Miks - Městské Muzeum Krnov

náměstí Míru, 794 01, Krnov, Tel.: +420 554 614 706, mikskrnov@iol.cz
Krnov/Muzea / Galerie - Krnov
Podstatná část sbírkového fondu muzea má charakter historických sbírek, menší část je umělecko-historická. Nejrozsáhlejším fondem muzea je numismatická sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů.

Druhý největší, a badatelsky  nejvyužívanější, fond tvoří archeologie – většinou se jedná o střepový materiál z místních archeologických výzkumů a náhodných nálezů.

Významný je rovněž fond textilnictví, národopisu, sbírka uměleckohistorických předmětů – obrazy, plastiky, cínové, skleněné, keramické a porcelánové předměty– a kolekce fotografických materiálů, dokumentující historický vývoj města a jeho nejbližšího okolí.

Zbývající část jsou zbraně, mapy a plány, nábytek, knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu.

Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z lokality Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří soubor koptských tkanin a zlomek sbírkových předmětů pocházejících z oblasti Orientu. Část krnovského muzejního inventáře si mohou prohlédnout rovněž  návštěvníci Koncertní síně v Krnově a Kudlichovy rozhledny v Úvalně.

Mimo muzejní výstavy, které prezentují bohatý sbírkový fond muzea, je důležitou součástí výstavních aktivit pořádání výtvarných výstav, zachycujících polohy různorodosti umění v mezinárodním kontextu.

Podnět k založení muzea v Krnově dal ředitel reálky Josef Wünsch, jehož žádost o založení muzea podaná roku 1882 byla kladně vyřízena. V roce 1895 vzniká druhé muzeum ve městě a to muzeum živnostenského spolku, soustřeďující svůj zájem především k umělecko-historické oblasti a řemeslné výrobě. Jeho předsedou se stal Dr. Conwall Spatzier.

V roce 1902 byl předsedou živnostenského muzea zvolen ředitel Odborné textilní školy v Krnově Ing. Heinrich Kinzer, který byl od roku 1899 členem muzejního výboru a působil ve vedení třicet let.

V období první světové války bylo muzeum uzavřeno. Aktivita muzea se v  poválečném období opět soustředila na výstavní činnost. V roce 1921 se krnovské muzeum stává členem spolku německých muzeí v Československé republice. Do historie muzea se výrazně zapsalo období druhé světové války, především její konec v roce 1945. Budova kláštera minoritů byla po válce natolik poškozená, že muzeum muselo být vystěhováno.

Muzeum začalo opět rozvíjet svou činnost a díky obětavé práci mnoha nadšenců bylo v roce 1950 zpřístupněno veřejnosti. V padesátých letech převzal správu muzea městského charakteru Okresní národní výbor Krnov. V roce 1959 byla v muzeu otevřena nová regionální expozice, obohacená především o prehistorii Krnovska a přírodní vývoj této oblasti.

Nepříznivý byl pro muzeum rok 1965, kdy muzeum muselo uvolnit přízemí budovy pro potřeby Lidové školy umění. Byla zrušena galerie výtvarného umění 19. a 20. století, část přírodovědné sbírky byla odvezena do Bruntálu a sbírkové předměty byly nevhodně uloženy do sklepů a na půdu budovy.

Počínaje rokem 2006 se začalo muzeum ucházet o granty a projekty vypisované Ministerstvem kultury ČR nebo moravskoslezským krajem. Od roku 2005 pak začalo město Krnov přispívat účelově vázanou finanční částkou na nákup nových sbírkových předmětů a muzeum tak mohlo začít systematicky rozšiřovat svoje sbírky.

Poté, co se Městu Krnov podařilo získat budovu bývalého Dělnického domu, v jejíž větší části celá desetiletí funguje kino Mír 70, rozhodlo se z důvodů šetření nákladů pro přestěhování MIKSu i Městského muzea z vily na Zacpalově ulici do části Dělnického domu, ve které byl dříve provozován internát SZŠ – SPgŠ.

Ačkoliv se možnosti pro aktivity muzea počínaje rokem 2010 opět poněkud zhoršily – z finančních důvodů Město Krnov pozastavilo dotaci na rozšiřování sbírkového fondu a Ministerstvo kultury ČR zrušilo množství grantů, v nichž se dříve muzeum mohlo pokoušet uspět se žádostmi, dařilo se doposud i nadále muzeum své aktivity přinejmenším udržovat.

Expozice secese a individualistické moderny

Expozice představuje významné evropské architekty a užité umění na  přelomu 19. a 20. století.

Expozice věnující se historii města

Informace o historii města Krnov.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne

8:00 - 18:00

Vstup do muzea 10 - 20 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz