Městské muzeum Sadská

nám. Palackého, 289 12, Sadská, Tel.: +420 325 594 521, sadska@polabskemuzeum.cz
Sadská/Muzea / Galerie - Sadská
Malé muzeum místního významu tvoří expozice Z historie Sadské. V Městském muzeu v Sadské pobočce Polabského muzea v Poděbradech, je uložena rozsáhlá knihovna „Georgion která je spjata se jmény dvou význačných sadských rodáků Františka Adolfa Paroubka a jeho syna Otakara G. Paroubka.

Významný sadský rodák prof. Otakar Jiří  (Georgius) Paroubek, spisovatel a kartograf odkázal ve své  závěti z  2. 2. 1909 svou knihovnu městu jako základ muzea v Sadské. Ve stejném roce byl založen  muzejní spolek a v r. 1910 bylo Městské muzeum v Sadské zřízeno. Tehdejší náklady  města činily 2550 K. Muzeum bylo umístěno do druhého patra bývalé  školy čp. 257, kde sídlí, s přestávkou,   trvale od roku 1980. V padesátých letech by přestěhováno do sousedního bývalého hostince.

Zakladatel muzea O. G. Paroubek (* 14. 3. 1856 - + 4. 4. 1909) se již otevření muzea nedočkal. Byl to člověk vzdělaný  a pilný. Píli zdědil po svém  otci Františku Adolfovi Paroubkovi (* 17. 1. 1828 - + 6. 4. 1888), který  se zabýval  hlavně  regionálním bádáním (Letopis města Sadsky v okrese Poděbradském kraje Čáslavského v Čechách). Oba Paroubkové vytvořili společně knihovnu  zv. Georgeion, která  obsahovala  3000 svazků a ta se stala základem muzea, což byl i záměr F. A. Paroubka.

O. G. Paroubek vystudoval filozofickou fakultu v Praze a pak působil jako středoškolský profesor. Stál v čele ochotnického divadla v Sadské, je autorem divadelních her a básní, podílel se na založení lázní v Bořích v Sadské. Jeho činnost odborná činnost je velmi rozsáhlá, přispíval do Rankova Příručního  slovníku všeobecných vědomostí, redigoval Zevrubný  popis království českého, sestavil statistické  přehledy ke generálním mapám okresních hejtmanství v Čechách, zpracoval mapy  pro vydání Ottova zeměpisného atlasu aj. Zcestoval téměř celou  Evropu, Malou Asii a Tunisko. Je autorem mnoha regionálních článků.

Muzeum počalo sbírkově růst z darů občanů, ale hlavně  sbírkotvornou činností členů muzejního spolku  a několika  učitelů. Jedním z nejvýznamnějších byl Václav Smutný (*1859 - + 1922), učitel a později ředitel Průmyslové  pokračovací školy v Sadské, který se velmi zasloužil o naplnění odkazu O. G. Paroubka. Stává se prvním správcem muzea. Už při založení muzea vkládá do sbírek zachráněné historické městské památky a rovněž svou národopisnou sbírku a nadále nadšeně rozšiřuje muzejní sbírky. Byl nadšeným  sběratelem, národopiscem a respektovaným znalcem národopisu Polabí a posléze  i muzejníkem, a v neposlední řadě dopisovatelem časopisu Český lid.

I v dalších letech má muzeum své  příznivce mezi učitelstvem. Do dějin muzea se zapsal učitel, správce muzea, Adolf Němeček.

Městské muzeum v Sadské je od padesátých let do současnosti pracovištěm Polabského muzea v Poděbradech.

Z historie Sadské

- historie od r. 993 do 1940 (v 11. stol významné sněmy na zdejším dvoře pražských knížat z Kraslic), řemesla - průmysl, kultura - spolky, významné osobnosti, vinařství, lázeňské památky


Výstavní depozitář

- trojrozměrné předměty (národopis, zbraně, archeologie, porcelán, keramika, nářadí, náčiní aj.)


Paroubkova pracovna

- pracovna s knihovnou Georgeiona F. A. a O. C. Paroubka, z nichž poslední byl zakladatelem muzea

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ne
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne

Z provozních důvodů byl provoz muzea omezen.Po předchozí dohodě lze domluvit návštěvu pro skupinu.

Plné 20 Kč
Snížené 10 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz