Moravské Zemské Muzeum – Památník Leoše Janáčka

Smetanova, 602 00, Brno, Tel.: +420 606 033 100, mzm@mzm.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Za Památník Leoše Janáčka v Brně je v obecném povědomí považován celý objekt bývalé tzv. varhanické školy společně s později dostavěným zahradním domem, v němž skladatel bydlel od roku 1910 až do konce života a v němž dožila i Janáčkova choť Zdenka (zemřela 1936).

Zatímco budova bývalé varhanické školy, později konzervatoře, se v padesátých letech stala sídlem hudebního oddělení Moravského zemského muzea, skutečný dům, v němž Janáček bydlel, vzal na sebe podobu Památníku, jehož provozování se ujalo hudební oddělení Moravského zemského muzea.

Zahradní domek sloužil do léta 2002 jako expozice Janáčkovy pracovny a místo, v němž byla nejširší veřejnost seznamována s Janáčkovým dílem a životem. Z důvodů generální opravy byl objekt uzavřen a jeho otevření se uskutečnilo začátkem roku 2004 u příležitosti skladatelova jubilejního roku.

Nově otevřený Janáčkův domek se po rekonstrukci vrátil k původní dispozici vnitřního prostoru. Nachází se zde kompletně dochována skladatelova pracovna včetně klavíru a moderní expozice, jež podává základní informace o Janáčkově životě a díle. Návštěvníkům je k dispozici i moderně vybavený audiovizuální sál.

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Součástí expozice je především kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Nachází se zde i audiovizuální sál.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: 17:00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otevírací dny Doba
Leden - Prosinec Úterý 9:00 - 15:00
Leden - Prosinec St - Pá 9:00 - 17:00
Leden - Prosinec So - Ne, svátky 13:00 - 18:00
Vstupné 35Kč - 175Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz