Moravské zemské muzeum Brno

Zelný trh, 659 37, Brno, Tel.: +420 533 435 220, mzm@mzm.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Muzeum má druhou nejstarší muzejní expozici v České republice. Jeho sbírky čítají kolem šesti milionů předmětů, které se týkají přírodních a společenských věd. Aktivity této instituce však nekončí jen u výstavy exponátů, ale kráčejí s dobou. V muzeu se pořádají přednášky, exkurze, vydávají se zde vědecké i populární publikace.

Muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury a je členem Asociace muzeí a galerií v ČR. Skládá se z několika samostatných expozic.

Nejstarší částí dnešního Moravského zemského muzea je Biskupský dvůr, první exponáty sem byly instalovány už v roce 1820. Centrem muzea je Dietrichsteinský palác.

Moravské zemské muzeum vzniklo již v roce 1817. Jeho založení ve svém dekretu nařídil tehdejší rakousko-uherský panovník František I. S rozvojem osvícenství a různých technologií se věda dostala do popředí a stala se středem zájmu především bohatších vrstev společnosti, šlechty. V tehdejším habsburském mocnářství tak začaly vznikat vědecké základny, muzea.

Za zakladatele Moravského zemského muzea jsou považováni osvícenci Christian Carl André, Jozef Auersperg, Antonín Bedřich Mitrovský a Hugo Salm-Reifferscheidt. Každý z těchto pánů patřil mezi vzdělance, někteří z nich byli členy zednářské lóže. Muzeum tehdy neslo jméno panovníka, který jej povolil, nazývalo se tedy Františkovo muzeum.

Biskupský palác

V současné době lze v tomto komplexu budov, jehož gotické jádro překrývá renesanční úprava s arkýři, najít zoologickou expozici Fauna Moravy (vznikla v roce 1968 resp. 1971) s rozměrnými a věrohodně působícími dioramaty. Návštěvníci zajisté ocení i tři velká sladkovodní akvária. Dále je zde umístěna originální výstava ručně vyřezávaných Modelů hub.

Dietrichsteinský palác

Dnes se v něm nacházejí expozice Pravěk Moravy, podávající přehled vývoje osídlení od prvního výskytu člověka do období před příchodem Slovanů, expozice Velká Morava, dokumentující vývoj slovanského osídlení v rozmezí 6.-10. století a expozice Morava ve středověku, charakterizující změny na tomto území po zániku Velkomoravské říše. Přírodních věd se týká mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů a dále paleontologická expozice Zaniklý život na Moravě.

Palác šlechtičen

Po rozsáhlé rekonstrukci se zde od roku 2003 představují krátkodobé výstavy nejen s národopisnou tématikou. V plném proudu jsou i přípravy nové stálé etnografické expozice.

Pavilon Anthropos

Pavilon prošel na počátku 21. století náročnou rekonstrukcí a od června 2006 zde byly zpřístupněny stálé expozice "Morava lovců a sběračů", "Nejstarší umění Evropy", "Paleolitické technologie", "Genetika ve vývoji člověka", "Příběh lidského rodu", "Primáti naše rodina". Nově vybudovaná expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat.

Zahradní domek

Zahradní domek na Smetanově ulici zase připomíná období, kdy v něm v letech 1910-1928 bydlel světoznámý skladatel Leoš Janáček, svého času ředitel brněnské varhanické školy. Od roku 1956 v něm byl zřízen Památník Leoše Janáčka s jeho původní pracovnou a klavírem a v roce 1978 také expozice O životě a díle Leoše Janáčka. Po rekonstrukci na počátku 21. století je Památník doplněný o výstavu věnovanou mistrovým stěžejním dílům včetně audiovizuálního sálu opět přístupný veřejnosti.

Zámek v Budišově

V současnosti je v něm zpřístupněn depozitář zoologického oddělení, prezentující rozsáhlou sbírku exotických i tuzemských ptáků, savců, ryb a obojživelníků, kterou doplňují trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady.

Památník Bible kralické

Byl otevřený v roce 1969 v Kralicích nad Oslavou a skýtá vzácnou možnost seznámit se prostřednictvím expozice Dílo tiskařů jednoty bratrské s historií tajné českobratrské tiskárny, jež zde působila v letech 1578-1620. V roce 2004 bylo návštěvníkům Památníku znovu zpřístupněno sklepení tvrziště, které se nachází v jeho těsné blízkosti. Další expozicí je Labyrint života Jana Ámose Komenského.

Starý zámek v Jevišovicích

Krásný zámek nedaleko Znojma zajišťuje zázemí několik stálým expozicím Moravského zemského muzea. Návštěvníci mohou vidět expozici starého kuchyňského nábytku, výstavu věnovanou archeologickým nálezům z okolí Jevišovic nebo sbírku starého zámeckého nábytku.

otevřený v roce 1969 v Kralicích nad Oslavou (o. Třebíč), skýtá vzácnou možnost seznámit se prostřednictvím expozice Dílo tiskařů jednoty bratrské s historií tajné českobratrské tiskárny, jež zde působila v letech 1578-1620. V roce 2004 bylo návštěvníkům Památníku znovu zpřístupněno sklepení tvrziště, které se nachází v jeho těsné blízkosti.
Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat:  ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: 17:00 hod.
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz