Klementinum – barokní knihovní sál

Křižovnická, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 222 220 879, dproksova@dreyer.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Klementinum – barokní knihovní sál

klementinum-barokni-knihovni-sal-1.jpg
Nad Zrcadlovou kaplí se nachází další barokní perla – knihovní sál s překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými velikými glóby. Knihy s nabílenými hřbety a červenou značkou tu stály již za jezuitských dob. Na budování Klementina se podílelo několik generací významných architektů, sochařů a malířů a řadí se ke stěžejním pražským památkám.
Mapa - Klementinum – barokní knihovní sál

Křižovnická, 110 00, Praha 1

Telefon: +420 222 220 879
E-mail: dproksova@dreyer.cz
Web: http://www.klementinum.com


Barokní knihovna je nejkrásnějším sálem Klementina. Jeho podoba a úprava, např. nápisy na knihovních skříních, zůstala nedotčena a dodnes demonstruje uspořádání barokní knihovny. Sál postavil r. 1722 Kilián Ignác Dienzenhofer a je vyzdoben freskami na téma Vědy a umění. Iluzivní malba kopule symbolizuje Chrám moudrosti. Autorem fresek je Josef Hiebel. Po stranách jsou medailony významných jezuitů jako např. zakladatel české jezuitské provincie Petr Canisius či teolog a mučedník Edmond Campian a v čele knihovny je obraz Josefa II., který klementinskou knihovnu obohatil o konfiskáty zrušených klášterních knihoven. Okolo stěn je ochoz s balkonem s kovaným zábradlím. Uprostřed sálu jsou umístěny geografické a astronomické glóby většinou vytvořené klementinskými jezuity. Podle pověsti si jezuité při příchodu do Prahy přinesli s sebou jedinou knihu, ale když knihovnu dobudovali, měli už 20 000 svazků. Po zrušení jezuitské koleje r. 1773 zde byl umístěn arcibiskupský seminář a část pražské univerzity s císařskou bibliotékou. Již v r. 1777 byla knihovna zpřístupněna veřejnosti jako C. k. veřejná a univerzitní knihovna. Knihovní fondy se rychle rozrůstaly. Od r. 1782 všichni pražští tiskaři odevzdávali knihovně povinné výtisky, po 25 letech se tato povinnost rozšířila na celé území Čech.

  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Ne 10:00 - 18:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz