Městské muzeum Antonína Sovy

náměstí Svobody, 395 01, Pacov, Tel.: +420 565 455 105, muzeum@mestopacov.cz
Pacov/Muzea / Galerie - Pacov
Městské muzeum v Pacově bylo založeno 1908 prof. Ferdinandem Pakostou. Muzeum představuje stálou expozici Život a dílo Antonína Sovy a historickou expozici města Pacova.

Součástí jsou i dokumenty k prvním mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v r. 1906.

Městské muzeum založil v roce 1908 historik a propagátor pokrokových myšlenek středoškolský profesor Ferdinand Pakosta (1884–1914). Za pomoci několika nadšenců se mu podařilo získat do muzejních sbírek řadu exponátů, které instaloval v prvotních expozicích. Správě ústavu podléhal i městský archiv, ostatně prof. Pakosta hodlal na základě dochovaných písemných pramenů napsat dějiny města Pacova. Ferdinand Pakosta započaté dílo bohužel nedokončil, neboť zemřel na následky zranění na východní frontě I. světové války.

Nepřízeň osudu zasáhla též muzeum – po požáru radnice roku 1917 ztratilo své sídlo a vlivem obecných poměrů upadlo do hluboké stagnace. Teprve s příchodem Jana Zoubka (1898–1966) na místo dobrovolného muzejního správce nastal opětovný rozkvět muzea. Ve spolupráci s Přemyslem Plačkem (1886–1967) a za podpory muzejního spolku a vedení města obdivuhodně činorodý Jan Zoubek zřídil nové expozice, rozšířil sbírky a svými aktivitami spojenými s péčí o umělecký odkaz básníka Antonína Sovy, popularizací dalších významných rodáků a motocyklových závodů na Pacovském okruhu uvedl muzeum a město Pacov do širokého kulturního povědomí.

Na takto položených základech další muzejní pracovníci úspěšně pokračovali v naznačených hlavních cílech činnosti instituce, které spočívají ve sbírání, zpracování a prezentaci materiálů dokumentujících minulost a přítomnost Pacovska.

V roce 2011 se Městské muzeum Antonína Sovy přestěhovalo do opraveného pacovského zámku.

Expozice Historie Pacovska je přehlednou retrospektivou dějinného vývoje od počátků osidlování až do 20. století. Dojem z návštěvy umocňuje množství sbírkových předmětů (např. pravěké kamenné nástroje, gotické kachle a skříň, barokní plastiky, řemeslnické a cechovní památky, historické sklo atd.).

Ve třetím sálu na historickou expozici volně navazuje stálá výstava Pacov a motocyklový sport věnovaná domácím a mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v létech 1905 a 1906. Bohatou obrazovou dokumentaci doplňují historické motocykly. Pozornost je věnována též motokrosovému závodišti na Propadě, veterán rallye a dalším akcím. Ve čtvrté místnosti jsou vystaveny trofeje úspěšného závodníka a účastníka terénních soutěží Františka Hrobského. V každém výstavním sálu běží projekce krátkých dokumentárních filmů.

Život a dílo básníka Antonína Sovy přístupnou formou představuje expozice věnovaná tomuto nejznámějšímu rodákovi města Pacova a velké osobnosti české moderní poezie. Expozice s mnoha originálními exponáty se těší trvalému zájmu ctitelů Sovova díla, zároveň je cílem školních výprav a kulturní veřejnosti. Neobyčejnou Sovovu pouť životem osobním i uměleckým poutavě přibližuje promítaný dokumentární film.

Galerie akad. malíře Jana Autengrubera je umístěna v samostatném velkém sále, který dává vyniknout mistrným obrazům předčasně zemřelého umělce, který žil v létech 1887–1920. Tento pacovský rodák, absolvent akademie v Mnichově, si v nedávné době vydobyl pozornost několika úspěšnými objevnými výstavami a zastoupením ukázek tvorby na významných přehlídkách dobového malířského umění.

Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 45 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Červen - září Út - Pá 8:00 - 16:00
  So 10:00 - 16:00
  Ne 13:00 - 16:00
Duben, květen, říjen Út - Pá 8:00 - 16:00
  So - Ne 13:00 - 16:00
Listopad - březen Út - Pá 8:00 - 16:00
Městské muzeum Antonína Sovy 25 - 50 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz