Mikcentrum - Městské Muzeum Letohrad

Václavské náměstí, 561 51, Letohrad, Tel.: +420 465 622 092, muzeum@letohrad.eu
Letohrad/Muzea / Galerie - Letohrad
Mikcentrum - Městské Muzeum Letohrad

mikcentrum.jpg
Městský dům čp. 77 z roku 1680 v barokním slohu. Ke konci 19. století byla provedena klasicistní úprava fasády. Ve štítovém výklenku je umístěna pískovcová socha Panny Marie, která čeká na Ježíška. V tomto domě se narodil 17. 3. 1901 spisovatel Petr Jilemnický. Nyní slouží jako městské muzeum. Expozice je věnována historii města, sirkařství a zajímavostí je originál saní, na kterých prchal císař Napoleon v roce 1812 z Ruska.
Mapa - Mikcentrum - Městské Muzeum Letohrad

Václavské náměstí, 561 51, Letohrad

Telefon: +420 465 622 092
E-mail: muzeum@letohrad.eu
Web: http://www.muzeum.letohrad.eu/muzeum


Na východní straně Václavského náměstí v Letohradě se nachází nejstarší barokní dům z r. 1680, ve kterém je umístěno Městské muzeum a Informační centrum.

Mimo historii města Letohradu, do roku 1946 Kyšperka, se seznámíte také se sirkařstvím, lidovými kroji a saněmi, kterými prchal císař Napoleon v r. 1812 z Ruska a také dobový nábytek.

Nashromáždily se zbylé předměty, očistily se a za práce několika obětavých občanů se roku 1991 otevřelo městské muzeum. Své místo zde našla Vojáčkova galerie, expozice Alfonce Muchy, který měl v Kyšperku pronajatý ateliér, jedna místnost byla ponechána Petru Jilemnickému.

Muzeum nabízí k vidění dvě stálé expozice, které jsou umístěné v prvním patře Městského muzea v Letohradě.

Podnět k vybudování muzea v Kyšperku dala "Národopisná výstava". Po obrovském úspěchu "Jubilejní zemské výstavy v roce 1891" se v roce 1893 začala připravovat výstava národopisná. Na podnět z Prahy byly svolány v obcích schůze a zakládaly se místní výbory.

Utvořily se skupiny, které chodily dům od domu, aby zjistily, zda se sežene dostatek věcí pro výstavu. Výsledek byl překvapující, takže se kyšperské komité usneslo uspořádat nejdříve výstavku přímo v Kyšperku v učebnách místní obecné školy, která tehdy sídlila ve vrchnostenském špitále. Byla to první výstavka toho druhu ve východních Čechách a v Kyšperku vůbec.

V roce 1895 se výstavní výbor usnesl na zřízení muzea z předmětů z výstavy. Mělo se jmenovat Muzeum pro Kyšperk a okolí a sídlilo by v budově nové radnice. Ta se však nestavěla a jiné vhodné prostory se nenašly. Všechny předměty tak zůstaly ve škole a mnoho se jich ztratilo.

V budově staré radnice se 4. 2. 1925 uvolnily místnosti a obecní zastupitelstvo se rozhodlo dvě místnosti ponechat pro účely muzea. Nakoupily se vitríny a když návštěvníci viděli, že vystavené předměty jsou řádně uložené, sami přicházeli do muzea věci darovat nebo prodat. Muzeum se tak velmi rychle plnilo.

V roce 1936 se upravily další tři místnosti pro Vojáčkovu galerii. Kromě té byl v muzeu mimo jiné k vidění například starý kupecký krámek, expozice sirkařství, voskařství a perníkářství, celý postup zpracování lnu, pletací stroj z roku 1886, práce zubního technika.

V 50. letech bylo však muzeum nejprve přestěhováno do zámku, později se zrušilo a sbírkové předměty se vynesly do půdních prostor zámku. Během následujících 40 let se mnoho věcí zničilo nebo ztratilo.

V budově dnešního městského muzea byl Památník nár. umělce Petra Jilemnického, který se v tomto domě narodil.

V roce 1990 se podařilo prosadit zrušení památníku a v jeho budově zřídit nové muzeum. Nashromáždily se zbylé předměty, očistily se a za práce několika obětavých občanů se roku 1991 otevřelo městské muzeum.

Své místo zde našla Vojáčkova galeri, expozice Alfonce Muchy, který měl v Kyšperku pronajatý ateliér, jedna místnost byla ponechána Petru Jilemnickému, také expozice sirkařství zde našla své uplatnění a nezapomnělo se ani na významné osobnosti našeho města.

Expozice sirkařství

Seznamuje návštěvníky s výrobou sirek na letohradsku. Uvidíte zde technologické postupy výroby sirek a exponáty, které se vážou k sirkařství. Na své si přijdou i dětští návštěvníci, pro které je připraven dětský koutek se sirkovými hlavolamy.

Expozice napoleonových saní

Saně spojované s Napoleonovým útěkem z Ruska mají jednoduchou, dopředu zúženou konstrukci s obručemi pro střechu, jsou bez původního výpletu postranic.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 30 min. před koncem
Doba prohlídky: cca 40 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas

Leden - Červen

Po - Pá

8:00 - 11:00

11:30 - 16:00

Leden - Červen
So 8:00 - 11:00
22. červen - 6. září
Po - Pá

8:00 - 11:30

12:15 - 17:00

22. červen - 6. září So

9:00 - 11:30

12:15 - 17:00

22. červen - 6. září Ne 13:00 - 17:00
Září - Prosinec Po - Pá

8:00 - 11:00

11:30 - 16:00

Září - Prosinec So 8:00 - 11:00
Vstup do muzea 20 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz