Městské muzeum Horažďovice

Zámek, 341 01, Horažďovice, Tel.: +420 376 512 271, muzeumhd@seznam.cz
Horažďovice/Muzea / Galerie - Horažďovice
Stálou expozici tvoří oddělení - národopis, perlorodky, mineralogie, židovská komunita, ukázka zámeckého pokoje, zbraně - nabízí muzeum také sezóní výstavy. 

Krom toho můžete také v muzeu navštívit  interaktivní dílnu „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé z běžných součástí života na vsi z doby před sto i více lety.
Přijďte se seznámit s dovednostmi našich předků a v dílně Návrat k tradicím vyzkoušet vlastní šikovnost, protože zde platí: Prosíme, sahat! Jednotlivé části muzea jsou realizovány se záměrem umožnit návštěvníkům bezprostřední kontakt s vystavenými předměty. Setkání s historií řemesel a jednotlivých rukodělných technik se tak pro vás stane osobním zážitkem. Zároveň nebudete s nástroji zápolit; vše vám zde ochotně vysvětlí a názorně ukáží. Dílna má jednotlivé části, které se dělí podle starých řemesel na část o tkaní, výrobě ze dřeva, předení a paličkování.

 

Co všechno si můžete vyzkoušet?

  • Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek látky na autentickém tkalcovském stavu
  • Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny a upříst nit na kolovrátku
  • Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva
  • Paličkovat krajky podle různě složitých vzorů
  • Poslechnout si odborný výklad a zhlédnout filmy se záznamy práce lidových mistrů

K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěla v 90. letech 19. století velká výstava v Praze. Jednalo se o Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895. Této výstavě předcházel rozsáhlý sběr materiálů, které se nejdříve vystavovaly v místech sběrů na Krajinských hospodářsko – průmyslových a národopisných výstavách. V Horažďovicích byla otevřena 8. září 1894 a konala se na panském ostrově a v městských budovách. Byl na ní vystaven obsáhlý materiál z celého Horažďovicka, který dokládal velké bohatství lidové kultury a připomínal minulost města, které leželo ve středu bývalého Prácheňského kraje.

Ke sbírání materiálů dal popud okresní národopisný odbor ustavený v roce 1893 výzvou k občanům aby pomohli při sběru národopisného materiálu. Většinu tvořily součásti krojů, nábytek, nářadí a nástroje, ale i staré tisky, mapy, fotografie a také doklady lidové slovesnosti, např. písně, pořekadla, zvyky a pověsti. V čele dobrovolníků, kteří materiál sbírali byl učitel Štěpán Karel Vydra, pozdější první správce a zakladatel muzea. Po skončení Krajinské výstavy bylo 275 předmětů zapůjčeno do Prahy  a po vrácení se spolu s ostatními sběry staly základem muzejních sbírek. Rozhodnutí o zřízení muzea padlo na schůzi městského zastupitelstva 20.prosince 1895. Muzeu byly věnovány dvě místnosti v nově postavené měšťanské škole. 

Byla také ustavena Muzejní společnost jejímž účelem bylo podle stanov: „mravně i hmotně podporovati městské muzeum.“ Jejím předsedou se podle stanov stal starosta města a jednatelem správce muzea. Před prvním správcem muzea stála nelehká práce se zapsáním, utříděním a uložením veškerého  sebraného materiálu. Š.K. Vydra byl člověk velice obětavý a pilný a pro muzeum a kulturní život v Horažďovicích vykonal nepřehlédnutelný kus práce. Vlastní činnost muzea  pro veřejnost byla zahájena 8. 9. 1898,  otevřeno bylo v neděli dopoledne. Muzeum prospívalo a také přibývalo sbírkových předmětů, např. byla vytvořena celá sbírka cechovních památek.

V roce 1911 Š. K. Vydra náhle umírá a dalším správcem muzea se stává ředitel měšťanské školy Hynek Brejcha. Ten v roce 1919 odešel do důchodu a novým správcem muzea se stal Karel Němec, který svoji funkci vykonával až do roku 1972. Nové prostory pro stále se rozšiřující sbírky získává muzeum v zámku a stěhování probíhá v roce 1920. Tyto místnosti zdarma poskytl hrabě Kinský, vlastník panství. Karel Němec udržoval muzeum ve vzorném pořádku, svědčí o tom i revizní zpráva dr. Fridolína Macháčka z roku 1935, ve které je Horažďovické muzeum zařazeno mezi dobře vedená česká muzea. V době druhé světové války byla činnost muzea omezena, povinně se vyřazovaly závadné předměty ze sbírek (např. seznamy legionářů, čsl. mince a další). Z obavy před leteckými útoky byla většina sbírek z muzea odnesena a ukryta.

Po válce, ještě před otevřením, se muzeum stěhovalo znovu. Byly mu poskytnuty prostory bývalého bytu hraběte Kinského, který po válce musel zámek opustit. K výstavním prostorám přibyl i velký sál a zámecká kaple.  Po přemístění sbírek, a přípravě na otevření přišlo najednou rozhodnutí, aby byly sbírky opět vystěhovány a muzeum uvolnilo prostory pro ubytování vojska. Jenom díky úsilí Karla Němce a jeho výborné pověsti v muzejních kruzích bylo toto nebezpečí odvráceno. Muzeum bylo otevřeno v roce 1946 a ve stejných prostorách je dodnes.

Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Není poskytován. K dispozici je průvodcovský text v němčině, angličtině.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina, hebrejština v části expozice.
Poslední návštěva: 15.30 hod. na celé muzeum
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 6
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby:  
Otevřeno: sezónně, interaktivní dílna celoročně
Zavřeno:  
MěsíceDnyHodiny
I.–IV., X.–XII. Po–Pá 9–15 interaktivní dílna
VI.–IX. Út–Ne 9–16 muzeum
VI.–IX. Út–Ne 9–15.30 interaktivní dílna

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz