Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Přemyslovců, 669 02, Znojmo, Tel.: +420 515 282 211, znojmuz@znojmuz.cz
Znojmo/Muzea / Galerie - Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedním z nejstarších muzeí na Jižní Moravě.

Původně bylo založeno jako německé vlastivědné muzeum a pyšní se více než 30 podsbírkami zapsanými v Centrální evidenci sbírek.

Minoristský klášter

Živá příroda Znojemska

Expozice představuje návštěvníkům přírodu regionu v co největší pestrosti organismů a typů přírodního prostředí. ,,Procházka přírodou" návštěvníka zavede ke skalám, uvidí několik typů lesů, poté následují řeky, rybníky, louky, vřesoviště, stepi. Součástí expozice jsou i uměle vytvořené biotopy a také lidská sídla a zemědělská krajina. Nechybí ani rostliny, živočichové a houby.

Neživá příroda Znojemska

V prostorách bývalého minoritského kláštera na ulici Přemyslovců je zpřístupněna od roku 2002 expozice Neživá příroda Znojemska. Širšímu okruhu návštěvníků se snaží přiblížit procesy utvářející v čase měřeném na stovky milionů let ,,kamennou tvář" přírody a vztahy mezi organickými a anorganickými složkami životního prostředí.

Archeologie

Archeologická expozice dává ucelený obraz o pravěkém, raně historickém a středověkém osídlení jižní a severozápadní Moravy. Postihuje nálezy štípaných nástrojů z období starší doby kamenné (paleolitu). Bohatě jsou zastoupeny nálezy z mladší doby kamenné kultury s lineární a vypíchanou keramikou.

Černé řemeslo

Expozice černého řemesla, instalovaná v gotickém ambitu bývalého kláštera minoritů, prezentuje výrobky kovářů a zámečníků od konce 16. do 2. pol. 19. století. Jsou zde vystaveny vývěsní štíty, tepané mříže a náhrobní kříže, podkovy, zvony a další předměty. Všechny exponáty pocházejí ze znojemského regionu.

Orientální zbraně

Členění zbraní do čtyř základních geografických celků Persie, Indie, Osmanské říše a přilehlých oblastí a Japonska, východní a jihovýchodní Asie zůstalo nezměněno po rekonstrukci. V nových vitrínách však budou vystaveny i nové exponáty, přičemž některé z nich vůbec poprvé.

Dům umění

Staré umění Znojemska

Stálá expozice sakrálního gotického a barokního umění ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě představuje reprezentativní kolekci děl sochařů a malířů, tvořících  ve zdejším prostředí od doby posledních Přemyslovců až po osvícenství 18. století.

Mince zemí Koruny České

Unikátní systematickou sbírku českých mincí a medailí shromáždil Josef Květoň ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století.

Jan Tomáš Fischer - Medailerská tvorba

Vystavené medaile J. T. Fischera, absolventa pražské Akademie výtvarných umění u profesora Otakara Španiela (1938 - 1946), jsou z větší části svým námětem vázány ke Znojmu.

Znojemský hrad

Nejen ze živoa panské společnosti

V současné době interiéry hradu představují život raně novověké společnosti prezentací historického nábytku ze sbírek muzea. Návštěvníci zde tak mohou nahlédnout do pánského salónku s cennými předměty orientálního umění či salónku dámského s bohatě zdobeným rokokovým zrcadlem. Empírovému hudebnímu salónu vévodí klavír s loveckou scénou nad klaviaturou vyrobený ve vídeňské dílně Johanna Ehrlicha z 2. čtvrtiny 19. století.

Expozice dravých ptáků

V hradním příkopu, který odděluje vlastní hrad od předhradí, je umístěna stálá výstava dravých ptáků.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Pá 9:00 - 17:00
Květen - Září So - Ne 9:00 - 17:00
Muzeum 20 - 40 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz