Městské muzeum - Wenkeův dům Jaroměř

Husova, 551 01, Jaroměř, Tel.: +420 491 812 731, muzeum.jaromer@worldonline.cz
Jaroměř/Muzea / Galerie - Jaroměř
Budova městského muzea, dříve obchodního domu A. Wenke a syn, byla postavena v letech 1910 - 1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Je památkově chráněna, neboť patří k významným památkám moderní evropské architektury.

Historie Wenkeova domu

Nevyhovující a stísněné prodejní prostory obchodní firmy A. Wenke a syn přiměly  majitele k výstavbě zcela nové - moderně řešené budovy. Předcházela jí studijní cesta obchodníka Wenkeho po Evropě a návštěvy vyhlášených obchodních domů. Konkrétní představy ambiciózního Josefa Wenkeho o vzhledu, účelnosti a využití obchodního domu dokázal uspokojit až mladý architekt Josef Gočár, autor projektu schodiště ke kostelu sv. P. Marie v Hradci Králové. Následná spolupráce výjímečného architekta, náročného stavebníka a zkušeného stavitele Josefa Máši z Jaroměře byla korunována skvělým výsledkem.

 Wenkeův dům v Jaroměři stojí na počátku moderní české architektury a představuje vývojový předstupeň ke kubistické architektuře. Gočárovo vynikající dílo osvobozené od tradičních postupů nemá obdoby u současníků, neboť zde s  úspěchem použil nové způsoby konstrukce a nový stavební materiál. Jeho předsazené průčelí zavěšené na krakorcích předstihlo svou dobu o jedno desetiletí. Jednotně pojatý estetický záměr architekta působí na návštěvníka ze všech stran - neobvykle řešené  přízemí a první patro v kombinaci kovu a skla - doplňuje 2. patro komponované v klasickém duchu. Ke zjemnění linie stavby přispívá drobný geometrický dekor.

Železobetonová stropní deska s kruhovým otvorem propojila dvoupodlažní prostor přízemí s ochozem 1. patra. Vstupní hale vévodí zavěšený lustr spolu s originální stropní výmalbou.

Architekt Gočár byl rovněž autorem vnitřního vybavení obchodního domu. Elegantní regály a pulty ve zklidňujícím černohnědém provedení korespondovaly s kazetováním stropu, obložením sloupů, ale i se zábradlím vedoucím do nejvyššího patra, kam byli zákazníci dopravováni výtahem.

Bohužel do dnešních dnů se z obchodního zařízení interiérů nic nedochovalo. Na dlouhý čas byl odsouzen k nečinnosti historický výtah. Od roku 2001 opět jezdí, i když pouze jako nákladní a pro potěšení návštěvníků.

Josef Šíma

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři a jeho rodný dům zde dosud stojí. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí  a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu a jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Vystavené obrazy jsou zapůjčeny z Národní galerie v Praze, raná díla pochází ze sbírek Městského muzea  Jaroměři.

Josef Šíma zemřel v roce 1971 v Paříži. Bustu malíře vytvořila akademická sochařka Vlasta Prachatická a byla v roce 1992 instalována v jaroměřském parku za školou, kterou kdysi Josef Šíma navštěvoval.

OTAKAR ŠPANIEL

Ve staré cínařské rodině Španielů se v roce 1881 narodil nejstarší syn - Otakar. Studoval na pražské a vídeňské Akademii a byl žákem znamenitého českého sochaře J. V. Myslbeka. Podnikl několik zahraničních studijních cest. V roce 1919 byl jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze a později se stal i jejím rektorem. Otakar Španiel je považován za zakladatele československé medailérské školy - navrhl první československé mince, vytvořil celou řadu vynikajících medailí, plaket a reliéfů. Patřil k vůdčím osobnostem českého sochařského novoklasicismu. Věnoval se pomníkové a portrétní tvorbě. Velká část Španielovy umělecké pozůstalosti je uložena v jaroměřském muzeu. Na jaroměřském hřbitově se nalézá jeho Pieta, podle třetinových modelů sochy T. G. Masaryka byly v 2. pol. 90. let vytvořeny sochy prvního prezidenta v Pardubicích, Prostějově a konečně také v Praze. Bohužel v Jaroměři se dosud nepodařilo obnovit Španielův pomník Masaryka (poprvé odstraněn nacisty a podruhé komunisty).

Otakar Španiel zemřel v roce 1955 v Praze. Jeho rodný dům byl v r. 1883 zbořen a na jeho místě se nalézá pamětní deska s bustou sochaře od Milana Knoblocha.

JOSEF WAGNER

Stal se pokračovatelem v díle svých předků, sochařů a kameníků, kteří ve východních Čechách zanechali výrazné stopy své výtvarné činnosti stejně jako jeho dva bratři - Antonín a Václav. Narodil se v roce 1901 v Jaroměři, studoval u Jana Štursy, Otakara Španiela, Otty Gutfreunda, jeho celoživotní inspirací však byl genius barokního sochařství Matyáš Bernard Braun. Josef Wagner patří k hlavním představitelům barokizujícího proudu v českém sochařství 30. let 20. století. není proto divu, že byl též vynikajícím restaurátorem starých děl. V roce 1945 se stal profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dílo J. Wagnera zdobí mnohé galerie u nás a několik drobných prací vlastní také jaroměřské muzeum.

Josef Wagner zemřel v roce 1957 v Havlíčkově Brodu. Jeho rodný dům se nezachoval.

Historie výstavby Wenkeova obchodního domu

Vystavené dobové fotografie a plány (i nerealizované návrhy) z let 1910 - 1930 jsou výborným studijním materiálem, který postihuje průběh stavby a představují také rodinu továrníka Wenkeho. Nechybějí propagační letáky, reklamní a sezónní nabídky firmy A. Wenke a syn.

Gočárův umělecký nábytek

Ukázka z Gočárovy nábytkářské tvorby 1911 - 1914 pochází z majetku Muzea východních Čech v Hradci Králové. Bohužel z interiéru Wenkeova obchodního domu se do dnešních dnů nic nedochovalo.

Jaroměř a Josefov očima malířů

Plejáda autorů a celá škála malířských technik dokumentuje historicko-stavební vývoj souměstí Jaroměř - Josefov. Nejstarší olejomalba neznámého malíře pochází z 30. let 19. století, půvabný akvarel Josefa Šímy st. obklopují obrazy dýchající poklidnou starosvětskou atmosférou venkovského města. K nejobdivovanějším avšak patří soubor čtyř obrazů akademického malíře Karla Votlučky, který zachytil jaroměřské náměstí v letech 1936 - 1938 dům po domu, se všemi krámky a živnostmi a vytvořil unikátní umělecké svědectví své doby.

Pouze s průvodcem: ne
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Nj, Aj (nutno objednat předem)
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Duben - Listopad Út – Pá 9:00 - 17:00
Duben - Listopad So – Ne 13:00 - 17:00
Prohlídka expozic 15 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz