Muzeum města Brna

Špilberk, 662 24, Brno, Tel.: +420 542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Muzeum města Brna shromažďuje ve svých sbírkách kulturní dědictví celé Moravy. Sídlo muzea je na brněnském hradě Špilberk,

další expozici lze nalézt v Měnínské bráně,

a pod správou této brněnské instituce je také  slavná vila Tugendhat.

Slavnostní otevření městského muzea se konalo v neděli 18. září 1904 u příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum sídlilo v historické budově bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie, vzniklé na počátku roku 1896 z odkazu významného brněnského měšťana Heinricha Gomperze.

V polovině třicátých let muselo bylo muzeum přemístěno vzhledem k rekonstrukci areálu Nové radnice pro potřeby magistrátu a nalezlo útočiště v méně vhodném prostředí tzv. městského dvoru na Šilingrově náměstí.

Už od roku 1960 bylo muzeum opět přemístěno, na významný brněnský hrad Špilberk, díky čemuž se muzeum mohlo dále rozvíjet.

Hrad Špilberk

Je centrální budovou muzea, sídlem administrativy, knihovny, fotoarchivu, většiny odborných pracovníků. Prostory hradu slouží jako depozitář i jako místo stálých expozic a dalších výstav, vztahujících se především k dějinám a kultuře Brna. Expozice je věnovaná historickému vývoji tohoto hradu.

O nové Brno

Expozice věnovaná brněnské meziválečné architektuře let 1919 až 1939.

Barokní lékárna

Interiér lékárny z kláštera brněnských alžbětinek.

Barokní kaple Nejsvětější Trojice

Kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici nechal v roce 1693 zřídit tehdejší velitel špilberské pevnosti generál polní strážmistr Jan Vilém hrabě z Zinzendorfu a Pottendorfu, jak hlásá i pamětní deska u vchodu. Vznikla přebudováním starších, původně gotických prostor severovýchodního nároží hradu v rámci jeho rozsáhlé přestavby na barokní pevnost.

Jihozápadní bastion

Rekonstruovaný bastion tvořil raně barokní frontu vnějšího opevnění hradu, k obraně vstupní, západní strany hradu, tehdy opevněné jen nevelkými kamennými baštami v nároží renesanční hradby.

Od renesance po modernu

Stálá expozice starého a moderního výtvarného umění.

Od moderny po současnost

Stálá expozice mapující výtvarné umění v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost.

Brno na Špilberku

Expozice se věnuje brněnské historii.

Špilberk - od hradu k pevnosti

Osudy Špilberku od jeho počátků až do vzniku jeho současné podoby v 19. století.

Žalář národů

Expozice tematicky navazuje na expozici kasemat a seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem habsburské monarchie proslulým v 18. a 19. století po celé Evropě.

Vulcanalia

Výstava popisuje historii a současnost ohňostrojového umění již od 18. stol., a ti to v obrazové, statické i multimediální podobě.

Zvonkohra

Zvonkohra je umístěna na nádvoří hradu a vždy v každou celou hodinu je zahrána jedna z 32 skladeb na jejích 15 zvonů.

Měnínská brána

Je zde stálá expozice Muzea hraček, konají se zde příležitostné přednášky i krátkodobější výstavy.

Vila Tugendhat

Významná památka moderní architektury světového významu. Slouží i jako malá expozice a badatelské centrum k historii objektu a moderní architektury. Vila je zalistována v památkách UNESCO.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj, Ij
Poslední návštěva: vždy 45 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 40 - 180 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Prohlídky

KASEMATY + JIHOZÁPADNÍ BASTION

Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září

Po - Ne 10:00 - 18:00

10:00. 11:00. 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00

Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen, Duben

 Út - Ne  9:00 - 17:00

 pouze s průvodcem, nutné objednat

+420 542 123 614

ROZHLEDNA

Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září

  Út - Ne  10:00 - 18:00  
Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen, Duben  St - Ne   9:00 - 17:00  Otevřeno pouze za příznivých povětrnostních podmínek.

OSTATNÍ STÁLE EXPOZICE

Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září

 Út - Ne  10:00 - 18:00  
Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen, Duben   St - Ne    9:00 - 17:00  

Pozn.: Zavřeno 6.4., 24. - 25.12. 2015, 1.1. 2016  

            31. 12 .2015 otevřeno 9:00 - 15:00

Kasematy 10 - 90 Kč
Jihozápadní Bastion 10 - 100 Kč
Rozhledna 10 - 50 Kč

Stálé expozice (O nové Brno, Barokní lékárna,

Barokní kaple Nejsvětější Trojice,

Od renesance po modernu,

Od moderny po současnost, Brno na Špilberku,

Špilberk - od hradu k pevnosti, Žalář národů, Vulcanalia)

10 - 280 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz