Muzeum hlavního města Prahy - Hlavní budova

Na Poříčí, 180 00, Praha 8, Tel.: +420 224 816 772, muzeum@muzeumprahy.cz
Praha 8/Muzea / Galerie - Praha 8
Muzeum hlavního města Prahy - Hlavní budova

muzeum-hlavniho-mesta-prahy10.jpg
Budova Muzea hlavního města Prahy na Florenci je pro návštěvníky oficiálně otevřena od září roku 1900. Muzeum je důstojným reprezentačním stánkem pro uchování historických exponátů z dějin města Prahy. Pod správu muzea patří vedle hlavní budovy navíc Podskalská celnice na Výtoni, Müllerova vila, zámecký areál Ctěnice a pražské věže. V hlavní budově najdete expozice mapující historický vývoj území města Prahy od pravěku do doby barokní. Velkým lákadlem je také Langweilův papírový model Prahy a 3D stereo kino, ve kterém se můžete modelem "proletět" a zažít tak atmosféru pražských ulic v 19. století. Muzeum nabízí pravidelně zajímavé programy pro dětské návštěvníky a připravuje krátkodobé výstavy, které tradičně lákají množství návštěvníků.
Mapa - Muzeum hlavního města Prahy - Hlavní budova

Na Poříčí, 180 00, Praha 8

Telefon: +420 224 816 772
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
Web: http://www.muzeumprahy.cz


Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy byla postavená v novorenesančním slohu v letech 1896–1998 a je zapsaná v seznamu kulturních památek České republiky.

Svým návštěvníkům nabízí řadu stálých expozic a kromě toho i krátkodobé výstavy.

Muzeum hlavního města Prahy sídlí a vystavuje v několika dalších objektech.
Jsou jimi: Podskalská celnice na Výtoni, Müllerova vila, Zámecký areál Ctěnice, Pražské věže (Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž) a Rothmayerova vila.

Zhruba v polovině roku 1882 získalo muzeum pro prezentaci svých sbírek dosavadní kavárenský pavilon v městských sadech na Poříčí.Kavárenský pavilon na hranicích Nového Města a Karlína byla nevelká a poměrně nová budova, vyrostlá v místech bořených městských hradeb. K jeho stavbě svolil sbor obecních starších 7. září roku 1875, projekt vypracoval městský hospodářský úřad a signovali jej Arnošt Jenšovský a Maxmilián Wolf. Již v červenci roku 1876 byla budova hotova a magistrát vypsal ofertní řízení na její využití. Smlouva byla uzavřena 14. října roku 1876 na tři roky s kavárníkem Eduardem Poncem, který za nájem pavilonu nabídl nejvyšší sumu – 2.000 zlatých. Čas ukázal, že Ponec to svým návrhem u městské rady sice vyhrál, ale ostatní zájemci o nájem pavilonu prokázali při finančním odhadu větší prozřetelnost než on. Nájemce pravidelně bombardoval městskou radu svými žádostmi o snížení nájmu. Při nové ofertě na léta 1879–1882 byl Ponec jediný zájemce a městská rada schválila jím navržených 800 zlatých ročně za nájem pavilonu.Budovu kavárny v městském parku získalo skutečně městské muzeum rozhodnutím městské rady ze dne 5. června1882. První zasedání Komitétu v nové budově se konalo již 19. července, tady bylo členům Komitétu oficiálně sděleno znění purkmistrova přípisu z 23. června a s potěšením kvitováno, že od 1. listopadu budou prostory kavárenského pavilonu městskému muzeu plně k dispozici. Ponec přece ještě rok z rozhodnutí městské rady dále provozoval v části kavárenského pavilonu pohostinský podnik, k listopadu roku 1884 i tyto prostory opustil a poté na ně reflektoval Komitét muzea, protože je potřeboval k uložení sbírek. Muzeum se do pavilonu nastěhovalo velmi rychle, během několika měsíců byly připraveny místnosti a na počátku roku 1883 se začalo s instalací vlastní expozice. Dne 12. května 1883 bylo muzeum slavnostně otevřeno veřejnosti.

Langweilův model Prahy

Byl vyroben ručně z papírové lepenky. Na přibližně 20 m² je zobrazeno historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před sto padesáti lety, tedy včetně stovek zbořených domů bývalého Židovského města a Starého Města. Více než 2 000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických budov je Langweilův model jediným svědkem jejich podoby.

Praha v pravěku

První část expozice (inovovaná v r. 2006) nabízí odpovědi na otázky, kdy přišli a jak vypadali, kde a jak bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se oblékali a zdobili, jak mysleli a pohřbívali pravěcí obyvatelé pražského území od počátků pravěku do doby příchodu Slovanů. Expozice využívá výsledků experimentální archeologie a je doplněna o nové modely, repliky a rekonstrukce.

Středověká Praha

Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9.–12. století. Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města ve 14. století vznikla pražská městská aglomerace jako významné evropské centrum. Život jejích obyvatel dokumentuje řada dochovaných předmětů z pražských domácností, v expozici nalezneme doklady rozvíjejícího se hospodářství, vzdělanosti i náboženského života obyvatel Prahy. Důležitou úlohu začala v tomto období hrát městská samospráva. Na konci expozice je připomenuto období husitských válek.

Praha na přelomu středověku a novověku

Druhá polovina 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění. Z konce 15. a z 16. století se až do našich časů dochovaly nejstarší pohledy naPrahu, větší počet renesančních architektonických fragmentů a stavebních prvků z pražských domů a také nepřeberné množství hmotných dokladů o způsobu života pražských obyvatel a jejich domácností. Dochované unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství připomínají působení mnohanakladatelských domů v pražských městech. Počátek 17. století i v pražských dějinách charakterizují politické a náboženské bouře vrcholící českým stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře.

Barokní Praha

Z doby „zářného i temného baroka“ se zachovala velká řada uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy. Mezi nejkvalitnější sbírky Muzea hlavního města Prahy patří kolekce barokního sochařství, uměnímilovného návštěvníka této části expozice ovšem potěší i Škrétovy, Brandlovy,Hirschelyho či Grundovy obrazy. Výsledky kvalitní uměleckořemeslné i řemeslné produkce provázely obyvatele pražských měst v době 17. a 18. století prakticky na každém kroku, doma i při práci, na trhu i v kostele, ve chvíli narození i smrti. K nejcennějším sbírkovým souborům z tohoto období patřímnoho desítek a stovek kusů památek pocházejících z majetku pražských cechovních korporací. Skutečně přelomovým okamžikem pro pražská města se stal rok jejich sloučení pod jednu správu – rok 1784.

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 17:00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Celoročně

Út - Ne

9:00 - 18:00

Poslední středu v měsíci otevřeno do 20 hod.

Celé muzeum 45 - 120 Kč
3D kino včetně Muzea pro děti 15 - 30 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz