Klášterní muzeum Borovany

Žižkovo náměstí, 373 12, Borovany, Tel.: +420 387 001 351, info@borovany-cb.cz
Borovany/Muzea / Galerie - Borovany
Borovanský klášter můžete blíže poznat díky prohlídce s průvodcem nebo při samostatné návštěvě klášterního muzea. V areálu kláštera najdete také informační centrum města, knihovnu či kavárnu.

Na klášter navazuje překrásný park, kde můžete vidět vzácné dřeviny a řadu starých odrůd ovocných stromů.


V klášteře Borovany je možné uspořádat svatební obřady a pronajmout si prostory pro svatbu. Svatební obřady probíhají v malovaném sále prelatury kláštera.

Církevní obřady v prostorách kostela či v rajském dvoře nebo ve Škapulířové kapli zajišťuje Římskokatolická farnost Borovany.

Borovanský klášter augustiniánů měl pohnuté osudy. Už na počátku jako impuls k založení kláštera Petrem z Lindy stojí smrt jeho syna Martina. Ten byl později pohřben v kostele Navštívení P. Marie, který byl postaven v letech 1455-1464 jako první stavba klášterního komplexu, k níž na konci patnáctého století přibyl ambit křížové chodby s konventní budovou.

Už po sto letech byl však klášter pro hospodářský úpadek (zasloužil se o něj probošt Matěj Kozka z Rynárce) zrušen Rožmberky a přičleněn k jejich dominiu. V roce 1611 rod Rožmberků vymřel a velkou část panství zdědili Švamberkové. Ti si ovšem majetek příliš dlouho neužili, za účast na stavovském povstání (roku 1620) jim byl konfiskován a připadl do rukou císaře Ferdinanda II.

Za třicetileté války byl vypálen a poničen a posléze obnoven za císaře Ferdinanda III v roce 1663. V polovině osmnáctého století zažil léta rozkvětu za probošta Dubenského, který nechal postavit Škapulířovou kapli a reprezentační prelaturu.

Roku 1729 byla na severní straně kostela barokizována věž, která dnes tvoří charakteristickou dominantu města. Období rozmachu však netrvalo dlouho, neboť klášter, tak jako řada dalších, byl v roce 1785 zrušen císařem Josefem II. V roce 1787 koupili klášterní majetek Schwarzerbergové, proto je jejich rodový znak umístěn nad vjezdem do zámku.

Ten sloužil k bydlení pro nájemce a správce přiléhajícího klášterního statku, v západním křídle býval pivovar. V roce 1940 prodal Schwarzenberg klášter městu pro účely základní školy, která zde působila až do roku 1997, kdy byla vystavěna nová budova.

V letech 2008 - 2010 došlo k rozsáhlé rekonstrukci prelatury kláštera v rámci projektu "Revitalizace zámku v Borovanech pro podporu cestovního ruchu" za podpory Regionální rady soudržnosti Jihozápad ve výši 24,5 mil. Kč. Celkové náklady dosáhly do výše 26,5 mil. Kč.

Rekonstrukci, která vytvořila podmínky pro umístění městské knihovny, infocentra a společenských prostor, kterým dominuje hlavní sál s freskovým stropem s výjevy ze života sv. Augustina, provedla firma Archatt Třebíč. V nově opravených prostorách prelatury je od roku 2011 instalována výstava mešních ornátů.

V křížové chodbě konventu kláštera je dnes umístěno lapidárium barokních soch včetně originálu Mariánského sloupu z Českých Budějovic. V patře je instalováno klášterní muzeum, kde jsou umístěny i originály soch z římovské pašijové cesty. Ostatní části slouží jako fara a prostory farnosti.

Dochovaný odkaz kláštera patří mezi to nejcennější co město Borovany má.

Středověký borovanský klášter – dějiny, architektura, umění

Poutní místa v okolí s plastikami z křížové cesty v Římově

Lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora

Expozice církevních oděvů a bývalé klášterní knihovny v prelatuře

Kostel Navštívení Panny Marie

Barokní zbožnost – škapulířové bratrstvo a Škapulířová kaple

Obrazy ze sbírek Jihočeské Alšovy galerie

Expozice církevních ornátů

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: tištěný text
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Leden - Duben

Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Květen - Červen

Út - Ne

9:00 - 16:00

Červenec - Srpen
Út - Ne 9:00 - 17:30
Září Út - Ne 9:00 - 16:00
Říjen - Prosinec
Po - Pá

9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Vstup do muzea 20 - 60 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz