Muzeum Frenštát Pod Radhoštěm

Horní, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, Tel.: +420 556 835 936, muzeumfrenstat@atlas.cz
Frenštát pod Radhoštěm/Muzea / Galerie - Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm najdete v centru města v historické budově z roku 1876. Stálá muzejní prezentace v podobě moderních expozic je věnována minulosti, tradici, kultuře i přírodě Frenštátska.

Počátky muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisely s přípravami a sběrem předmětů na pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895. Iniciátorem sběratelské činnosti byl Jiří Felix, učitel a sokolský činovník. V roce 1893 prosadil založení místního Národopisného odboru, který ve spolupráci se školami, spolky a institucemi shromáždil národopisné sbírky z Frenštátska. Ještě téhož roku odbor uspořádal výstavu v budově chlapecké školy - dnešním sídle muzea. Po účasti regionu na pražské výstavě činnost odboru končí. Jeho veškerý majetek a 80 sbírkových předmětů bylo odevzdáno městu jako základ budoucího muzea. Jiří Felix tehdy píše “Neschází tedy nic, nežli pevná vůle místní muzeum zříditi“.

V následujících letech počet sbírkových předmětů narůstal, zejména z pozůstalosti Jiřího Felixe. Přibyla také sbírka pátera Josefa Slavíčka, a to výklenkové sošky, hodiny, sbírka knoflíků, broží a spínadel a podmalby na skle.
V roce 1934 byly sbírky vystaveny na Krajinské výstavě Moravskoslezského Pobezkydí ve Frenštátě, znovu v budově dnešního muzea. Završením úsilí muzejní komise v čele se správcem sbírek Bohumírem Strnadlem - Četynou, bylo získání budovy v Horní ulici.

Zde bylo muzeum 25. prosince 1951 pod vedením ředitele Aloise Zbavitele otevřeno. Krátce nato prudce vzrostl počet sbírkových předmětů. Převažují dary spolupracovníků, příznivců a místních umělců. Muzeum také začalo vydávat svůj časopis s názvem Hlasy, ve kterém informovalo veřejnost o své činnosti a sbírkách. V roce 1965 se stalo frenštátské muzeum pobočkou Vlastivědného ústavu v Novém Jičíně - dnes Muzea Novojičínska. Budova v Horní ulici brzy muzeu nedostačovala, proto se v roce 1959 stěhuje do druhého patra frenštátské radnice, kde sídlí nepřetržitě až do roku 2002.

Své konečné sídlo našlo muzeum v důstojné budově bývalé chlapecké školy z roku 1876, kterou pro tyto účely poskytlo město Frenštát. Po náročné rekonstrukci a tvorbě expozic, financované z fondů Evropské unie a zřizovatele muzea Moravskoslezského kraje, bylo muzeum 16. června 2007 slavnostně otevřeno veřejnosti.

Expozice I: Paměť města

Expozice II: Jitřenka východu

Expozice III: Kolébka české turistiky

Expozice IV: Doteky přírody

Expozice V: Pánbu, všichni svatí a ti druzí

Expozice VI: Tam za mořem

Expozice VII: Člunek zpívá

Expozice VIII: Pod Radhoštěm domov můj

Expozice IX: Střelecký spolek ve Frenštátě p.R. a jeho terče

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj
Jazyk popisků: Aj
Poslední návštěva: 15:30 (11:30) hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út – Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

  So - Ne 9:00 - 15:00
1. 11. - 31. 3. v sobotu zavřeno
Expozice I - IX 10 - 150 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz