Hasičské a městské muzeum Bechyně

náměstí T. G. Masaryka, 391 65, Bechyně, Tel.: +420 602 840 275, hasici.bechyne@tiscali.cz
Bechyně/Muzea / Galerie - Bechyně
Hasičské a městské muzeum Bechyně

bechyne1-1.jpg
Hasičské a městské muzeum naleznete v těsném sousedství autobusového nádraží. K vidění je zde hasičská historická technika, výstroj, výzbroj, tiskoviny, slaměné koše, píšťaly, berlovky, miniatury stříkaček, uniformy, zahraniční přilby a vyznamenání. Je to nejstarší hasičské muzeum v Čechách, založeno roku 1974. Stálá expozice Městského muzea v Bechyni byla budována po etapách tak, jak se uvolňovaly prostory v jeho budově a jak to dovolovalo finanční zajištění.
Mapa - Hasičské a městské muzeum Bechyně

náměstí T. G. Masaryka, 391 65, Bechyně

Telefon: +420 602 840 275
E-mail: hasici.bechyne@tiscali.cz
Web: http://www.kulturnidum.cz/muzeum/mestske-muzeum/


Dne 1. května 2007 proběhla před budovou Městského muzea slavnost, která odstarovala novu éru po 15 letech uzavření.
V přízemních prostorách bude do konce srpna k vidění výstava s názvem „Kapličky, kříže, boží muka…“, k ní jsou pak přidružené výtvory dětí ze Základní školy Libušina ulice a Základní umělecké školy. Hasičské muzeum zároveň otevřelo svojí stálou expozici.

Městské muzeum

Již v roce 1911 bylo několika místním nadšencům jasné, že staré památky, ty „cenné a staré věci“, mohou nenávratně zmizet. A tak tito páni profesoři místní státní odborné školy keramické - Eduard Hauptmann (první správce), František Kopecký a Václav Mařan založili Muzejní spolek. Následovaly pátrací akce po okolních vsích a také menší prezentace nabytého muzejního materiálu, získaného darem, či drobnější koupí a za pomoci příspěvku nadšených jednotlivců i místních peněžních ústavů. Muzeum se několikrát stěhovalo, tehdejší starosta Karel Plaňanský mu na nějaký čas zapůjčil dvě místnosti radniční a vůbec poskytl materiální i duchovní podporu.

Stěhování v roce 1938 se zdálo nevyhnutelné. Sbírky totiž značně nabyly a odkazem JUDr. Adolfa Zahradníka město Bechyně v té době získalo dům právě tak vhodný pro důstojné umístění sbírek. (V této budově sídlí Městské muzeum dodnes). To už byl správcem v pramenech s láskou oslovovaný „musejní táta“ profesor Václav Mařan, kterému patří za jeho práci pro město Bechyně velká poklona. Po roce 1945 vedl pak muzeum profesor Antonín Smíšek.

Koncem 50.let minulého století správu převzal odborný pracovník, taktéž profesor keramické školy ing. R. Pospíšil. V roce 1966 byla do funkce ředitelky muzea jmenována Marie Pospíšilová. V následující době muzeum zdá se fungovalo tak jak má. Řekněme opravdu žilo. A to až do roku 1992. Tehdy bylo uzavřeno pro odchod tehdejšího správce pana Ivana Uhlíře. O necelých deset let později Sbor dobrovolných hasičů zrekonstruoval část budovy a přestěhoval sem své sbírky z bývalé synagogy. Městský úřad dnes pokračuje v rekonstrukci zbývajících částí budovy, a tak by měla, doufejme, pokračovat i historie místního muzea. Mateřským „ústavem“ muzea se stalo Kulturní středisko města Bechyně, které má upřímný zájem na jeho znovuzrození.

Hasičské muzeum

V roce 1974 tehdejší velitel Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Antonín Zelenka přišel s myšlenkou zachovat hasičskou historii pro další generace. Se slovy „Kdo neuctívá historii, nemá nárok na budoucnost“ byl položen základní kámen Hasičského muzea v Bechyni – nejstaršího hasičského muzea svého druhu v tehdejším Československu. V budově židovské synagogy členové sboru odpracovali stovky brigádnických hodin, aby připravili prostory pro expozici. Pomáhali všichni – muži i ženy. Exponáty se sháněly, kde se dalo – něco našli lidé ve stodolách, jiné zapůjčily okolní sbory. Vznikla tak sbírka historických hasičských exponátů, některých až 400 let starých.

Bohužel, v roce 2000 jsme byli nuceni budovu židovské synagogy opustit. Hledaly se nové prostory, protože nikdo nechtěl nechat muzeum zaniknout. Po dlouhých jednáních bylo nalezeno řešení – město podalo sboru nabídku umístění exponátů do budovy městského muzea, které v té době nefungovalo. Budova byla ve velmi špatném stavu a otevření nové expozice bylo podmíněno rekonstrukcí budovy a vnitřních prostor. Opět členové sboru odpracovali stovky a stovky brigádnických hodin zdarma a udělali vše pro to, aby muzeum nemuselo být zrušeno. Podařilo se tak zachránit naše nejstarší hasičské muzeum a už v roce 2001 byla otevřena první výstava historických hasičských exponátů v budově městského muzea.

O několik let později otevřelo ve své budově expozici i městské muzeum. Přišlo s požadavkem, že se potřebuje rozvíjet a tak hasičskému muzeu byla vypovězena nájemní smlouva z prostor, které sami v rámci brigád zdarma zrekonstruovali. Opět se tak začalo hledat řešení pro muzeum, aby zcela nezaniklo. Po dalších zdlouhavých jednáních se nakonec našlo řešení. Krajské sdružení hasičů České Budějovice za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje zakoupilo budovu bývalého zemědělského výkupu a nás čeká další, již třetí budování expozice hasičské historie s exponáty již z doby Marie Terezie. Jak se lze dočíst v návštěvní knize, naše výstava hasičské historie je uznávána i turisty ze zámoří, kteří do muzea zavítali. V letošním roce uplyne 141 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechyni a 41 let od otevření Hasičského muzea v Bechyni.

Nejen kvůli legislativním náležitostem je rekonstrukce zemědělského objektu v bezbariérové hasičské muzeum značně nákladná. Máme v úmyslu požádat o dotaci, ovšem to je podmíněno spoluúčastí ve financování. Z vlastních prostředků nejsme schopni tento podíl zajistit. Požádali jsme o povolení veřejné sbírky na rekonstrukci a provoz hasičského muzea a naší žádosti bylo vyhověno. Uvítáme jakoukoli finanční, popřípadě i věcnou pomoc. Za jakékoli příspěvky předem děkujeme, hasičskou historii totiž zahynout nenecháme!

Městské muzeum

V městském muzeu je umístěna stálá expozice věnovaná historii Bechyně od doby kamenné do současnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout i různé sezónní výstavy.

 

Hasičské muzeum

K vidění je zde hasičská historická technika, výstroj, výzbroj, tiskoviny, slaměné koše, píšťaly, berlovky, putnovky ze 16. století, dvoukolové stříkačky, čtyřkolové celodřevěné z r. 1770, samonasávací z r. 1806, s vodním dělem z r. 1866, kočárové stříkačky, párovka. Dále jsou k vidění háky na hákové a sekyrkové cvičení na sjezdech žup, noty k cvičení, miniatury stříkaček, uniformy, zahraniční přilby a vyznamenání. Zajímavostí je unikátní exponát hasičské výstroje z USA z teroristického útoku 11. září 2001.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Nj
Popisky v jiném jazyce: Nj
Poslední návštěva: 15 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení:  ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
 

Otvírací dny

Čas

květen, červen, září

Út–Pá

So-Ne

9:00–11:30, 12:30–16:00

12:30-17:00

červenec-srpen

Út-Pá

So-Ne

9:00-11:30, 12:30-17:00

9:30-11:30, 12:30-17:00

Expozice - Městské muzeum 25 - 40 Kč
Expozice - Hasičské muzeum 20 - 30 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz