Moravské zemské muzeum – Starý zámek v Jevišovicích

Jevišovice u Znojma, 671 53, Jevišovice, Tel.: +420 515 231 141, mzm@mzm.cz
Jevišovice/Muzea / Galerie - Jevišovice
Nachází se na skalnatém ostrohu nad údolím Jevišovky, kde byl vybudován Sezemou z Kunštátu mezi roky 1423–1426 náhradou za zbořený „Starý hrad“ na protějším břehu. Hrad je připomínaný poprvé roku 1432 a již nedlouho poté, roku 1468 odolal pokusu o dobytí vojskem uherského krále Matyáše Korvína.

Nápis na schodišťové věži z roku 1564 svědčí o tom, že jevišovická větev pánů z Kunštátu přestavěla hrad v 16. století na renesanční zámek. Kunštáti sídlo drželi až do svého vymření po meči v roce 1587, kdy jej dědička Kateřina odkázala knížatům z Minsterberka. V jejich vlastnictví byl zámek opět až do vymření rodu v roce 1649.

Císař pak zámek i s panstvím prodal Ludvíku Raduitovi de Souches. On a jeho potomci realizovali před rokem 1686 raně barokní přestavbu zámku. Její součástí je raně barokní kaple sv. Ludvíka se zachovalým mobiliářem. Stavební úpravy na zámku provedla v 19. století i hrabata Ugarte, v jejichž držení byl zámek v letech 1736–1879. Jeho posledními soukromými majiteli byli Offenheimové z Potexinu, kteří jej drželi od roku 1916.

V současnosti zámek patří Moravskému zemskému muzeu v Brně a je veřejnosti přístupný.

Depozitář lidového nábytku

Sbírka lidového nábytku Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně instalovaná na Starém zámku patří svým počtem a hodnotou k nejvýznamnějším v českých zemích. Vznikala od konce 19. století. Dokládá nábytkové vybavení venkovských obydlí v 19. a 20. století, informuje o výzdobě nábytku, o výtvarných schopnostech vesnických truhlářů na Moravě, v Čechách i v jiných zemích.

Restaurovaný zámecký nábytek

V letech 2008–2009 získalo Moravské zemské muzeum neinvestiční dotaci téměř půl milionu Kč z programu Integrovaný systém ochrany (ISO) – D Ministerstva kultury České republiky. Díky této finanční podpoře mohlo přistoupit k restaurování nejhůře poškozených součástí sbírky historického mobiliáře Starého zámku v Jevišovicích.

František Vildomec - setkání s Venuší

V roce 2006 Moravské zemské muzeum Brno zakoupilo jednu z největších soukromých archeologických sbírek u nás. Vznikala v letech 1929–1939 soukromou badatelskou činností F.  Vildomce (1878–1975), řídícího učitele v Boskovštejně. Sbírka obsahuje pozoruhodné památky hmotné kultury vztahující se převážně k epoše mladší doby kamenné (neolitu) a pocházejících z lokalit jižní a jihozápadní Moravy (Střelice, Hluboké Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a další).

Archeologie Jevišovicka

Archeologické nálezy ukazují, že Jevišovice a jejich okolí byly osídleny v průběhu celého pravěkého vývoje i když z některých období (např. starší doba kamenná) máme zatím relativně málo nálezů, což může být stavem výzkumu.

Hradní kuchyně

V jihovýchodní části zámku s nachází jevišovická kuchyně z mladšího renesančního období stavebního vývoje zámku vybavená kuchyňským nádobím, rošty a rožni.

 

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: -
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Měsíc Otevírací dny Doba
Červen - srpen Út - Ne 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Květen, září So - Ne 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Vstupné 20Kč - 50Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz