Historické zemědělské stroje Boskovice

Náměstí 9. května, 680 01, Boskovice, Tel.: +420 724 696 141, malach.muzeum@boskovice.cz
Boskovice/Muzea / Galerie - Boskovice
Od roku 1905 je muzeum nedílnou součástí života Boskovic. Muzejní spolek i vlastní muzeum bylo založeno skupinou nadšenců kolem PhDr. Františka Lipky, MUDr. Karla Snětiny a učitele Františka Tichého. Již před vlastním založením sbírali archeologické, národopisné, přírodovědné a historické památky.

Muzeum i sbírky našly útočiště v zatím nepotřebných místnostech nového gymnázia. Město současně muzeu převedlo zemskou dotaci a 24. 6. 1906 došlo k zpřístupnění první muzejní místnosti. Sbírkový fond muzea představoval v souladu s tehdejšími sbírkotvornými tendencemi soubor nejrůznějších předmětů od archeologických přes národopisné po archivní památky.

Hlavní odbornou činnost tehdy představovaly archeologické výzkumy, jimiž se proslavili zejména František Lipka a Karel Snětina. V r. 1907 došlo při stavbě železnice do Velkých Opatovic v trati Lipníky k objevu velkého sídliště z doby bronzové.

Historický pohled na město Boskovice

Ve stejném roce zahájil K. Snětina výzkumy na keltském oppidu na Starém Hradisku u Protivanova. Výzkumy na Starém Hradisku se protáhly až dopočátku třicátých let a tam nalezené předměty patří k tomu nejcennějšímu ve vlastnictví nynějšího Muzea Boskovicka. Archeologické nálezy tehdy učiněné byly náležitě publikovány i v odborném tisku a přinesly muzeu uznání i za hranicemi regionu.

Léta do první světové války představují muzeum jako mimořádně plodné pracoviště, které se výraznou měrou zasloužilo o zachycení podoby regionu i jeho historie. V létě 1914 byly dokonce vypracovány plány na vybudování samostatné budovy muzea, k uskutečnění stavby však bohužel nedošlo. K znovuotevření muzea po 1. světové válcedošlo až v roce 1926 stále v budově gymnázia.

V r.1933 se muzeum přestěhovalo do domu č. 7. na Masarykově náměstí, přesto to stále bylo provizorium. Odborná činnost byla zejména zaměřena na výzkum oppida u Starého Hradiska, který zajistil muzeu i mezinárodní ocenění. Po roce 1934 převzalo výzkumy Moravské zemské muzeum v Brně a boskovické muzeum se zaměřilo na vykopávky v oblasti Jabloňan. Za války pak dochází k téměř úplnému zastavení činnosti muzea. Muzejní spolek v té době měl kolem 200 členů.

V obavě ze zabavení některých vzácných předmětů však bylo muzeum v r. 1942 uzavřeno a část fondů uschována v soukromí. Po válce se znovu diskutovalo o novém umístění muzea. Prostory v domě č. 7 na náměstí byly přeplněny a tak muzejní spolek využil nabídky hraběte Mensdorffa-Pouilly a přestěhoval muzeum na zámek.

Historické zemědělské stroje

expozice historických strojů

Možnost průvodce: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: ne
Popisky v jiném jazyce: ne
Poslední návštěva: 16:30 hod.
Doba prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ne
  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Út - Pá 9:00 - 17:00
  So - Ne 13:00 - 17:00
Historické zemědělské stroje 20 - 30 Kč

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz