Regionální muzeum v Chrudimi

Široká, 537 01, Chrudim, Tel.: +420 469 620 330, info@muzeumcr.cz
Chrudim/Muzea / Galerie - Chrudim
Regionální muzeum v Chrudimi

regionalni-muzeum-chrudim.jpg
Regionální muzeum v Chrudimi, zřizované Pardubickým krajem, v současnosti využívá pro svou činnost novorenesanční budovu dokončenou v roce 1898, ve které se nacházejí expoziční a výstavní sály, depozitáře a pracoviště muzea. Muzeum spravuje bohatý sbírkový fond z oboru regionální vlastivědy, přírodních věd a výtvarného umění. V současné době nabízí čtyři stálé expozice. Každoročně realizuje kolem deseti krátkodobých výstav, školám nabízí výukové programy k výstavám, pořádá přednášky a vydává periodikum Chrudimské vlastivědné listy, Chrudimský vlastivědný sborník a další odborné publikace.
Mapa - Regionální muzeum v Chrudimi

Široká, 537 01, Chrudim

Telefon: +420 469 620 330
E-mail: info@muzeumcr.cz
Web: www.muzeumcr.cz


Regionální muzeum v Chrudimi sídlí v novorenesanční budově z let 1897-1898 v centru města. Vzniklo v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi.

Jde o dva samostatné objekty sloužící různým účelům. Renesanční budova slouží muzejním účelům, zatímco budova barokního stylu se dvěma velkými sály, s restaurací, vinárnou a dalšími prostorami je určena pro společenské účely.

Muzejní část objektu byla vyzdobena plastikami Vlast a Práce. Společenská část nese postavu bohyně Pallas Athény s tradičním kopím a štítem. Autorem těchto plastik je prof. Antonín Popp. Vestibul muzejní části vyzdobil malíř Theodor Hilšer.

Kromě čtyř stálých expozic nechybí v muzeu ani obchůdek se starožitnostmi, kde jistě zaujme renesanční šperk nebo obrázek vyšívaný lidskými vlasy.

Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost (1865). Tato společnost již tehdy shromažďovala historické předměty. Na její činnost navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy založené v roce 1892. Muzeum vzniklo nejen pro kulturní, ale i pro hospodářské potřeby města.

Jeho vznik byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, které usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům. Jeho úkolem bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce.

Součástí sbírek se tak staly různé vzorníky, šablony a předměty, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a živnostníkům při výrobě užitých předmětů.

K rozvoji muzea došlo především zásluhou města, které pravidelně přispívalo na jeho provoz a nechalo pro muzeum postavit komplex muzejních budov podle projektu pražského architekta Jana Vejrycha. Neorenesanční budova byla postavena v letech 1897-1898, neobarokní budova v letech 1898-1901.


V roce 1920 vzniklo v Chrudimi další muzeum - Vlastivědné muzeum pro východní Čechy, které sídlilo ve stejné budově a s průmyslovým muzeem mělo také společné vedení. Po druhé světové válce se vlastivědné a průmyslové muzeum sloučilo v Průmyslové a vlastivědné muzeum pro východní Čechy.

Organizační změny po roce 1948 znamenaly zúžení sběrné oblasti muzea na území chrudimského okresu. V Chrudimi postupně existovalo Vlastivědné muzeum, Okresní vlastivědné muzeum a Okresní muzeum.

Regionální muzeum v Chrudimi, zřizované Pardubickým krajem, v současnosti využívá pro svou činnost novorenesanční budovu dokončenou v roce 1898, ve které se nacházejí expoziční a výstavní sály, depozitáře a pracoviště muzea.


V neobarokní části sídlí od roku 1991 Chrudimská beseda a Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví. Muzeum využívá i další budovy v Chrudimi: v Rybičkově ulici č.p. 10 sídlí detašované archeologické a přírodovědné pracoviště, v ulici K Ploché dráze č.p. 688 se nachází muzejní knihovna a badatelna.

V současné době muzeum spravuje, doplňuje a odborně zpracovává více než stotisícový sbírkový fond (přes 140 000 sbírkových předmětů) z oboru regionální vlastivědy, přírodních věd a uměleckého průmyslu, odbornou knihovnu a velmi cennou sbírkovou knihovnu.

Oblastí profesního zájmu dnešního muzea je území chrudimského regionu (v hranicích okresu Chrudim), kde muzeum zajišťuje i archeologickou památkovou péči.

Expozice lidového nábytku

Od června 2013 otevřena expozice lidového nábytku - interiér jídelny dle architekta Jana Kouly z roku 1900, doplněný lidovou světnicí s malovaným nábytkem regionálního charakteru z konce 19. století.

Alfons Mucha - Plakáty

Výstava je doplněna výběrem grafických listů Muchova významného díla Documents D`ecoratifs a dvěma kovovými talíři s potiskem hlav dvou orientálních dívek, zhotovených v Paříži v 90. letech 19. století. Expozice je členěna na plakáty divadelní, dekorativní panó, propagační plakáty a kalendária.

Mozaika z dějin regionu

Expozice představuje dějiny města Chrudimi neobvyklým a zajímavým způsobem. Během prohlídky prochází návštěvník temným koridorem, ve kterém postupně objevuje dvanáct prostorových scén. Jejich prostřednictvím se přenese přímo do víru událostí, které ovlivnily historii města i chrudimského regionu.

Umělecké řemeslo

Expozice uměleckého řemesla je věnována konci 19. a začátku 20. století, tj. počátek muzea. Prohlídka sálu je koncipována jako procházka podvečerním městem s osvětlenými obchůdky a výklady, ve kterých můžete obdivovat vystavené dřevěné a kovové výrobky, módní doplňky či textilní zboží.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: textový - Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas

Celoročně

Po - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

Vstup do muzea 20 - 40 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz