Muzeum Chodska

Chodské náměstí, 344 01, Domažlice, Tel.: +420 379 722 974, muzeum.chodska@seznam.cz
Domažlice/Muzea / Galerie - Domažlice
Přelom v muzejní činnosti nastal o velikonocích 1931, kdy se muzeum přemístilo do Chodského hradu.V následujících dvou letech byla zpřístupněna zemědělská sbírka. Velký ohlas u veřejnosti vzbudila „Chodská svatba" nainstalovaná v roce 1935 spolu s lapidáriem vytvořeným ve dvoře hradu.S nárůstem sbírkových předmětů se rozvíjela i expozice muzea.

Chodský hrad založil spolu s městem Domažlice český král Přemysl Otakar II. v šedesátých letech 13. stol. Až do 16. stol., kdy vyhořel, plnil hrad funkci správního sídla, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud. Barokní přestavba v letech 1726 - 27 a úprava v r. 1830 daly hradu dnešní podobu. Od roku 1931 slouží jako expozice Muzea Chodska, zaměřená zejména na národopis a regionální historii, archeologické nálezy a literární historii. Součástí prohlídky je také hradní věž a hradní sklepení s lapidáriem.

Činnost muzea po roce 1945

Rozvoj muzejní činnosti byl zastaven v období druhé světové války. Muzeum bylo zpočátku částečně a poté zcela uzavřeno. K obnovení činnosti docházelo postupně od uspořádání první poválečné Vavřinecké pouti. Obnovena byla všechna oddělení muzea kromě přírodovědného oddělení. Za ne zcela jasných okolností byla naprostá většina předmětů vyřazena ze sbírek nebo přesunuta do jiných institucí, například do Gymnázia J. Š. Baara, Západočeského muzea v Plzni, Národního muzea.Po roce 1945 bylo zrušeno kuratorium a správa muzea byla začleněna do činnosti MěNV v Domažlicích. Od roku 1955 Vlastivědné muzeum Chodska spadalo pod ONV Domažlice. V této době byl oddělen od muzea archiv.V padesátých letech došlo i k základním změnám expozice. Beze změny zůstala pouze chodská svatba a chodská sence. Některé vznikající expozice byly tematicky ovlivněny požadavky nové politické reality. Stejně jako v ostatních československých muzeích bylo prezentováno téma budování socialismu, dějiny KSČ v okrese, vítězný Únor, atp.

Muzeum Chodska po roce 1989

Od roku 1992 probíhala na Chodském hradě generální rekonstrukce, při níž v noci na 21. dubna 1995 vypukl požár. Při likvidaci požáru bylo poškozeno a následně restaurováno na 130 sbírkových předmětů. V roce 1999 byla nainstalována současná muzejní expozice, která se průběžně obměňuje a vyvíjí. Část expozice je věnována archeologii pravěku a středověku. V rámci hradu došlo ke zpřístupnění hradní věže, ochozu a lapidária. V létě 2008 bylo uzavřeno Muzeum Jindřicha Jindřicha, které má v budoucnu projít generální rekonstrukcí. V této budově byla kromě Jindřichových sbírek umístěna muzejní knihovna a archiv, historické a přírodovědné oddělení, které bylo po listopadovém převratu v roce 1989  znovuobnoveno. V této budově též sídlilo oddělení archeologické. Od roku 1945 se muzeum v oblasti archeologie neangažovalo, pouze shromažďovalo náhodné nálezy. Stav se změnil v roce 2000, kdy se muzeum začalo podílet na archeologických výzkumech v regionu. Muzeum Jindřicha Jinřicha je se všemi sbírkami, odbornými pracovišti, archivem a knihovnou provizorně vystěhováno do prostor bývalých kasáren v ulici Petrovická v Domažlicích.

Stálá expozice

Expozice muzea Chodska zahrnuje archeologii starověku a středověku, historii od 15. do 19. století, ševcovskou dílnu, chodskou světnici, chodskou svatbu, keramiku, lidový a měšťanský nábytek a přírodovědu okresu.
Součástí expozice je také prohlídka hradní věže a 2 výstavní místnosti.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 30 min
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
14.duben - 15.říjen Út–Ne 9:00 – 12:00                   13:00 - 17:00
15.říjen - 15.duben Út-Pá 10:00 - 16:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz