Muzeum Větrný mlýn v Rudici

Jedovnice, 679 06, Rudice, Tel.: +420 602 729 084, obec@rudice.cz
Rudice/Muzea / Galerie - Rudice
Muzeum Větrný mlýn v Rudici

muzeum-vetrny-mlyn-rudice-1.jpeg
Mlýn je nyní památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla hlavně zásluhou rudických jeskyňářů realizována muzejní expozice, a v roce 1996 byla vyměněna plechová střecha opět za střechu šindelovou.
Mapa - Muzeum Větrný mlýn v Rudici

Jedovnice, 679 06, Rudice

Telefon: +420 602 729 084
E-mail: obec@rudice.cz
Web: http://www.rudice.cz/index.php?page=informacni-stredisko


Muzejní expozice se skládá ze tří hlavních částí, rozmístěných v přízemí a ve dvou poschodích. Vstupní předsíň je věnována historii větrných mlýnů a navazuje na místnost průvodce, která je vybavena mobiliářem, navozujícím atmosféru bydlení v Rudici na přelomu 19. a 20. století.

První poschodí ohromí milovníky krásných krystalických forem barevných odrůd křemenů. Je zde umístěna unikátní kolekce rudických geod (drůz), které za svoji sběratelskou éru shromáždil místní rodák a rudický občan pan Alfons Matuška. Po roce 1962, kdy byla zastavena podzemní těžba surovin rudických vrstev, jde výhradně o volné povrchové sběry. Expozice je pojata komplexněji, například jsou zde prezentovány rudické vrstvy s vazbou na olomučanskou keramiku, jsou zde vystaveny naprosto raritní "Olomučanské koblížky" a další zajímavé minerály a zkameněliny, objevené v Rudici a okolí. Doplňkem jsou výsledky archeologických prací v blízkosti Rudického propadání a připomínka zaniklé osady Bystřec v Rakoveckém údolí u Jedovnic. Velká část expozice se zabývá historií železářství a hornictví v Rudici a okolí.

Druhé poschodí je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou s oblastí okolo Rudice úzce spjaty. Podrobně je popsán výzkum jeskyní Rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému v České republice (12 km). Výsledky mnoha zahraničních expedic, kterých se zúčastnili i rudičtí speleologové, jsou prezentovány velkým množstvím barevných fotografií.

Větrný mlýn č.p. 90 stojí na výšině Tumperk v jihovýchodní části obce Rudice. Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m. Původně měl otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze, pokrytou šindelem.

V roce 1865 postavili manželé Matěj a Františka Ševčíkovi větrný mlýn na parcele, kterou rok předtím koupili od obce Rudice. Po smrti Fr. Ševčíkové se v roce 1886 Matěj Ševčík znovu oženil, a se svojí druhou ženou Vincencií postavili u mlýna menší domek. Po smrti M. Ševčíka v roce 1877 mlýn zdědil jeho syn František a domek manželka Vincencie. Po Františku Ševčíkovi vlastnila mlýn Anežka Ševčíková, provdaná Stará. Po její smrti v roce 1960 nabyl dle darovací listiny vlastnické právo ONV Blansko. Spolu s Anežkou Ševčíkovou (Starou) žil ve mlýně do své smrti v roce 1970 i Josef Hromek.

V roce 1922 byla provedena velká oprava, když byl vyměněn modřínový hřídel o délce 10 m. V roce 1925 při bouři byly lopatky zničeny, a v roce 1929 byl mlýn převeden na elektrický proud. V roce 1940 byl mlýn protektorátní správou zaplombován. Po válce v roce 1945 zde bylo definitivně zrušeno mlynářské právo. V roce 1947 byla památkovým úřadem v Brně provedena oprava propadlé střechy, která byla vyměněna za plechovou. Od té doby mlýn chátral. Od roku 1968 začali o mlýn pečovat manželé Vaverkovi z Brna. V roce 1973 byl znovu na střeše proražen vikýř, vytažen borovicový hřídel a vyrobeny lopatky. V roce 1987 se při bouři zlomil konec hřídele, ale ten byl ihned opraven.

Mlýn je nyní památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla hlavně zásluhou rudických jeskyňářů realizována muzejní expozice, a v roce 1996 byla vyměněna plechová střecha opět za střechu šindelovou. Poslední velká oprava budovy i interiéru mlýna proběhla vzhledem k havarijnímu stavu památky během zimy 2011/2012. Kolem obvodu budovy byl ve výši prvního nadzemního podlaží vytvořen stahovací železobetonový pás, který by měl zabránit praskání zdiva, a kolem základů stavby byl vytvořen pod úrovní terénu vnější železobetonový věnec, který je patřičně zpevní a zabrání dalšímu pohybu v případě podmáčení podloží. Byly také provedeny nejnutnější opravy poškozených stěn uvnitř budovy, muzejní místnosti byly vymalovány a expozice byla doplněna a přehledně uspořádána.

• Speleologie
• Mineralogie
• Historie hutnictví a hornictví v Rudici
• Historie obce
• Ukázky dobového bydlení

Pouze s průvodcem: Ano
Možnost odborného výkladu: Ano
Nutné výklad objednat: Ne
Výklad v jiném jazyce: V němčině
Popisky v jiném jazyce: Ano
Jazyk popisků: Němčina, angličtina.
Poslední návštěva: 17 hod.
Doba prohlídky: 15 - 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 2
Počet návštěvníků pro vstup: 2
Suvenýry: Ano
Občerstvení: Ano
Bezbariérový přístup: Ne
Šatna: Ne
WC: Ano
Služby:  

 

  Otvírací dny Čas
Leden - Duben So + Ne 9:00 - 17:00
Květen - Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen - Prosinec So + Ne 9:00 - 17:00

 

 

 

 

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz