Muzeum hlavního města Prahy – Podskalská celnice na Výtoni

Rašínovo nábřeží, 120 00, Praha 2, Tel.: +420 224 919 833, jakubcova@muzeumprahy.cz
Praha 2/Muzea / Galerie - Praha 2
Muzeum hlavního města Prahy – Podskalská celnice na Výtoni

muzeum-prahy-podskalska-celnice14.jpg
Podskalská celnice na Výtoni je jednou z expozičních budov Muzea hlavního města Prahy. Budovu bývalé celnice najdete na Rašínově nábřeží. Spolu s raně barokním kostelem sv. Kosmy a Damiána patří k posledním dochovaným zbytkům rybářské osady Podskalí, která existovala od sklonku 12. století. Objekt sloužil jako místo pro vybírání cla z dřeva, které se po řece připlavovalo do Prahy. Na jaře roku 2015 zde bude otevřena nová expozice mapující historii celnice, její funci v dějinách a bude také dokumentovat proměny dopravy na Vltavě v okolí Prahy. Celá expozice bude velmi interaktivní a zaujme i dětské návštěvníky.
Mapa - Muzeum hlavního města Prahy – Podskalská celnice na Výtoni

Rašínovo nábřeží, 120 00, Praha 2

Telefon: +420 224 919 833
E-mail: jakubcova@muzeumprahy.cz
Web: http://www.muzeumprahy.cz


Nová expozice bude otevřena na jaře 2015.

V době, kdy není v celnici k vidění stálá expozice, pořádá muzeum různé doprovodné programy a akce v rámci projektu Poznání a zábava.

Interaktivní programy a tvořivé dílny jsou vhodné především pro děti ze školních skupin. Děti si tu mohou vyzkoušet život v podskalských obydlích, zahrát si na posádku lodě, seznámit se se zákonitostmi paroplavby a s výrobou vorů.

Muzeum hlavního města Prahy sídlí a vystavuje v několika dalších objektech.
Jsou jimi: Hlavní budova, Müllerova vila, Zámecký areál Ctěnice, Pražské věže (Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž) a Rothmayerova vila.

Osada Podskalí existovala již od sklonku 12. století a její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavováno po Vltavě.

Výtoň byla starobylá instituce vybírající mýto ze dřeva připlaveného po Vltavě na pražský trh. Jméno vzniklo podle úkonu vytínání určitého množství dřeva ze svázaných vorů. V nejstarší době měla podobu ohrady na dřevo s jednoduchým objektem pro úřad výběrčích.

Umístění celnice v dnešním objektu lze sledovat od 16. století. Objekt se stal celnicí, šenkovnou a útulkem pro plavce.

Dnešní budova zůstala na úrovni původní zástavby a nachází se v blízkosti tzv. výtoniště. Je to z větší části roubená, omítnutá, pozdně gotická stavba ze 16. století, ozdobená v 17. století pískovcovým novoměstským znakem.

Nová expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s původní původním účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva připlaveného do Prahy.  Clo se v časech středověku vybíralo v naturální formě, tj. z vorů se „vytínala“ část klád, později bylo převedeno na peněžní podobu a poplatek náležel Novému Městu pražskému, což dodnes připomíná i štukový novoměstský znak na vchodem do celnice.

Podskalská celnice zároveň představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí od vody“ je naštěstí plasticky zachycen na nemalém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník bude moci seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky.

Expozice bude zaměřena i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu tradiční voroplaby či rozvoj lodní dopravy bude návštěvník moci sledovat opět prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky, stejně jako se mu naskytne možnost díky mechanicko-elektronickému simulátoru si zkusit plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů do Prahy. Po úspěšném „proplutí“ proudy se může pokusit o propojení voru s parním remorkérem, projíždění propustí, případně proplavení zdymadlem.

Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel budou v expozici opět umístěny modely lodí i voru, které tradičně skýtají dobré možnosti názorného vysvětlování i získávání poznatků činnostmi při lektorských programech pro dětské skupiny.

Celé pojetí expozice bude zaměřeno na atraktivitu i pro dětské návštěvníky, kteří by měli v expozici nalézt interaktivní prvky lákající je k opakovaným návštěvám a do expozice je bude lákat herní koutek na prostranství před budovou s využitím herních prvků s tématikou plavby a voroplavby.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 17:00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 10:00 - 18:00

 

Celý objekt 20 - 30 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz