Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Mendlovo náměstí, 603 00, Brno, Tel.: +420 549 496 669, info@mendelmuseum.muni.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Expozice je doplněna interaktivní počítačovou technologií, která demonstruje Mendelův objev zákonů dědičnosti. V letních měsících obohacuje muzeum svou běžnou expozici o názornou prezentaci pokusů s křížením rostlin a prezentaci včelařských výzkumů v Mendelově zahradě.

Muzeum je od roku 2007 pracovištěm Masarykovy univerzity.

Kromě propagace Mendelova odkazu je muzeum také místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických požadavků muzea s teoretickými obory se stává Mendelovo muzeum důležitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání širší veřejnosti s akademickým prostředím.

Jednou z dalších aktivit muzea je pořádání přednášek. Na mezinárodně známých Mendel Lectures figurují mezi přednášejícími držitelé Nobelovy ceny.

G. J. Mendel - člověk, opat a vědec

Stálá expozice muzea je věnovaná významné vědecké osobnosti Gregora Johanna Mendela. Expozice je rozčleněna do pěti místností, první představuje opatství 19. století, druhá Mendelův život, třetí pak Mendelovo šlechtitelství, ovocnářství, včelařství a meteorologii. Poslední dvě místnosti zobrazují Mendelův objev principů dědičnosti a milníky genetiky.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Nj
Poslední návštěva: -
Doba prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Měsíc Otevírací dny Doba
Duben - říjen úterý - pátek 10:00 - 18:00
  sobota - neděle 10:00-13:00 / 13:30-18:00
Listopad - březen úterý - pátek 10:00 - 17:00
  sobota - neděle 10:00-13:00 / 13:30-17:00
Vstupné 40Kč - 60Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz