Bauerova vila

Lidobřice, 280 02, Lidobřice, Tel.: +420 602 188 419, info@nck.cz
Lidobřice/Muzea / Galerie - Lidobřice
Vila v Libodřicích u Kolína patří k vynikajícím ukázkám české kubistické architektury. Pro nájemce a posléze i majitele místního velkostatku Adolfa Bauera ji v letech 1912-1914 navrhl Josef Gočár. U svých starších prací v kubistickém stylu, vyprojektovaných na samém počátku roku 1912 - u domu U Černé Matky Boží v Praze a u lázeňského domu v Bohdanči staví architekt na odiv svislé i vodorovné konstruktivní prvky.

U vily v Libodřicích se naproti tomu uplatnilo blokové stereometrické členění, blízké neprovedeným Gočárovým kubistickým projektům školy v Chotěboři a divadla v Jindřichově Hradci ze září 1912. Také Gočárův definitivní projekt libodřické vily tedy pravděpodobně vznikl na podzim tohoto roku.

Pro vzhled Bauerova domu se zdá být charakteristické, že se tu kubistické formy neomezují jen na dekorativní hvězdicové orámování oken a na zešikmenou formu hlavní římsy. Kubisticky tu chtěl Gočár vytvarovat celý objem vily, jak to dokládá srostlice tří polygonálních rizalitů na jižní straně budovy. Prostorová skladba domu už má tradičnější ráz, třebaže i v interiéru nalezneme kubistické detaily.

Historie Bauerovy vily

Vila nese název dle původního majitele, velkostatkáře židovského původu, Adolfa Bauera. Nejprve jako nájemce statku, posléze vlastník hospodářských budov i pozemků v obci, Adolf Bauer oslovil tehdy mladého začínajícího architekta Josefa Gočára a dle jeho návrhů si nechal postavit rodinný dům. Spolu s manželkou a dvěma dcerami zde žili až do jeho předčasné smrti roku 1929. Poté zde již zřejmě rodina trvale nepobývala, vdova se znovu provdala a přestěhovala s dcerami do Prahy. Statek byl od roku 1931 spravován Antonínem Illmannem. Vyvlastněním židovského majetku se dům dostal roku 1941 pod německou hospodářskou správu, usadil se zde říšský občan Augustin Juppe. Tento správce byl v prvních květnových dnech roku 1945 zatčen, velkostatek převzalo místní zastupitelstvo. Roku 1948 byla vyhlášena pozemková reforma, velkostatek připadl státu a disponovala s ním obec. Kromě sídla místního výboru zde byla i pobočka knihovny, několik bytů. V roce 1987 byla vila zapsána na seznam kulturních památek. Obec Libodřice se rozhodla roku 2002 chátrající objekt prodat. Vilu zakoupila v prosinci 2002 Nadace českého kubismu, se záměrem dům rekonstruovat a následně zde otevřít stálé expozice - Muzeum a galerie kubistického designu. 

Muzeum a galerie kubistického designu v Bauerově vile

Otevření Muzea a galerie kubistického designu pro veřejnost se předpokládá po ukončení interiérových prací v červenci 2008.

Vila bude zpřístupněna veřejnosti jako instalovaná kulturní památka, která nabídne návštěvníkům dobovou atmosféru kubistického interiéru. Exteriér i interiéry jsou proto rekonstruovány se snahou přiblížit se co nejvíce původnímu stavu. Dochované prvky jako krbové zařízení, dřevěná vestavěná skříň či knihovna se stanou nosnými body expozice, včetně dochovaného interiéru i zařízení koupelny a technického zázemí vily. V rámci stavebně-historického průzkumu byly objeveny vzorky tapet, podle kterých budou vyrobeny repliky pro obývací pokoj, halu a jídelnu. Interiér přízemí bude doplněn dobovým mobiliářem a dalšími exponáty výtvarného a užitého umění ze soukromé sbírky.

V prvním patře bude instalována expozice věnovaná českému kubismu, Josefu Gočárovi a rodině původního majitele vily, Adolfa Bauera. Texty a exponáty doplní audiovizuální program věnovaný Bauerově vile i památkám moderní architektury v regionu. Expozice bude připravena ve spolupráci s odbornými a vědeckými institucemi, dokumentační materiál poskytne Národní technické muzeum, resp. oddělení architektury a stavitelství.

  Otvírací dny Čas
Celoročně Út - Ne 9:00 - 16:00
Prohlídku je nutné předem objednat.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz