Moravské Zemské Muzeum - Centrum Mendelianum

Muzejní, 659 37, Brno, Tel.: +420 549 211 703, mzm@mzm.cz
Brno/Muzea / Galerie - Brno
Mendelianum se nachází v Biskupském dvoře pod Petrovem, tedy přímo v centru Brna a v roce 2015 oslaví 50 let aktivní činnosti v odborné a popularizační oblasti týkající se Mendelova života a díla a jeho vědeckého a kulturního odkazu.

Novou expozicí v prostorách biskupství demonstruje pokrok, který věda zaznamenala za 150 let od vydání jeho přelomové práce Pokusy s rostlinnými hybridy, které položily základy celé genetice.

Gregor Johann Mendel působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Byl přírodovědcem, zakladatele, genetiky a objevitelem základních zákonů dědičnosti.


V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachorem.

Po návratu do Brna se v letech 1856–1863 věnoval křížení hrachoru a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti.

Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. století. Za svého života se mu v přírodověckých kruzích podařilo stát se pouze viceprezidentem Přírodovědeckého spolku v Brně.

Rodný dům J. G. Mendela je poměrně rozsáhlý rolnický statek, který je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Dům byl v roce 2007 s významnou pomocí evropských fondů zcela rekonstruován a dnes může návštěvníkům nabídnout kromě muzejní expozice také konferenční a společenské místnosti.

Mendelianum

Cílem tohoto projektu je posílit zájem veřejnosti o výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie a populárně-vědeckou formou prezentovat i praktické a společenské dopady objevů v této oblasti. Součástí aktivit centra je také Mendelova interaktivní škola, která zahrnuje i pět mobilních laboratoří. Ty zpřístupní nejnovější poznatky vědy středoškolským studentům.

  Otvírací dny Čas
Celoročně Po Zavřeno
   Út  9.00 - 15:00
   St - Pá  9:00 - 17:00
   So + Ne  13:00 - 17:00

Pozn.: V úterý 9 - 15, středu 15 – 17 a čtvrtek 9 – 17 bude s odbornými garanty otevřena v plném provozu i laboratoř.

Expozice bez výkladu 35 - 70 Kč

Expozice s komentovanou

prohlídkou odborným lektorem

45 - 90 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz