzea. Schodiště do druhého patra je vyzdobeno barokními sochami sv. Tekly, známější jako alegorie Čechie, a sv. Barbory. Druhé patro nás uvítá pohledem na Velký Blaník se spícími rytíři, malebnou ukázkou lidové tvořivosti, prací pana Kupsy z Rataj z třicátých let 20. století. V severním křídle se nachází sál pro přednášky a koncerty s kapacitou 80 míst. Ve věži je kaple s dochovanými stropními malbami a renesančními štuky.

Počátky činnosti spojené s dnešním Muzeem Podblanicka spadají stejně jako u mnoha dalších podobných institucí v Čechách do 90. let 19. století, konkrétně do doby konání Národopisné výstavy českoslovanské, která iniciovala rozsáhlý sběr především národopisného materiálu na českém venkově. Samotná muzejní instituce byla v Benešově založena v roce 1896. Od svého počátku se opírala především o práci dobrovolných pracovníků a nadšenců a potýkala se s nedostatkem prostor pro svou činnost. Již na počátku 20. století však zpřístupnilo muzeum část svých sbírek veřejnosti.

Rozvoj muzea v následujících letech byl nepříznivě poznamenán oběma světovými válkami. Od roku 1954 přešlo muzeum pod správu Okresního národního výboru v Benešově. Od roku 1957 vydává Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Velký zlom nastal v roce 1960, kdy byly soustředěny sbírky muzejních institucí v Benešově, Vlašimi, Voticích a Sedlci - Prčici do jediné plně profesionální muzejní instituce. Vzniklo tak Vlastivědné muzeum Podblanicka, které sídlilo v zámku Jemniště. V roce 1984 byla zpřístupněna expozice Hudební tradice Podblanicka v zámku Růžkovy Lhotice. V roce 1988 přesídlilo muzeum, již pod názvem Muzeum okresu Benešov, do zámku ve Vlašimi, na jehož rekonstrukci se nemalou měrou podílelo a podílí, a kde sídlí dodnes. V návaznosti na reformu státní správy a samosprávy v roce 2003 získalo muzeum nového zřizovatele, jímž je Středočeský kraj a také svůj současný název Muzeum Podblanicka.

Zámecké parky a historie zámku ve Vlašimi

Část expozice seznamuje s vývojem přírodně krajinářského parku ve Vlašimi. Připomíná jeho dochované i zaniklé stavby a další bohaté vybavení (socha Diany, Žáby ad.). Budování parků je přiblíženo i na příkladu Jemniště, Vrchotových Janovic a Průhonic. Interaktivní zařízení nabízí návštěvníkům mj. virtuální procházku vlašimským parkem. Další část expozice zasvěcuje do dlouhých dějin zámku. Od gotického sídla prvních pánů z Vlašimi po luxusní rezidenci knížat z Auerspergu - předního rodu habsburské monarchie.

 Zrcadlo minulosti

Výstava navazuje na vlastivědnou expozici a představuje průřez bohatým sbírkovým fondem Muzea Podblanicka. Prostřednictvím více jak 420 exponátů přibližuje pestrost každodenního života našich předků. Zajímavostí je výčepní pult z konce 19. století, který byl zachráněn ze zaniklé hospody v Růžkových Lhoticích u Čechtic. Výstava byla veřejnosti zpřístupněna v červnu 2001 při příležitosti 105. výročí založení Muzea Podblanicka .

 S přesnou muškou

Expozice vznikla ve spolupráci s firmou Sellier a Bellot a.s. ve Vlašimi, Vojenským historickým ústavem Praha za finanční podpory Středočeského kraje. Jsou zde vystavené palné zbraně s různým vývojovým stupněm konstrukce střelného mechanismu a zdobných prvků. Část expozice tvoří střelivo dokládající rozmanitost používaných technologických postupů a materiálů jeho výroby. Expozici vhodně doplňují trofeje exotických zvířat, z nichž největší pozornost na sebe poutá medvěd.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: angličtina
Poslední návštěva: 30 min. před zavřením
Doba prohlídky: 60 min
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas poslední prohlídka
Březen - Červen Út - Ne 9:00 - 12:00 11:30, 15:30
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00 11:30, 16:30
Září - Prosinec Út - Ne 9:00 - 16:00 11:30, 15:30

Pozn.: Polední přestávka 12:00 - 13:00

  Expozice Výstavy
Dospělí 50 Kč 15 Kč
Děti 30 Kč 10 Kč
Důchodci 25 Kč  Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz