Husitské muzeum v Táboře – Stará táborská radnice

Žižkovo nám., 390 01, Tábor, Tel.: +420 381 254 286, tabor@husitskemuzeum.cz
Tábor/Muzea / Galerie - Tábor
Bezbariérový přístup pouze do expozice Husité.

V muzeu se každoročně koná muzejní noc. Několikrát do roka se můžete zúčastnit kostýmované prohlídky muzea, nebo noční prohlídky hradu.

Radnice je jedna z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech.

Základní podobu radnice vytvořil architekt Wendel Roskopf kolem roku 1521 na místě tří měšťanských domů.

V době baroka byla budova upravena podle projektu Antonia D`Alfieriho.

V roce 1878 se architekt Josef Niklas pokusil vrátit radnici opět její pozdně gotickou podobu.

Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu. V přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb, částečně zpřístupněných veřejnosti od roku 1947.

HusitéPřízemí původní městské radnice nabízí stěžejní muzejní prezentaci Husitského muzea v Táboře – expozici věnovanou husitství, která byla pro veřejnost zpřístupněna na podzim 2010. V deseti sálech se odehrává příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy“ a obrazy. Návštěvníka provede od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století.

Na začátku prohlídky vtáhne do děje působivý film představující situaci před vypuknutím husitských bouří. Atmosféru se snaží navodit i další místnosti, které dané téma – prameny revoluce, husitské válečnictví, vojevůdce, hledání krále, vlastní cestou, paměť, město, ve znamení kalicha – nabízejí nejen prostřednictvím textů, obrazů a exponátů, ale i videosnímky, ozvučenými diorámaty či animovanými sekvencemi.

Děti ocení, že se s klíčovými pojmy seznámí prostřednictvím komiksových panelů. V expozici na ně čekají též tajné zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se sedí na královském trůně.

Expozice Husité je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé.

Středověké podzemíRozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajíma­vou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice, výstup v domě čp. 6.

Gotický sál

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak města s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby.

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj
Popisky v jiném jazyce: Aj
Poslední návštěva:  16:30 hod.
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
  Otvírací dny Čas
duben - září Po - Ne 9:00 - 17:00
říjen - březen Ne - Út zavřeno
  St - So 9:00 - 17:00

Poslední prohlídka expozice - 16:30. Poslední prohlídka podzemí - 16:00.

Expozice Husité 40 - 60 Kč
Gtický sál a krátkodobé výstavy 40 - 60 Kč
Chodby středověkého podzemí 30 - 50 Kč
Všechny expozice 80 - 120 KčHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz