Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů, 118 00, Praha 1, Tel.: +420 257 286 147, info@museumkampa.cz
Praha 1/Muzea / Galerie - Praha 1
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

museum-kampa-1.jpg
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových se nachází na Malé Straně na břehu Vltavy. Založila jej sběratelka umění Meda Mládková se svým manželem Janem Mládkem. Museum pečuje o sbírky Františka Kupky, Oto Gutfreunda a o sbírku středoevropského moderního umění z let 1965–1985. Často zde svá díla krátkodobě vystavují umělci z ČR i ze zahraničí. Byla zde k vidění například výstava Yoko Ono, Franka Maliny, Theodora Pištěka nebo Andyho Warhola.
Mapa - Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů, 118 00, Praha 1

Telefon: +420 257 286 147
E-mail: info@museumkampa.cz
Web: http://www.museumkampa.cz


Sběratelka a mecenáška umění paní Meda Mládková sbírku shromáždila spolu se svým manželem Janem Mládkem a darovala ji Hlavnímu městu Praha. Po rekonstrukci kulturní památky Sovovy mlýny vzniklo Museum Kampa, do nějž byla unikátní sbírka manželů Mládkových umístěna.

Do péče Musea Kampa byly následně svěřeny dvě další hodnotné umělecké sbírky: sbírka Jiřího a Běly Kolářových a sbírka pro Jindřicha Chalupeckého. Naším posláním je zprostředkovat české a světové veřejnosti prostřednictvím těchto sbírek svědectví o nelehké době, v níž řečené umění vznikalo a jež by neměla být zapomenuta.

Historie Sovových mlýnů

Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází až z roku 1393. Není však pochyb, že vznikly daleko dříve – stopy bádání vedou do 10. stol. Mlýny založil klášter benediktinek u sv. Jiří.

Za husitské revoluce byl mlýn zničen a dostal se do majetku Starého Města pražského. V roce 1478 měšťané věnovali pozemek Václavovi Sovovi z Liboslavy, aby si zde zřídil dům a hamr a pro měšťany měl pracovat mlýn na mouku. Tento mistr dal nově postavenému mlýnu jméno, které přetrvalo dodnes. Postupně zde vyrostla brusírna, pila, vápenice, krupník, soukenická a jirchářská valcha, byl zde hospodářsky dvůr, ovocná a zelinářská zahrada.

Mlynáři uměli přivádět vodu tam, kde ji potřebovali, k mlýnským náhonům, ke kašnám, i do kopce. Mlýn, který byl zpočátku ze dřeva, dovedli postavit vlastníma rukama.

Staroměstská obec znovu vykoupila místo r. 1574. K nové výstavbě došlo r. 1589, neboť předešlý mlýn z větší části dřevěný, shořel. Nově postavený byl již kamenný. Za třicetileté války v r. 1648 posloužil Švédům za dělostřeleckou baštu.

Dějiny mlýnů na pražské Kampě jsou nerozlučně spjaty s požáry, povodněmi a ničivými válkami. Výrazné změny v historické podobě Sovových mlýnů jsou spojeny se jménem Františka Odkolka. Jeho podnikavost dala celému prostředí novou tvář. R. 1858 si podává žádost o přestavbu mlýna na amerikánský, tj. na parní. Adaptoval mlýn, postavil dvoupatrovou budovu, kterou prodloužil až do linie ulice. V závěru stavby byly provedeny romantické fasády, byla postavena strojovna a vysoký komín.

V roce 1836 se objevuje v souvislosti se Sovovými mlýny jméno architekta Josefa Krannera, jenž se podílel na stavbě pily a přístavku nad řekou. František Odkolek spolupracoval se staviteli Josefem Maličkým a Františkem Srncem. Na přestavbách po roce 1867 se podíleli tak významní architekti, jako Josef Schulz a Josef Zítek.

V roce 1896 však mlýn vyhořel. Vyhořelé mlýny na Kampě koupila pražská obec v roce 1920 a to je v podstatě současný stav. Po druhé světové válce měla zde sídlo Čs. Akademie věd, byl zde Ústav pro českou a světovou literaturu, Kabinet a knihovna Zdeňka Nejedlého a Kabinet pro studium českého divadla. Část budovy využívala Umělecká řemesla, obec zde měla truhlářské a klempířské dílny.

S ohledem na dnešní využití je jistě zajímavé, že již mezi světovými válkami se uvažovalo o zřízení moderní galerie v budově.

Sbírka Jana a Medy Mládkových

František Kupka, Otto Gutfreund, Jiří Kolář a rozsáhlá sbírka středoevropského umění dohromady tvoří základní pilíř sbírky Jana a Medy Mládkových.

Sbírka Jiřího a Běly Kolářových

Sbírka se utvářela v průběhu několika desítek let. Odpovídá Kolářovu zájmu o umění přinášející neobvyklé pohledy na současný svět. Zároveň z ní vyzařuje jeho respekt k odkazu tradic.

Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého

Sbírka vznikla v závěru roku 1989 a byla pak vystavena v pražské Národní galerii pod názvem „K poctě Jindřicha Chalupeckého“.

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, Fj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
  Dny Čas
Celoročně Po–Ne 10:00 - 18:00
Vstupné 45 - 200 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz