Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice

nám. K. Čapka, 542 34, Malé Svatoňovice, Tel.: +420 499 886 295, obec@malesvatonovice.cz
Malé Svatoňovice/Muzea / Galerie - Malé Svatoňovice
V expozicích se dozvíte více nejen o dílech a životech bratří Čapků, ale i o umělcích, které oni dva sami obdivovali.

Vidět tu můžete například soubor barevných fotografií obrazů z pražské Národní galerie od Muncha, Picassa, Braqua, Kubišty, Filly a Špály, tedy od těch, kteří inspirovali Josefa Čapka v dobách jeho uměleckých začátků.

Muzeum bratří Čapků vzniklo v roce 1946 péčí Místního národního výboru, později také Památníku národního písemnictví v Praze. Dočasná výstava dokumentů života a díla obou bratrů konaná při příležitosti návštěvy prezidenta Eduarda Beneše v Malých Svatoňovicích se natrvalo přesunula přímo do rodného domu Karla Čapka na malosvatoňovickém náměstí.

Poslední rozsáhlé rekonstrukce proběhly v letech 1972 - 1978 opět za iniciativy MNV v Malých Svatoňovicích za účinné pomoci Okresního národního výboru v Trutnově a Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a s podporou Společnosti bratří Čapků v Praze; odbornou účast poskytli Památník národního písemnictví v Praze, Ústav teorie a dějin umění ČSAV a Národní galerie v Praze. Při těchto úpravách se muzeum rozšířilo do dvou pater.

Po listopadu 1989 bylo do expozic přidáno několik fotografií a dokumentů, ale celkový ráz muzea se již nijak nezměnil.

Expozice Karla Čapka

V první části expozice je zachycen rodný kraj bratří Čapků, rodinné fotografie, fotografie Malých Svatoňovic a kopie různých dokumentů (rodné listy nebo vysvědčení Karla Čapka z druhé třídy). Dále jsou zmíněna studia Karla Čapka v Hradci Králové, Brně, Praze, Berlíně a v Paříži. Další části expozice jsou věnovány jeho dílu a přátelům.

Expozice Josefa Čapka

Druhá expozice se zaměřuje na výtvarné dílo Josefa Čapka. Představen je zde mimo jiné výběr z Čapkovy volné grafiky od kubistických realizací k rázovitě zjednodušeným, čapkovsky pádným kreacím dotýkajícím se stylově také expresionismu a novoklasicismu. V expozici uvidíte i galerii dvaceti olejových obrazů J. Čapka nebo i dokumenty z doby jeho věznění v koncentračních táborech.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Květen - Říjen Út–Pá

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Květen - Říjen So–Ne

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Jinak po předběžné dohodě.
Expozice Karla Čapka 15 - 30 Kč
Expozice Josefa Čapka 15 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz