Kostelní Muzeum A Obecní Vlastivědné Muzeum Ve Švábenicích

Švábenice, 683 23, Švábenice, Tel.: +420 517 365 622, mestys@svabenice.cz
Švábenice/Muzea / Galerie - Švábenice
Adresa Kostelního muzea: Švábenice 98, 683 23 Švábenice

Adresa Obecního muzeua: Švábenice 18, 683 23 Švábenice

Kostelní muzeum je ojedinělou zajímavostí celého Jihomoravského kraje. Bylo vytvořeno v roce 1965, za působení P. Josefa Dvoroka, ve dvou místnostech v prvním patře věže kostela. V rámci expozice jsou zde uchovány obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela, fary a městečka. O tuto záslužnou práci se zasloužil tehdejší rodák Josef Sláma. V rámci rozsáhlé rekonstrukce kostela i věže, bylo muzeum rozšířeno o další dvě místnosti ve druhém patře. Zrekonstruované muzeum bylo opět zpřístupněno na slavnost sv. Michaela 2.10.1983.

Obecní vlastivědné muzeum se nalézá asi 100 metrů od kostela sv. Michala v budově staré školy z roku 1838. Je zde uspořádána stálá expozice památek po švábenických předcích. Muzeum bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno 20. prosince 1997. Připomíná historii obce a jejích obyvatel, kteří zde žili a pracovali a tím psali historii obce Švábenice. Myšlenka zřídit v této budově muzeum se zrodila v roce 1973, kdy budova staré školy zůstala opuštěna, protože byla postavena škola nová. Velkou zásluhu na realizaci myšlenky měl švábenický rodák pan František Hladký, který položil základy tohoto muzea. Postupně shromáždil mnoho dokumentů, fotografi í a samotných exponátů od občanů, kteří věnovali různé
řemeslnické nářadí a vybavení domácností potřebných k běžnému životu na venkově. Ale jeho zhoršující se zdravotní stav mu bohužel nedovolil pokračovat v úsilí o realizaci muzea a tak byly tyto práce na několik let přerušeny. Až v roce 1995 byla znovu zahájena rekonstrukce a oprava budovy. Po dokončení stavebních úprav se dalších prací spojených s restaurací exponátů a ostatních dokumentů ujal současný kronikář městyse pan Libor Pištělka. V současné době jsou exponáty uloženy ve dvanácti místnostech a jejich počet se od otevření muzea v roce 1997 téměř zdvojnásobil. Jistě současná a budoucí generace občanů ocení úsilí spojené se zřízením tohoto muzea, které připomíná život našich předků.

Obecní vlastivědné muzeum- stálá expozice památek po švábenických předcích

Připomíná historii obce a jejích obyvatel, kteří zde žili a pracovali a tím psali historii obce Švábenice.

 

Kostelní muzeum

V rámci expozice jsou zde uchovány obrazy, plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela,fary a městečka.

  Otvírací dny Čas
sezonně Ne, velikonoční a vánoční svátky po dohodě s panem Pištělkou na tel: +420 732 446 286
Kostelní muzeum, Obecní muzeum dobrovolnéHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz