Jindřich Edl

Datum narození: 10.10.1872 / Místo narození: Praha, Rakousko - Uhersko

Jindřich Edl se narodil 10. října 1872 v Praze. Nechal se okouzlit herectvím a v roce 1895 nastoupil do pražské Arény. Později hrál v Brně (1908), Plzni (1919) a režíroval v pražské Vinohradské zpěvohře (1920). Záhy své divadelní kariéry zanechal a stal se vrchním číšníkem v kavárně Rokoko. Byl hercem a rovněž operetním tenoristovým pěvcem.Přes milovníky se propracoval, díky svému statnému, vážené

Jindřich Edl se narodil 10. října 1872 v Praze. Nechal se okouzlit herectvím a v roce 1895 nastoupil do pražské Arény. Později hrál v Brně (1908), Plzni (1919) a režíroval v pražské Vinohradské zpěvohře (1920). Záhy své divadelní kariéry zanechal a stal se vrchním číšníkem v kavárně Rokoko. Byl hercem a rovněž operetním tenoristovým pěvcem.Přes milovníky se propracoval, díky svému statnému, váženému zjevu a menší postavě k malinkým i velkým charakterním i komickým úlohám. Jeho herecký projev byl založen zejména na mimice, hlasu a práci s tělem. Jeho další herecký vývoj byl ukončen skončením herecké kariéry, kdy se věnoval již jen číšnické a restaurační práci.V roce 1920, tedy po svém příchodu do Prahy z Plzně, se uvedl i ve svém prvním snímku PLAMENY ŽIVOTA (1920) Václava Binovce, kde sehrál Fausta. Film byl pokládán za nejlepší snímek společnosti Wetebfilm, kde titulní roli sehrála Suzanne Marwille. Film by roku 1960 rekonstruován režisérem J. S. Kolárem. Pracovní záběry z tohoto snímku jsou dokonce použity v dokumentárním snímku JAK SE U NÁS KDYSI FILMOVALO (1960) režiséra Bohumila Veselého.Do roku 1929 sehrál v němém filmu například role detektiva Halla v Lamačově a Kolárově OTRÁVENÉM SVĚTLE (1921), důlního inženýra v nedochovaném snímku Stanislava Šotka CESTY K VÝŠINÁM (1921), předsedy soudu v dramatu CIKÁNI (1921) Karla Antona, bankovního revizora v Majerově snímku NAD PROPASTÍ (1921), otce Kláry v Lamačově DRVOŠTĚPOVI (1922), Františka Ladislava Riegera ve filmu životopisném JOSEF KAJETÁN TYL (1925) Svatopluka Innemanna, hosta na bále v komedii ANIČKO, VRAŤ SE! (1926) Karla Lamače, obhájce v DOMĚ ZTRACENÉHO ŠTĚSTÍ (1927) Josefa Rovenského, vyšetřujícího komisaře v dramatu ZNÁMOSTI Z ULICE (1928) režisérů Josefa Medeotti – Boháče a Alwina Neusse, biskupa ve Fričově PÁTERU VOJTĚCHOVI (1928) a profesora Bystřického v komedii KAMARÁDSKÉ MANŽELSTVÍ (1929) Josefa Medeotti – Boháče.Na sklonku němé éry naší kinematografie Edl stvořil svoji jedinou významnou (a jednu z hlavních) úlohu stařešiny Čechů v prvním českém velkofilmu SVATÝ VÁCLAV (1929) J. S. Kolára. Film byl nejdražším českým němým filmem. Zčásti ho financovala také Českoslovanská republika, vystoupili v něm nejlepší filmoví a divadelní herci, stavaři spotřebovali 120 000 metrů juty, 35 vagónů dřeva, 6 000 kilogramů hřebíků a 12 000 kilo barev na filmové dekorace, které byly postaveny na pražském strahovském stadionu a byly největšími filmovými stavbami v Evropě té doby. Mimoto muselo být zhotoveno 120 kostýmů pro hlavní herce (také pro Edla) a tisíc kostýmů pro kompars.Od roku 1931 vytvořil jedenáct epizodních rolí ve zvukových snímcích. Uvedl se jako návštěvník hospody „U kanonu“ v Lamačově německé a české verzi komedie C. A K. POLNÍ MARŠÁLEK (1930), hejtman Garnovský ve špionážním dramatu režiséra Karla Antona AFÉRA PLUKOVNÍKA REDLA (1931) s E. A. Longenem v titulní roli, vrátný v hotelu v diletantském melodramatu OSADA MLADÝCH SNŮ (1931), Žákův (Josef Srch) otec v životopisném dramatu KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1931) Svatopluka Innemanna, host na svatbě v komedii FUNEBRÁK (1932) Karla Lamače a Vlasty Buriana, okradený pán ve Fričově komedii ANTON ŠPELEC, OSTROSTŘELEC (1932), komorník na zámku v komedii KANTOR IDEÁL (1932) Karla Lamače, člen pomníkové komise v Innemannově sentimentální komedii Z BLÁTA DO LOUŽE (1934) a Kohoutův (Hugo Haas) spolužák v POSLEDNÍM MUŽI (1934) Martina Friče.Jedenáct let před svou smrtí se Edl naposledy mihl jako člen rakouského generálního štábu v politicky poznamenaném životopisném snímku MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1935), kde hlavní úlohu Milana Rastislava Štefánika sehrál chorvatský herec Zvonimir Rogoz. Operetní tenorista, divadelní režisér, filmový a divadelní herec Jindřich Edl odešel z tohoto světa dne 3. srpna 1946 v Praze ve věku vysokých nedožitých sedmdesáti čtyř let. Dalších poválečných společenských změn v našem státě se již nedožil...(zdroj: CSFD.cz, autor: Jarda "krib" Lopour)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz