Muzeum Kroměřížska

Velké náměstí, 767 11, Kroměříž, Tel.: +420 573 338 388, muzeum@muzeum-km.cz
Kroměříž/Muzea / Galerie - Kroměříž
Muzeum Kroměřížska

muzeum-kromerizska.jpg
Kromě tří stálých expozic v hlavní budově č. 38 z roku 1609 na Velkém náměstí spravuje muzeum další objekty. Jsou to zámek Chropyně, skanzen v Rytmicích u Holešova, větrný mlýn Velké Těšany a hrobka spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach, rozené hraběnky Dubské ve Zdislavicích. Hlavní budova obsahuje výstavu „Historie ukrytá pod dlažbou“, šestisálovou expozici rodáka Maxe Švabinského i archeologicko-přírodovědnou sbírku „Příroda a člověk“.
Mapa - Muzeum Kroměřížska

Velké náměstí, 767 11, Kroměříž

Telefon: +420 573 338 388
E-mail: muzeum@muzeum-km.cz
Web: http://www.muzeum-km.cz


Původně renesanční budovu muzea s klenbami a portálem nechal postavit kardinál František z Dietrichsteina v protobarokním slohu ze dvou domů. Expozice „Historie ukrytá pod dlažbou“ zachycuje každodenní život od raného středověku do raného novověku poloviny 17. století.

Jsou zde utříděné nálezy z odpadních jímek a studní, keramika a sklo, drobné užité umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, středověká zbroj a pomůcky útrpného práva.

Ve druhém patře se návštěvníci dozvědí o místní historii od pravěku do raného středověku v archeologicko-přírodovědné části nazvané „Příroda a člověk“.

Šest sálů Památníku Maxe Švabinského zachycuje průřez celým dílem slavného kroměřížského rodáka. Památník po rekonstrukci a reinstalaci uspokojí i nejnáročnější návštěvníky.

Pod muzeum organizačně patří také půvabný lovecký zámeček rodu Fürstenberků s kazetovými stropy i expozicí chropyňského rodáka, malíře Emila Filly. Najdete ho u velkého rybníka v Chropyni. Každý lichý rok se tu pořádají Hanácké slavnosti.

Expozici v Rymicích u Holešova tvoří doškové chaloupky s vybavenými interiéry, sedlářská a kovářská dílna a větrný mlýn.

Další mlýn ve správě muzea se nachází ve Velkých Těšanech. Je to dvoupatrová budova se sedlovou střechou a mohutnými lopatami pohonného větrníku. Prohlídka tu ukazuje jeho funkci a technické zázemí.

Příroda a člověk

Expozice podává vyčerpávající přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou.
Přírodovědná část je zaměřena na strukturu a fungování ekosystémů, druhy charakteristické pro zdejší biotopy. Vychází z hlavních typů krajiny Kroměřížska.

Památník Maxe Švabinského

V šesti sálech je chronologický výběr umělcova díla. Téměř 130 originálů olejomaleb, grafik, kreseb představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby.

Rymice - lidové stavby

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích u Holešova na úpatí Hostýnských hor. Interiéry domů jsou vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských místností. K vidění je také dílna vesnického sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským nářadím. Z blízkých Bořenovic byl přenesen a rekonstruován větrný mlýn německého typu.

Zámek Chropyně

Patrová manýristická stavba s kaplí a věží, s využitím původní tvrze. Nynější podoba zámku pochází z let 1701–1703, kdy budovu přestavěl podle starších plánů G. P. Tencally biskup Karel Lotrinský.

Větrný mlýn u Velkých Těšan

Dřevěná dvoupatrová stavba se sedlovou střechou, zavěšená na konstrukci z trámů. Pod podlahou prvního patra je na středovém sloupu zavěšeno „sedlo“ z trámů, jehož pomocí se celý mlýn otáčí podle směru větru. Technické interiéry a lopatky mlýna jsou po rekonstrukci.

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach

V obci Zdislavice u Zdounek se nachází klasicistní budova hrobky hrabat Dubských, kteří mívali ve zdejším zámku své venkovské sídlo. Hrobka je místem posledního odpočinku rakouské spisovatelsky Marie von Ebner-Eschenbach, svobodné paní, rozené hraběnky Dubské.

Historie ukrytá pod dlažbou města

Atraktivní prostředí historického sklepení nabízí návštěvníkům expozici o životě města v minulosti s využitím bohatých archeologických a historických sbírkových fondů muzea, které přiblíží historické děje a každodenní život jeho obyvatel od raného středověku do raného novověku, tedy do poloviny 17. století.

Expozice podává vyčerpávají přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou.
Přírodovědná část je zaměřena na strukturu a fungování ekosystémů, druhy charakteristické pro zdejší biotopy,. Vychází z hlavních typů krajiny Kroměřížska.
Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Celoročně

Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Pozn.: Otevírací doba se mírně liší podle typu expozice.

Vstupné do všech expozic 40 - 70 Kč

Pozn.: Vstupné platí pro vstup do celého muzea - na všechny expozice a výstavy.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz