Městské muzeum a galerie Polička – Městské gotické opevnění

Tylova, 572 01, Polička, Tel.: +420 461 723 855, muzeum@muzeum.policka.org
Polička/Muzea / Galerie - Polička
Pro zájemce je zpřístupněn pěší okruh kolem hradeb, který si zájemci mohou s pomocí mapky prohlédnout a projít samostatně. Provoz nezajišťuje muzeum.

Polička byla založena v roce 1265 na příkaz krále Přemysla Otakara II. Jakožto královské věnné město, bylo chráněno dřevěným opevněním, které bylo v polovině 14. století nahrazeno pevnou kamennou hradbou, jenž se skládala z hlavní hradby zesílené věžemi, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu.

Opevnění často stačilo odradit nepřátele již jen tím, že existovalo. Poličské hradby se však několikrát osvědčily i v bojích. Za husitských válek zprvu Polička jako královské město hájila královské zájmy, avšak při tažení Pražanů, vedených Janem Žižkou, do východních Čech se město přidalo na stranu husitů. Již na podzim roku 1421 Poličku, patrně zradou, dobylo vojsko krále Zikmunda. Opevnění několikrát odolalo za vlády krále Jiřího z Poděbrad i útokům uherského krále Matyáše Korvína.

V době budování kamenných hradeb bylo poličské opevnění velmi účinné, postupem času s rozvojem vojenské techniky, jejich účinnost klesala. V době 30tileté války už neměly prakticky žádný vojenský význam. V pozdější době sloužily jen jako policejní a správní hranice města.

Přesto si město do dnešních dnů dochovalo středověké rozvržení ulic, neměnily se ani domovní parcely. Nebyl žádný důvod hradby nákladně bourat, jako tomu bylo v mnoha jiných hrazených městech. Díky tomu jsou dnes poličské hradby jedny z nejzachovalejších.

Pouze s průvodcem: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Textový průvodce v Aj, Nj
Poslední návštěva: 16 nebo 17 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
MěsíceDnyHodiny
Duben, Září - Říjen Út–Ne odchod s průvodcem v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Květen - Srpen Út–Ne odchod s průvodcem v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Prohlídka muzea 20 - 40 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz