Struny podzimu – Didgori


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Syrová, autentická a intenzivní vokální polyfonie z Gruzie je dalším krokem na hudební pouti, během které Struny podzimu postupně objevují tradiční a často vzácné formy sborového zpěvu. Při první zkušenosti s tvorbou Didgori vyvstanou na mysl jasné a výrazné atributy. Obrovská síla provedení, precizní mužské vokály a melodie, které z až překvapivě uvolněně působících zpěváků vycházejí jakoby mimoděk. Lidský hlas jako první a nejdokonalejší hudební nástroj. Síla kolektivu, sdíleného souznění, společného vyjádření jedné jediné myšlenky. Toto je hudba, jejíž podstata sahá velmi hluboko. Ostatně, nápovědou budiž i samotné pojmenování souboru: hora Didgori poblíž Tbilisi je místem zásadní bitvy z roku 1121, kdy byla Gruzie po dlouhém období nesvárů opět sjednocena. Tehdy nastala éra bohatého kulturního a uměleckého rozkvětu, jehož ukázku a dědictví se snaží Didgori přenést o (ne)celých devět století dál. Pečlivým studiem původních záznamů a několika málo autentických nahrávek gruzínských lidových písní se ansámbl snaží co nejvěrněji reprodukovat vokální mistrovství dávných generací, a tlumočit tak pomocí tónů a hlasů kulturní vzkaz pro generace příští. Není třeba rozumět slovům, nasloucháte-li pozorně, jejich sdělení si k vám najde cestu samo. A bez ztráty v překladu. Didgori k nám přijíždějí díky osobnímu doporučení zakládajícího ředitele WOMEXu Bena Mandelsona. Zveme vás na fascinující setkání s lidskými hlasy. Setkání, které si máte šanci pamatovat ještě dlouhá léta po odeznění posledních tónů.
Národní muzeum – České muzeum hudby

ceske-muzeum-hudby-nm9.jpg
Základní kámen bývalého kostela sv. Máří Magdaleny v Karmelitské ulici na Malé Straně byl položen v květnu 1656. V letech 2002 - 2004 byl zrekonstruován. Po dokončení rekonstrukce zde byla otevřena expozice Českého muzea hudby, součásti Národního muzea. Návštěvníkům ukazuje vzácné, řemeslně a umělecky propracované hudební nástroje, notové zápisy, gramofonové desky a představuje významné hudební nahrávky. Národní muzeum využívá ojedinělou příležitost oživit prostor hlavní chrámové lodi, kdysi zdobený díly barokních mistrů a rozeznívaný údajně jedněmi z největších varhan Prahy sklonku 17. století, opět hudbou a využívá ho také jako koncertní sál.
Mapa - Národní muzeum – České muzeum hudby

Karmelitská, 118 00, Praha 1

Telefon: +420 257 257 777
E-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz
Web: http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz