Hrdličkovo muzeum Člověka

Viničná, 128 00, Praha 2, Tel.: +420 603 159 948, hmc@natur.cuni.cz
Praha 2/Muzea / Galerie - Praha 2
Dr. Hrdličku ovlivnily jeho zkušenosti z práce kurátora atropologických sbírek v americkém United States National Museum ve Washingtonu.

Expozice dodnes kopíruje ideu Dr. Hrdličky - je rozdělena do čtyř tematických celků, které dohromady mají co nejkomplexněji postihnout tak komplikovaného tvora, jakým je člověk.

Hlavními tématy je vývoj lidského druhu (fylogeneze) a rozličnost (variabilita) lidského druhu. Doplňkovými je téma vývoje lidského jedince (ontogeneze) a téma nemocí, odchylek (patologie) a smrti.

V roce 1926 byl za svoji vědeckou činnost vyznamenán od Antropologického královského ústavu Velké Británie a Irska zlatou medailí Huxley Memorial Medal.

O založení muzea se zasloužil zejména Dr. Aleš Hrdlička, který přišel s koncepcí expozice a byl i hlavním finančním donátorem. Myšlenka na otevření muzea věnujícího se vědě o člověku (antropologii) ho provázala již dlouhá léta. První zmínka o založení muzea je již z roku 1922.


Vlivem finanční krize se snížila bohužel hodnota Hrdličkových fondů určených na zřízení muzea v samostatné budově. Na podnět Hrdličkova přítele, ředitele Antropologického ústavu prof. Jindřicha Matiegky, byly sbírky umístěny do budovy Přírodovědecké fakulty na Albertov.

Muzeum bylo tedy otevřeno v Praze na Albertově 22. října 1937, ještě téhož roku se přejmenovalo na Hrdličkovo muzeum člověka.

Napínavý příběh lidského druhu

Expozice se skládá z několika sbírek a najdete ji ve dvou výstavních místnostech.

Naši předci - evoluce člověka - Díky sbírce trojrozměrných modelů paleoantropologických nálezů se seznámíte s lidským rodokmenem od australopitéka až po moderního člověka.

Kolekce trepanovaných lebek - Opravdové trepanované lebky z doby stěhování národů.

Frenologická sbírka - Frenologie je věda, která se snaží najít souvislost mezi vlastnostmi jedince a tvarem jeho lebky.

Šebestova sbírka pygmejů - Sbírka obsahuje odlitky obličejů, rukou, nohou a vzroky vlasů.

Posmrtné masky - Díky obličejovým maskám významných českých i zahraničních osobností se můžete setkat s již nežijícími umělci, vědci a politiky.

Sbírka Hrdličky a Malého - Mimo prostor a čas se tu potkáte s takovými osobnostmi jako byl Standing Cloud či Crabbing Bear.

Vývoj lidského jedince - ontogeneze - Exponáty v muzeu dokládají zejména nitroděložní vývoj jedince a moment narození. Výklad se zaměřuje na to, jak souvisí evoluční vývoj s tím, jak přicházíme na svět.

Sbírka primátů - Osteologická anatomická sbírka vám umožní odpovědět na otázky ohledně primátů a našeho druhu.

Sbírka deformovaných lebek - Tvar lebky se tradičně měnil ve starověkém Egyptě, u starých Germánů či jihoamerických Indiánů.

Sbírka normální a patologické anatomie - V této části expozice se dozvíte, jak je možné z kostry vyčíst různé vlastnosti, např. pohlaví, věk či zdravotní stav.

Egyptská sbírka - Kromě mumií, které se nachází v menší ze dvou místností, zde najdete i další exponáty související s tématem smrti.

Foitova sbírka - Sbírka ukazuje umělecké ztvárnění života afrických kmenů (plastiky, mutilace, pele-pele). 

Možnost průvodce: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Aj, Nj, Rj
Popisky v jiném jazyce: Aj, Latina
Poslední návštěva: 16:00 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
  Otvírací dny Čas
Září - Červen
St

10:00 - 18:00

Pozn.: Noční prohlídky každou první středu v měsíci.

Vstup do muzea 20 - 50 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz