Městské muzeum a galerie Dačice

Havlíčkovo náměstí, 380 01, Dačice, Tel.: +420 384 422 493, muzeum@muzeumdacice.cz
Dačice/Muzea / Galerie - Dačice
Současné muzeum s galerií má ve svých fondech 17.833 inventárních čísel sbírkových předmětů, což představuje kolem 30.000 kusů; včetně 1 600 obrazů, kreseb a grafických listů galerie. Navíc bohatá odborná knihovna obsahuje 7.376 svazků knih a časopisů z nejrůznějších oborů. Veřejnost se s nimi může seznámit prostřednictvím prezenčního studia ve studovně muzea.

Městské muzeum s galerií pokračuje v tradici pořádání muzejních i výtvarných výstav. 

V roce 2004 dosáhlo muzeum dosud nejvyšší návštěvnosti za posledních 30 let – celkem 16 012 osob. V průměru se roční návštěvnost pohybuje v rozmezí deseti až jedenácti tisíci návštěvníků.

V roce 2002 vydalo muzeum s finanční pomocí města Dačic knihu „Dějiny Dačic“, která vyšla k 820. výročí první písemné zmínky o Dačicích a k 110. výročí založení dačického muzea. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší knihu, kterou muzeum vydalo. A poměrně bohatou publikační činností se může muzeum pochlubit i v posledních letech. Od roku 1995 vychází téměř každý rok jeden titul z oblasti regionální literatury – viz publikace.

V roce 2000 vznikl Spolek přátel muzea v Dačicích, který svou aktivitu spolu s muzeem zaměřuje především na vytváření programů pro širokou veřejnost – besedy a přednášky v rámci tzv. muzejních čtvrtků, vlastivědné vycházky a výlety.

Po zrušení dačického okresu v roce 1960 převzalo původně spolkové muzeum do své správy opět město a 1. června 1960 se stal novým ředitelem muzea PhDr. Františka Křížek. S jeho nástupem začala zároveň intenzivní činnost Městského muzea a galerie v Dačicích. V muzeu se začaly připravovat výstavy výtvarného i muzejního zaměření. 27. srpna 1961 byly v bývalém františkánském klášteře slavnostně otevřeny expozice ve 14 místnostech. Z toho v osmi sálech prvního patra byla instalována galerijní expozice a v šesti místnostech v přízemí kláštera byla otevřena historická expozice. Muzeum získalo poprvé ve své historii důstojné zázemí pro sbírky. V roce 1972 bylo dačické muzeum vyhodnoceno jako nejlepší městské muzeum v Jihočeském kraji.

V letech 1975-1984 byl ředitelem dačického muzea PaedDr. Bohuslav Vašek, který pokračoval v dobudování expozic a rozšiřování sbírkového fondu muzea, v rekonstrukci a opravách objektu a zároveň navázal spolupráci s dalšími kulturními organizacemi ve městě. Dal podnět k založení programu „Dačického kulturního léta“, na kterém se podílelo muzeum, knihovna a kulturní středisko ve městě. V letech 1976-90 byly v prostorách kláštera otevřeny další expozice, jejichž celková plocha byla 850 m2, byly upraveny depozitáře pro narůstající sbírkový fond muzea a galerie. Od roku 1985 je ředitelkou muzea Marie Kučerová.

V roce 1991 byl podle zákona klášter vrácen františkánskému řádu, se kterým byla uzavřena smlouva o pronájmu. Muzeum s galerií sídlilo v objektu ještě do konce roku 1995. Vzhledem k tomu, že mezitím františkáni darovali klášter řádu Karmel sv. Josefa (bosým karmelitkám), a tento nový majitel apeloval na opuštění objektu, začalo muzeum s galerií hledat prostory nové. Od ledna 1996 probíhalo stěhování celého muzea a galerie do současných prostor jižního křídla Státního zámku v Dačicích, které byly zároveň pro potřeby muzea nově upraveny. Již 3. srpna 1996 byly v I. poschodí otevřeny výstavní sály a započalo se s pořádáním výstav. Stálé expozice galerie – Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, České výtvarné umění 19. a 20. století – byly otevřeny 27. března 1997 a v létě 16. července 1997 byly otevřeny i nové stálé muzejní expozice – Historie a národopis Dačicka, Rodáci Dačicka, Malíři Vysočiny – Michael Florian a František Bílkovský.

Historie a národopis Dačicka

První kostka cukru na světě

Rodáci Dačicka

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Doba prohlídky: 45–60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Leden - Únor Út - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Březen, Listopad, Prosinec Út - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Březen, Listopad, Prosinec Ne 13:00 - 16:00
Duben, Květen, Září, Říjen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Červen - Srpen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Prohlídka expozic 20 - 40 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz