Městské muzeum a galerie Hustopeče

Dukelské náměstí, 693 01, Hustopeče, Tel.: +420 519 413 849, muzeum@hustopece-city.cz
Hustopeče/Muzea / Galerie - Hustopeče
Výstava hustopečských trhů připomíná Hustopeče jako důležité obchodní centrum proslulé především dobytčími trhy a další místní specifika jako bylo např. pěstování lékořice a výroba pendreku nebo distribuce modrého malovaného nábytku z Mohelna. Národopisná část představí mimo jiné tradiční lidovou oděvní a výtvarnou kulturu hanáckého Slovácka.

Výstavní galerie se zaměřuje především na prezentaci výtvarníků, kteří zde vystavují plastiky, malby, užité umění, keramiku a další zhruba v měsíčních intervalech.

1. ETAPA - VZNIK MUZEA

I když mají Hustopeče bohatou historii (první zprávy o městě pocházejí z první poloviny 13. století), byla její prezentace donedávna popelkou. Město dlouho nemělo instituci, která by památky minulosti systematicky uchovávala.
Historický archiv, jímž se jako první v roce 1845 zabýval moravský historiograf Antonín Boček, přešel do krajských a okresních institucí, a památkové předměty uchovávané v hustopečské radnici se staly obětí chaosu, který nastal po vysídlení původního německého obyvatelstva.
I když se myšlenka založit v Hustopečích regionální muzeum objevila už na počátku 50. let 20. století, realizace se dočkala až o více než 40 let později. Po sametové revoluci vyvstala potřeba obnovení kontinuity s minulostí a vytvoření kulturního zázemí. Počátkem 90. let 20. století byl postupně roztříděn a zpracován stávající městský archiv. Jeho torzovitě zachovalá historická část byla přemístěna do samostatné místnosti nacházející se v přízemí radnice. V roce 1994 pak byla rovněž v přízemí radnice zřízena pamětní síň.


2. ETAPA

V červenci 1999 se Rada města Hustopeče definitivně usnesla zřídit muzeum. To sídlí od roku 1999 v renesančním domě U Synků. V roce 2000 bylo hustopečské muzeum přijato do Asociace muzeí a galerií. Ve své sbírkotvorné činnosti se muzeum zaměřuje hlavně na regionální řemeslné a vinařské předměty. V červnu 2003 byla v jednom z historických sklepů, které se nacházejí pod budovou muzea, otevřena stálá vinařská expozice.
1. září 2003 byly k muzeu připojeny i Turistické informační centrum a Výstavní galerie, které se nacházejí taktéž v domě U Synků, a muzeum obdrželo oficiální název: MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE (dále jen MMG).
1. července 2007 bylo od MMG odděleno Turistické informační centrum, které se stalo součástí organizační složky Propagace města.
V březnu 2012 se stala stálá vinařská expozice součástí nové organizační složky Marketing a Kultura města Hustopeče.

Dějiny města Hustočepy

- zabývá dějinami města Hustopečí od prehistorie do roku 1945

Hustopečské trhy

- Hustopečské trhy r. 1323 jsou Hustopeče zmiňovány jako trhová ves. Představovaly významnou stanici tzv. Uherské cesty. Hustopeče se záhy staly důležitým obchodním centrem a prosluly zejména svými dobytčími trhy. V expozici se seznámíte s hustopečským trhovým řádem, s třicátkovým úřadem a s dalšími výhradně hustopečskými specifiky.

 Vinařská expozice

- nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s vinařskou kulturou Hustopečska s možností degustace vína

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 15 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry:  ne
Občerstvení:  ne
Bezbariérový přístup:  ne
Šatna:  ano
WC:  ano
 

Otvírací dny

Čas

září-červen

Po–Pá

Ne

9:00–12:00, 12:30-16:30

14:00-17:00

červenec-srpen

Po-Pá

Ne

9:00-12:00, 12:30-16:30

13:00-17:00

 Expozice 10 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz